Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı'nda 'esneklik' tartışılıyor

Uluslararası Ekonomi Politik Konferans’ın dördüncüsü 27 Eylül'de Kocaeli Üniversitesi’nde başladı. Konferansın ana konusu "esneklik".

Kocaeli Üniversitesi'nde dün başlayan ve 29 Eylül'de sona erecek olan Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı'nın bu seneki ana konusu ise “Esneklik”.

Kocaeli Üniversitesi ile Westminster Üniversitesi (İngiltere), Silesian Üniversitesi (Çek Cumhuriyeti), IRES Piemonte Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İtalya) ve Ostrava Teknik Üniversitesi (Çek Cumhuriyeti) tarafından ortaklaşa düzenlenen konferansın dili Türkçe ve İngilizce.

Konferansa, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Sosyal Araştırmalar Vakfı, PETROL‐İŞ, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Çalışma ve Toplum Dergisi, International Journal of Politics & Economics (İngiltere), Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Indeks), IJOPEC Publishing (İngiltere) de destek veriyor.

4. Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı esnekliği, tarihsel‐toplumsal bir çerçeve içine oturtmayı, farklı form ve anlamlarıyla farklı disiplinlerin perspektiflerinden teşhis etmeyi, kalıcı ve geçici formlarıyla ayrıştırmayı, insanlığın geleceği için taşıdığı olumlu ya da olumsuz anlam ve imaları ışığında ve fakat bunlarla sınırlı kalmadan soruşturmayı amaçlıyor.

Perşembe günü yapılan açılışın ardından başlayan konferansta paralel gerçekleştirilen oturumlarda “Din, Esneklik ve Örgütler”, “Esneklik: Tarih, Kuram, Eleştiri” ve “Ekonomi Politik: Örnek Çalışmalar”, “Devlet ve Esneklik” konuları tartışıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2009 yılından bu yana hazırlıklarını sürdürdüğü "Ulusal İstihdam Stratejisi Taslağı 2012-2023" bağlamında kamuoyunda da sıkça tartışılan esneklik uygulamalarına Türkiye’de büyüme ile istihdam arasındaki etkileşimin güçlendirilmesinde esneklik ve kuralsızlaştırma politikalarına alternatif öneriler getirildi.

Ayrıca “Çalışma yaşamında insan odaklı bir esneklik anlayışı mümkün müdür?” sorusu üzerinden Latin Amerika’daki özyönetim örnekleri tartışıldı.
Esnekleşmenin tarihsel ve toplumsal kökenlerinin konuşulduğu konferansta, ayrıca yeni affet yasasında hukuksal ve demokratik esneklik, kararnameyle yönetimin ekonomi politiği, sermaye birikimi, emek piyasası ve devlet konu edinildi.

(soL-Haber Merkezi)