Periyodik tablo değişti

Hemen her öğrencinin kimya derslerinde bir dönem kabusu, bir dönem eğlencesi olan periyodik tabloya yeni bir madde eklendi: Laboratuar koşullarında üretilen Ununbiyum
Cumartesi, 13 Haziran 2009 12:02

soL (DIŞ HABERLER) Almanya Darmstad'da kurulu olan Ağır İyon Araştırmaları Merkezi, 1996'dan bu yana yaptıkları çalışmalar sonucunda atom numarası 112 olan yeni bir madde oluşturduklarını açıkladı. Bir hidrojen atomundan yaklaşık 277 kat ağır olan yeni madde, bu özelliği ile periyodik tablonun en ağır maddesi olma ünvanını kazandı. Periyodik tablo, maddelerin kimyasal özelliklerine göre sınıflandırılmasıyla oluşturulan tabloya deniyor.

Yeni maddeyi oluşturmak için, çinko iyonları 120 metre uzunluğundaki bir parçacık hızlandırıcısından geçirilerek hedefte bulunan bir kurşun metali üzerine fırlatıldı. Bu işlem sonucunda gerçekleşen nükleer füzyon ile yeni atomun çekirdeği oluştu. Çinko'nun atom ağırlığı 30, kurşunun 82 olduğu için yeni oluşan maddenin atom ağırlığı 112 oldu. Labaratuar yetkilileri, oluşan bu maddeye şimdilik latincede 112 anlamına gelen Ununbiyum ismini verdiler.

Bulunan yeni madde Uluslarararası Teorik ve Uygulamalı Kimya Birliği (IUPAC) tarafından resmi olarak yeni bir madde olarak tanındı. IUPAC yetkilileri yeni maddeyi bulan ekibin başındaki Profesör Sigurd Hofmann'a bir mektup yazarak, bu madde için resmi isim önerisini istedi. İsim önerisinin gelmesini takip eden 6 ay içerisinde maddenin ismi kaydolmuş olacak.

Darmstad'da bulunan merkez, daha önce yaptığı deneylerle 1981'den bu yana 5 yeni madde daha oluşturmuştu. Sonuncusuyla beraber atom numarası 107 ve 112 arasında geçen maddeler bu merkez tarafından bilim dünyasına kazandırılmış oldu.

Doğada bulunmayan yeni maddeleri oluşturma çalışmaları, biliminsanlarına nükleer reaksiyonların nasıl gerçekleştiklerine dair önemli bilgiler sunuyor.