VİDEO | Fidel'in bilim insanlarıyla buluşma görüntüleri yayımlandı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Fidel Castro Ruz’un 10 Şubat 1993 tarihinde Oriente Üniversitesi Biyofizik Tıp Merkezi’nde bilim insanlarıyla yaptığı görüşmenin görüntü kaydını yayımladı.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA), Fidel Castro Ruz’un 10 Şubat 1993 tarihinde Oriente Üniversitesi Biyofizik Tıp Merkezi’nde bilim insanlarıyla yaptığı görüşmenin görüntü kaydını yayımladı. 

Video paylaşımında şu not yer aldı: "Bu yayın, Fidel Castro Ruz’un 10 Şubat 1993 tarihinde Oriente Üniversitesi Biyofizik Tıp Merkezi’nde (Santiago De Cuba) bilim insanlarıyla yaptığı görüşmeden kısa bir görüntü kaydıdır. Ülkenin çok büyük bir ekonomik sıkıntı yaşadığı 'Özel Dönem'de sorunların üstesinden gelmek için ülkedeki tüm kurumlar işbirliğini güçlendirirken Fidel bilimsel çalışmaların ülkenin kalkınmasındaki rolüne vurgu yapıyor. Bu kısa ama önemli belgeyi Bilim ve Aydınlanma Akademisi’ne Türkiye’yi ziyareti esnasında hediye eden Küba’da Moleküler İmmünoloji Merkezi’nin 1991’den beri yöneticisi olan Prof. Agustín Lage Dávila’ya şükranlarımızı sunuyoruz."

KISA TARİHÇE

1959 yılında Küba’da gerçekleştirilen devrimin yarattığı olanaklar, kaynakları kıt, geri kalmış ve yoksul ülkenin dönüşümünü sağlamıştır. Devrimci önderlik üretim sürecine, düşük okur-yazarlık sorununa ve sağlık hizmetlerini geliştirilmesine aynı anda eğilmiştir. Bu başlıklar bilimin ülke kalkınmasının omurgasını oluşturmasına, dolayısıyla toplumsal faydaya göre bilimin planlanmasına yol açmıştır. 1960’lı yılların ortasından itibaren bilim ve teknoloji enstitüleri kurulmaya başlamış, 1980’li yıllarda araştırma, geliştirme ve üretim alanı büyüyen gövdesiyle ülkenin önemli bir gelir kaynağı haline gelmiştir. 1990’lı yıllarda ise sosyalist blokun çözülüşüyle birlikte sosyalist sistemden vazgeçmeden kendi başına ayakta kalabilmek, ulusal ekonomisini büyütmek gibi hedeflerle yoluna devam etmiştir.

Fidel, 1986 yılında Havana'da Biyoteknoloji Merkezi'ni ziyaret ediyor