Nedir bu Bizim Amerika?

Pazartesi, 29 Mart 2010 01:53

Bizim Amerika, Latin Amerika’da yaşanan devrimci gelişmeleri izlemek ve anlamak uğraşının bir ürünü olarak yayın hayatına başlıyor.

soL portal ve José Martí Küba Dostluk Derneği’nin işbirliği ile...

Bizim Amerika, soL’un normal haber akışındaki Latin Amerika haberlerinin yerini almayı değil, o haberlere günlük olanı aşan bir perspektiften bakmayı amaçlıyor. Bunu bir yandan bir arka plan oluşturma ve bilgilendirme, bir yandan da analiz çabası olarak görmek yanlış olmayacaktır.

Peki, neden Latin Amerika?

Bu sorunun yanıtı bizim için çok basit: Kendi ülkesinin devrimini arayanlar, dünyanın başka yerlerindeki devrimci gelişmeleri anlama çabasından geri duramazlar.

Latin Amerika günümüzde bu açıdan benzersiz bir deney yaşıyor. Dünya devrim sürecinin tüm onurunu sırtında taşıyan Küba artık yalnız değil. Venezuela, Bolivya, Ekvador ve Nikaragua devrimci süreçler yaşıyor. Başka ülkelerdeki sol iktidarlar, bu ülkelerle birlikte emperyalizme kafa tutuyor. Bazen kazanıp bazen kaybediyor halklar, ama devrimci umut kıtadan tüm dünyaya yayılıyor.

Ancak bu süreçlerin tamamı, basit olmanın çok ötesinde, anlaşılması zor özellikler taşıyor. Türkiye’den bakanlar için bu zorluk katlanarak artıyor.

Ülkemiz insanı, solcusu Fidel’i, Chávez’i seviyor. Kendisini devrimci sayanlar oraya bakmaya hep çalışıyor ama anlama doğrultusunda kat edilen yol, olması gerekenin çok gerisinde kalıyor.

Bizim Amerika işte bu çabalara katkı koymak amacıyla yola çıkıyor.

Kendi ülkesinin devrimini başka yerlerde aramayı değil, başka devrimleri anlamayı ve anlatmayı hedefliyor.

“Venceremos” diye bize uzaklardan seslenen kardeşlerimize, “kazanacağız” diyerek yanıt vermek için…