Kurdewarî

Bugün Kürt Dil Bayramı. 1932 yılında Celadet Alî Bedirxan’ın yaktığı aydınlanma ateşi ışık saçmaya devam ediyor. 1932 yılında Şam’da bir Kürt aydını, Celadet Alî Bedirxan. Onca baskıya, yokluğa ve sürgüne rağmen Kürt halkının aydınlanma mücadelesi için çaba veren üretken bir insan.

Celadet Alî Bedirxan’ın 1932 yılında Şam’da çıkardığı dergi Kürt halkının feryadının yankısıydı. Hawar’dı…

Hawar dergisi Kürt tarihinin modern anlamda Latin grafikli ilk yayınıydı. Öncesinde 1929... Devamı için tıklayınız

Önyargıların, dini tutuculuğun yüzyıllardır ezdiği Yahudilerin, dönemin büyük devletlerinin de yardımı ve onayıyla 15 Mayıs 1948 günü kuruluşunu ilan ettiği İsrail devletinin üzerinde yer aldığı topraklar, dünün mağdurunun zalimleşerek mağdur ettiği bir başka halkın toprakları herkesin bildiği gibi. Yani Filistinlilerin.

Yahudilerin de elbette hakları olan devlet kurma hakkını, başka mağdurlar yaratarak hayata geçiren büyük güçlerin ne kadar yanıldıkları 67 yıldan bu yana bölgede... Devamı için tıklayınız

Halk arasında Yemen Savaşı olarak bilinen 1.Dünya Savaşının Hicaz-Yemen cephesi akıllara Yemen Türküsü’nü getirir. Cepheye Muş(Malazgirt, Varto,Bulanık)`tan da bir sürü genç gider.

“Havada bulut yok bu ne dumandır / Mehlede ölüm yok bu ne Şivandır / Bu yemen elleri ne de  yamandır / Ano Yemen’dir gülü  çemendir.” diye başlar Türkü.

Gidenin gelmediği yerdir Yemen.

Bir ağıt daha vardır Yemen için. Pek bilinmese de, ezgisiyle, öfkesiyle, acısıyla bugüne değin söylenegelmiş... Devamı için tıklayınız

Sözlü kültür insanlığın ilk kültürel üretim biçimlerinden biri… İnsanlık tarihine bakınca emeğin üretimi ve bunun diğer bireylere aktarımında devreye giren dil ve emeğin dil aracılığı ile başka bireylere aktarımı, aslında insanlığı diğer tüm canlılardan ayırt edici özelliklerden biri olarak karşımıza çıkıyor.  

Yazının insanlık tarihindeki payının diğer zamanlara kıyasla daha az yer edinmesi değil sadece mesele, aynı zamanda sözün her bireyde faklı bir kimlik ve kişilik edinmesi de... Devamı için tıklayınız

Bundan tam 117 yıl önce o dönem Osmanlı topraklarında bulunan Kahire de sürgünde olan Kürt aydınlarından Mikdat Mithat Bedirhan tarafından çıkartılan Kürdistan Gazetesi yazılı Kürt kültürünün önemli mihenk taşı ve modern Kürt edebiyatının temelini oluşturmuştu. 22 Nisan 1898 yılında yayın hayatına başlayan gazete, Kürtlerin yaşadığı Türkiye, İran, Irak, Suriye ve dünyanın bir çok ülkesinde Kürt Gazeteciler Günü olarak kutlanıyor.

Gazetesinin amacını “bilimin ve bilgilenmenin... Devamı için tıklayınız

”Kürt edebiyatının modern isimlerinden olan Firat Cewerî Mardin doğumlu. İlk gençlik yıllarını Nusaybin’de geçirdi. Yirmili yaşlarına varmadan Kürtçe edebiyata yöneldi. 1980 yılının hemen öncesinde sürgün olup İsveç’e yerleşti.

O zamandan beri edebiyatın çeşitli alanlarında Kürtçe eserler üretmektedir. Kürt edebiyatını siyasetin cenderesinden çıkaran Nûdem dergisini on yıl boyunca aralıksız çıkardı. O yıllardan itibaren daha çok öykü alanında yoğunlaşan Cewerî aynı zamanda Dünya... Devamı için tıklayınız

Bir ulusun siyasal, sosyal ve kültürel gelişimi ile genel olarak sanatının özelde de sinemasının tarihsel gelişim süreci arasındaki ilişki söz konusu alanların toplumsal mevcudiyetine dair güçlü veriler sunmaktadır.

Sinemanın Lumiere Kardeşlerle başlayan tarihsel serüvenine baktığımızda bu mevcudiyetin özellikle 1. Paylaşım Savaşından sonra ortaya çıkan güçlü iktidarların tahakkümü altında, temsilcileri oldukları sınıfların tarihsel çıkarlarına hizmet etmesi sağlanmıştır. Sinemanın... Devamı için tıklayınız

 '' ... ki O'nun (Pîremêrd) yazdıkları, yazılarının önemliliği ve özü itibarıyla, O'nun ismi Tolstoy'un, Viktor Hugo'nun ve Tagor'un yanında yazılmalıdır.'' *

1789 Fransız Devrimi'yle açılan aydınlanma çağı birçok ülke ve coğrafyada olduğu gibi Anadolu ve Kürdistan'da da aydınlanmacı etkisini göstermiştir. Bu topraklarda da pek çok aydın eşitliğin, özgürlüğün ve kardeşliğin meşalesini tutuşturmuştur. 

Bu etki, farklı coğrafyalarda farklı yansımalar göstermiştir. SSCB... Devamı için tıklayınız

Öncelikle sizi tanımakla başlayalım. Kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz?
Ben Sivas-Zara doğumluyum başka bir isimle Koçgiri. 18 yaşıma kadar orada yaşadım. Konservatuar eğitimi için İstanbul'u mesken tuttum. İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi bölümünden mezun oldum. Devamında Arif Sağ'ın yaptığı bir ses yarışmasında derece aldım ve Arif hocanın desteğiyle ve ayrıca Erdal Erzincan'ın gönüllü yönetmenliği ve değerli dostlarımın da katkılarıyla "Rind-i... Devamı için tıklayınız

Tarihsel arka planına bakıldığında Newroz’un kökleri Mitanilere kadar dayanmaktadır. M.Ö 1500’lerde Mezopotamya’nın kuzeyinde hüküm süren Mitaniler ‘’Zagmuk’’ (Mitani dilinde yeni gün anlamındadır) adını verdikleri bir bayramı kutlayarak bugünkü Newroz’un tohumlarını atmışlardır. Hem isim olarak hem de uygulanış biçimi olarak Zagmuk bayramı Newroz bayramına büyük oranda benzemektedir. Bu özel günde tapınaklarda ateşler yakılırdı ve krallar bu dönemde halkın arasına karışırlardı. Daha sonraki... Devamı için tıklayınız

Pages