Kurdewarî

İlk kürtçe gazete olan Kürdistan bundan 118 yıl önce 22 Nisan 1898 yılında  Kahire'de yayın hayatına başladı. Gazetenin ilk sayısının çıktığı 22 Nisan günümüzde "Kürt Gazeteciler Günü" olarak kutlanmaktadır. 

Gazete o dönem Kahire'de sürgünde olan Kürt aydını Midhat Bedirhan tarafından çıkartılmıştır. Gazetenin çıkartılış amacını 1. sayının Fransızca ekinde Midhat Bedirhan şöyle ifade etmektedir: "Kürtleri dünyadaki gelişmelerden haberdar etmek, ilim ve marifetin yollarını göstermek,... Devamı için tıklayınız

Tarih boyunca türlü dışlanmalara ve işaretlemelere maruz kalmış, Osmanlı Devleti döneminde şeyhülislam Ebussuud Efendi tarafından canları ve malları Müslümanlara helal kılınmış, Melek Tavus’un çocukları, ‘istenmeyen cemaat’: Ezidiler. 
Her ne kadar, yüzlerini güneşe dönüp, önce yetmiş iki millet, sonra kendileri için dualar etseler de, her zaman istenmeyen bir topluluk olmaya ‘layık görülmüş’, geçmişten günümüze İslamcılığı,  gericiliğin düşman kesildiği mazlum halk...

***
... Devamı için tıklayınız

İnsanın yaşamı, bireyi ve toplumu anadilinde tanıması deyince akla en çok eğitim alanı gelmekte. Yanlış da değil. Çünkü eğitim, bireyin anadilindeki kültürel etkinliklerinin sürekliliğini sağlamanın yegâne yollarından biri.

Ancak eğitim alanındaki örneklerle kıyaslandığında sağlığın anadilindeki yeniden üretimi, başka alanlara kıyasla biraz atıl kalmaktadır. Ve fakat bu alan aynı zamanda anadili başlığından bakıldığında insani manada daha farklı işaretlemelere neden olmaktadır.

... Devamı için tıklayınız

Koçgiri; kara yazmalı anaları hiç dinmeyen yaraları vardı...

Ağıtları, ağıt yakan kadınları ve o kadınların başlarına sardıkları kara çit (yazma) ile bize yıllardır tutulan yası anımsatır.

Koçgiriden çağdaş bir destanda:

"Koçgiri aşiretinin yaşadığı yer

Koçbaşı gibi bir yerdir

Bir yanında batı Fırat

Bir yanında Kızılırmak vardır

İbolar/ Zazalar/ Sarular

Kerteller ve Balular

Birbirinden savaşkan

Koçgiri aşiretinin boyları... Devamı için tıklayınız

16 Mart 1988 tarihi Kürtler için acının ve katliamın adıdır. Halepçe’de, o şirin Kürt kasabasında başlayan kıyım, bir sürece adını verdi.

Kürtlerin belleğinde silinmez ve onmaz izler bırakan bu katliam aslında uzunca yıllara dayanan bir sürecin çıktısıydı. Kürtlerin Suriye ve Irak’ın kuzeyinden arındırılması projesi ya da başka bir ifadeyle Arap Kemeri-Kuşağı oluşturma çabası.

On yılları bulan bu süreç arkasında emperyalistlerin desteğini alan Saddam’ın başlattığı operasyon ile... Devamı için tıklayınız

Kürt edebiyat tarihi araştırmacılarından Ferdah Shakely’ye göre az gelişmiş toplumların edebi üretimlerinde kadın imgesi çok belirgin değildir. Ve fakat dili-edebiyatı sınırlarla bölünmüş Kürtlerde durum bundan biraz farklıdır. 

Kürt edebiyatı incelendiğinde kadın karakteri belirgin ve hemen hemen her anlatıda yerini alır. 

Bunun oryantalist bir bakış açısıyla, Kürdistan’daki kadınların Türk, Arap ve ya acem kadınlarına kıyasla daha güçlü olmalarına dayanan bir... Devamı için tıklayınız

Kurdewarî olarak bölgede uyuşturucunun kullanımına ve bunun siyasal bir “enstrüman” olarak nasıl servis edildiğine dair Van’da görev yapan Psikiyatr Hekim Cem Taylan Erden ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

Van’da özel bir hastanede Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezinin (AMATEM) sorumlusu olarak da görev yapan Erden sorularımızı yanıtladı. Aynı zamanda sosyal medyada Uyuşturucu Madde... Devamı için tıklayınız

Bombaların kilometrelerce uzaktan insanları ayağa kaldırması gereken bir yer Diyarbakır. Ancak en büyük patlamalarda en ufak kıpırtı olmuyor insanlarda. İnsanların kulaklıktan yüksek ses dinlediği bir yer değil, işitme kaybı yaşayan bir toplumda yok keza. Bombaların normal karşılandığı bir anomaliden bahsediyoruz. Sur’da Gaziler caddesinde Ulu Camii bahçesinde, Melik Ahmet caddesinde İmam hatip lisesinin hemen karşısındaki kahvehanede insanlar tam yanlarında dönen çatışmada hiç rahatsız... Devamı için tıklayınız

19. yy sonları… Dünya tarihinde yeni bir perde, uluslararası ortaklıklar ve düşmanlıklar konusunda yeni başlıklar açılıyor. Ve “Osmanlı sınırlarının Kürtleri”, 2. Abdülhamid’in sömürgeleşmiş yönetiminin kalın harflerle, altını çize çize not ettiği satırlardan biri. Öyle ki, gücünü paylaşım planlarının kaderine bırakmış Osmanlı yönetimi, sosyoekonomik bakımdan toplumun geleneksel altyapısının yozlaşıp çözülmesini hızlandırıyor fakat yerine onun ileri biçimini var edecek kanalları öremiyordu.... Devamı için tıklayınız

Bu röportaj Z. Elki’nin Suriye’nin Qamişlo kentinde büyük ozan Cegerxwîn’i ziyaret edişi ve ona çeşitli konularda görüşlerini sormasıyla yapılmıştır. Özgürlük Yolu dergisinin Ocak 1979 yılı 44. sayısından alıntı olan bu söyleşi, Roja Welat gazetesinin 12. Sayısında Kürtçe olarak yayınlanmıştır. Arşivini bizlerle paylaşan okuyucularımıza Kurdewarî olarak teşekkür ediyoruz. Katkı ve Önerileriniz İçin: [email protected]


... Devamı için tıklayınız

Pages