Yiğit Bulut evrimi öğreniyor!

Yiğit Bulut, evrim konulu programında, bu kez sözü bilime verdi. Evrime "inanmadığını" daha önce açıklayan ve programda evrim karşıtlığını "format gereği" temsil eden Bulut'un, bilimsel veriler karşısında gardı düştü.

Yiğit Bulut'un, evrim tartışmalarını gündeme taşıyan "Sansürsüz" adlı programının dünkü bölümüne, bu kez bilim cenahından isimler, evrim kuramı çalışmalarıyla tanınan Bilim ve Gelecek Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ender Helvacıoğlu ve Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergi Deniz Özsoy katıldı. Programda, özellikle Adnan Oktar ve müritlerince evrim kuramına ilişkin yürütülen bilim dışı karalama ve dezenformasyon karşısında bilimsel gerçeklere dikkat çeken bu bilim adamlarının yanı sıra, "evrime inanan ilahiyatçı" Yrd. Doç. Dr. Hasan Aydın da konuk edildi.

Harun Yahya takma adını kullanan "yaratılışçı" Adnan Oktar ile Oktar Babuna ve Cihat Gündoğdu isimli müritlerinin katıldığı geçen haftaki programın ardından, "karşı-tezi de ortaya koymak ve sıfır noktasında buluşmak" amacında olduğunu defalarca vurgulayan Yiğit Bulut'un, yazdığı onca evrim karşıtı yazıdan ve Harun Yahyacılara sağladığı destekten sonra, program boyunca dile getirilen bilimsel veriler karşısında zaman zaman suskunlaştığı görüldü.

"Program formatı gereği, ben 'karşıt görüş'üm... Kişisel düşüncelerimle değil, anti-teziniz olmak için buradayım" diyen ve evrim karşıtlarının sözcülüğünü yapan Yiğit Bulut, "Darwinizmin ispatlanmadığı" biçimindeki "kişisel görüş"ünü daha başlangıçta dile getirirken, program boyunca da Adnancıların karalama ve dezenformasyonunu sıcak tuttu. Fakat Bulut'un, nerede "program formatı gereği" evrim karşıtlarını temsil ettiği, nerede "kişisel" konuştuğu birbirinden ayırdedilemedi.

"Bilimin parçasıyız, aydınlanmacıyız!"
Adnan Oktar ile müritlerinin katıldığı programın çok ilgi çektiğini söyleyen ve Ender Helvacığlu ile Erge Deniz Özsoy'a, evrim karşıtı cenahın 10 trilyon TL'lik ödül vadettiği "ara geçiş formu fosili" getirip getirmediklerini soran Bulut, yaratılışçıların iddialarına referansla, "neden evrim kuramıyla ilgili kitaplar ve dergiler çıkarıyorsunuz, yoksa siz Darwinizm'i yaymaya çalışan bir örgütün bir parçası mısınız?" dediğinde, Helvacıoğlu'ndan, "biz bütün bir bilim dünyasının parçasıyız ve aydınlanmacıyız. Topluma bilimsel refleksler kazandırmaya çalışarak yarım kalmış aydınlanmayı devam ettirme uğraşısındayız" cevabı aldı.

"Evrim karşıtlarının iddialarının bilimle ilgisi yok"
Ender Helvacıoğlu, program boyunca tartışmayı ilk canlının nasıl ortaya çıktığı konusuna ve bu dolayımla da Tanrı’nın varlığı tartışmasına kilitlemeye uğraşan Yiğit Bulut'a "bilim, ilk canlının nasıl ve ne zaman ortaya çıktığı sorusunun yanıtını henüz kesin olarak ortaya çıkarabilmiş değil. Zaten bilim ile din arasındaki fark, bilimin her şeyi bildiği iddiasında olmamasıdır. Adnan Oktar ve müritlerinin oyunu da burada... Bilim alanına girecekseniz, bilimin kurallarına göre hareket etmek zorundasınız, safsatalarla değil. Tek bir gözlemleri, deneyleri, araştırmaları yok, kendi tezlerinin gözlemini yapsınlar, deneyi ne kanıtı ne, bunları açıklasınlar, eğer bunlar yoksa bu bilimin bir tartışması değildir" dedi.

"Bana ilk canlının nasıl ortaya çıktığını söylemek zorundasınız" diye tutturan Bulut'a cevabında, Darwin'in "Türlerin Kökeni" isimli kitabında yaşamın kökenine ilişkin birkaç cümle dışında bir şey olmadığını söyleyen Erge Deniz Özsoy, "asıl sonrası çok daha kritik ve can alıcı, ilk ortaya çıkış değil... Biyolojik çeşitlilik üzerine konuşmalıyız daha çok. Çok fazla takıldık inanç meselesine... Evrimsel biyoloji standart bir bilim dalıdır ve pek çok soruya cevap verir, inançla ilgili değildir, inancı sınamaz. Bir de çok fazla bilgi kirliliği ve dezenformasyon var. Evrim karşıtları tamamen lafzi konuşuyor, genetik bilgisi, moleküler bilgisi ve evrim kuramının zenginliği ile hiçbir ilgileri yok. Evrimsel biyoloji bu safsatalar üzerinden tartışılamaz" dedi.

