Aşkenazi Yahudileri Türkiye kökenli mi?

Son yapılan bir araştırma, Avrupa Yahudileri olarak da bilinen Aşkenazilerin ve dilleri Yidişin Türkiye kökenli olabileceğini gösterdi.

Dış Haberler

İsrail'deki Yahudi nüfusunun çoğunluğunu oluşturan Aşekanaziler ve Yidiş diline ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.

Wired'ın haberine göre University of Sheffield'dan Dr. Eran Elhaik, Aşkenazi Yahudi DNA'larını coğrafi enforasyona dönüştürebilen bir bilgisayar modeli geliştirdi.

Bu modeli göre, Aşekanzi Yahudilerinin yüzde 90'ı Anadolu'yu kolonileştiren Yunan, İranlı ve diğer milletlerin torunları ve bunlar, bugünkü Türkiye'nin kuzeydoğusundan yayılmış.

Elhaik, Türkiye'de hâlâ bulunan İşkenaz, Eşkenaz ve Aşanaz köylerinin Aşkenazilerin atalarının yerleştiği yerler olduğunu düşünüyor.

Yidiş dili de, daha önce araştırmacılar tarafından Germanik ya da Slavik bir dil olarak kabul ediliyordu. Ancak Elhaik. dilin Çin-Avrupa arasındaki İpek Yolu'nda ticaret yapan Yahudi tüccarlar tarafından geliştirildiğini düşünüyor.

Araştırmacı, Aşkenazilerin İranî Yahudilerin Greko-Romen, Türk, Kafkas ve diğer halkları judaize etmesiyle ortaya çıktığını söylüyor.

Aşkenazi Yahudilerin Ortadoğu kökenli olmaması, anti-Siyonist hareketlere tarihsel bir arkaplan sağlayabiliyor. Siyonist hareketin kurucuları ve İsrail'in kurucu babaları, Aşkenazi idi.