Özsoy açıklamasının devamında, "son 150 yılın gelişmelerinden bunların hiçbir haberi yok, söyledikleri çelişkilerle dolu. Evrim karşıtları, din üzerinden ticaret yapıyorlar. Onlara önerim, okumaya başlasınlar, öğrensinler, anlasınlar, evrimle ilgili eleştirel bir mantığa sahip olmaya çalışsınlar, genetiğin ve evrimsel biyolojinin eğitim sürecinden geçsinler" dedi.

Helvacıoğlu, yaratılışçıların, "evrim kuramı Pagan diniyle ilişkilidir, ateizmi yayma amacıyla uydurulmuştur" şeklindeki iddiaları sorulduğundaysa, "evrim kuramı, canlıların gelişimini açıklayan temel kuramdır. Evrim bilim, Sümerler ve Mısır döneminde başlayıp antik Yunanda bir üst düzleme sıçradı ve 16 ile 17'nci yüzyıllarda büyük bir atılım yaptı. Darwin'in evrim kuramı bu tarihsel sürecin bir parçasıdır ve en önemlisi de, bilimin her kolunda olduğu gibi, değişim ve dönüşümün arka planını anlamaya çalışır. Sadece insanın değil, toplumun, bireyin vs. evrimini araştırmak için zemin sunar" cevabını verdi.

"Maymundan mı geldik" itirazına iliştirilen "bilimsel" ek: "Mutasyon"dan mı geldik?
Soruları ve yorumlarıyla evrim karşıtlarını gayet iyi temsil eden "anti-tez"ci Yiğit Bulut, katılımcılardan Özsoy'un sabrını taşırdığı bir ara, bilimsel bilgisinin ilkokul seviyesinde olduğu yönünde imaya maruz kaldı. Bulut, Özsoy'un ve Helvacıoğlu'nun ortaya koyduğu bilimsel veriler karşısında sıkıştığı her yerde konuşmacılara müdahale ederek, "herkesin anlayacağı şekilde konuşun" diskuru çekip konuyu "kaynattı". Özsoy ise, Yiğit Bulut'un "Darwinizm" demekteki ısrarı karşısında, "Darwinizm değil, Darwin'in evrim kuramı" sözleriyle müdahale etti.

Yiğit Bulut'un ilkokul çocuğu düzeyinin ispatı olan incilerinden bazıları şöyleydi: "İzleyiciler emailleriyle şempanze fotoğrafı göndererek 'biz bu hayvandan mı türedik' diye soruyorlar. Siz bilimadamları şempanzeden türemiş olmayı yakıştırıyor musunuz kendinize", "insan bir mutasyon 'hata'sı mı", "sizin söylediğiniz çok 'ağır'. Mutasyondan yani bir genin kendini kopyalarken hata yapmasından, bozulmasından insan ortaya çıktı diyorsunuz", "cansız bir maddeden canlı oluştu diyorsunuz, şimdi niye tahtadan kedi çıkmıyor?", "anlattıklarınızla, Tanrının 'ol dedi, oldu'su arasında benim açımdan bir fark oluşmadı", "ilk canlının nasıl ortaya çıktığını bilmiyorsunuz da, bilmediğiniz bir şeye nasıl bu kadar çok inanıyorsunuz?"

Soru soran izleyiciler arasından genetikçi bir akademisyenin evrim karşıtı sorusunu cımbızlayan Yiğit Bulut'un iki bilim adamının neden evrime farklı baktığı sorusuna, Özsoy'un cevabı, "eğitimin ve evrim kuramının eğitimdeki yerinin tamamen ideolojik tercihlerle belirlendiği" yönünde oldu.

Yaratılışçı Oktar Babuna yalana doymuyor
Programın "karşı-görüş"e yer verilen tartışma kısmında, telefonla katılan Oktar Babuna, "ara geçiş formu yoksa evrim yoktur, Allah vardır, bu kadar basit... Evrim teorisine bakılacak olursa yarım organlar olmalı, yarısı kuş yarısı sürüngen olan canlı örnekleri olmalı, bunu göstermeleri lazım. Ve bir de, protein konusunda... Piyasada protein tozları satılıyor, bunlar da yan yana duruyor, ama insan çıkmıyor" şeklinde kurama ilişkin garip iddialarını yineledi. Ender Helvacıoğlu'nun 80'li yılların sonunda, bir arkadaşlarının evine evrimi anlatmak için gelip de tam tersinin kendisine kanıtlandığında duygusallaşarak ağladığı yönünde çirkin bir hikaye uyduran Babuna, Yiğit Bulut'tan dahi sert bir tepki gördü.
(soL-Haber Merkezi)