Öğrenciler evrimi anlatıyor "Türkiye evrimle tanışıyor'

Halk için bilim, bilim için evrim diyen üç topluluktan öğrenciler 20-21 Ekim tarihlerinde İTÜ Maslak yerleşkesinde “Türkiye Evrimle Tanışıyor” etkinlik serisinin İstanbul ayağını örecekler.

Çeşitli üniversitelerde bilimin önemli bir yapıtaşı olan evrim konusunda çalışmalar yürüten öğrenci toplulukları, elde ettikleri birikimi halka taşımak adına 20-21 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da “Türkiye Evrimle Tanışıyor” başlığında bir etkinlik gerçekleştirecekler. Evrime dair gerek Dünya'da gerek ülkemizde olanca çalışmanın olduğunu bilerek hareket eden öğrenciler, içeriği, anlatımı ve hedef kitlesi olarak yeni bir tarz kullanacaklarını düşündüklerinden bu adı seçtiklerini belirtiyorlar. Halkın bilimi ve evrimi öğrenme olanaklarının her geçen gün daraldığı günümüzde öğrencilerin böyle bir faaliyette bulunmalarının çeşitli akademi çevreleri arasında heyecan yarattığı görülüyor. Etkinliğin tanıtımı için oluşturulan internet sitesinde(teti.evrimatolyesi.org) bulunan destek mesajları etkinliğin alanında derinleşmiş akademisyenlerden ve kuruluşlardan destek gördüğünü gösteriyor.

Sunumları kendileri hazırlayan öğrenciler anlatımda bir liselinin, işçinin kolay anlayabileceği bir dil kullanacakken bir akademisyenin doygunluğuna da hitap edebilmeyi amaçlıyor. Bu anlamda herkes için anlaşılabilir ve amaçlananı yerine getirir nitelikte bir etkinlik geçirmeyi arzulayan öğrenciler herkesi etkinliklerine davet ediyor.

İÜ Bilimsel ve Sosyal Araştırmalar Kulübü, İTÜ Sosyal Araştırmalar Kulübü-Evrim Atölyesi, ODTÜ Biyogen-Evrim Ağacı toplulukları tarafından gerçekleştirilecek etkinliğe Avrupa Evrimsel Biyoloji Topluluğu(ESEB) desteğini sunuyor. Etkinlik 20-21 Ekim tarihlerinde İTÜ Maslak Yerleşkesinde bulunan KSB Büyük Salon’da gerçekleşecek.

Etkinliğin çağrı metninde ise öğrenciler amaçlarını şöyle anlatıyorlar

"Türkiye’de onca güncel başlık, toplumsal sorun ve üniversitelerin içinde bulunduğu durum ortadayken evrim konusuna yoğunlaşmamız tartışmaya açılabilir. Ancak bunu tartışırken, bir bilimsel alan olarak evrimin, toplumsal düzenin belirleyenlerinden biri olarak bilimin yapı taşlarını oluşturduğunu unutmamak ve günümüzde uğradığı saldırıları hesaba katmak gerekir. Aksi durumda konuya dair yürütülecek tartışma ilerleme sağlamasından ziyade kilitlenecektir ve bir mevzi olarak gerilememize neden olacaktır. Mevzi demişken, askeri bir terim kullanıyoruz ve bilindiği gibi çoğunlukla düşmana karşı alınan tutumdur mevzi. Türkiye Evrimle Tanışıyor başlıklı bir etkinliği düzenlememizin nedeni, kısaca, bilimsel bir alan olarak evrimin mevzi savaşını vermek için diyebiliriz. Böyle söylüyoruz, çünkü belki de dünya da hiçbir bilimsel alan bu kadar taraftar ve karşıt bulmamıştır. Bir kutuplaşmadan söz ediyoruz ve bu kutuplaşmada tarafların ilericilik ile gericilik, bilim ile yozlaşma arasında seçim yapmak durumunda olduğunu düşünüyoruz. Bizim tarafımız belli. Tarafımız bilim ve ilericilik. Bu etkinlik ise bilimin ve aydınlanmanın bir ifadesidir.

Türkiye evrimle yeni mi tanışıyor?
Gerek ülkemizde gerek dünyada evrim konusunda onca çalışma yapılıyor ve halen sürmekte iken bu başlığın bazı soru işaretleri yaratacağı ve eldeki birikimi hiçe sayma riskinin olduğunun farkındaydık. Evet, Türkiye evrimle yeni tanışmıyor, ancak Türkiye’de hedef kitlesi olarak yeni bir aşamaya geçiyor. Türkiye’de evrim etkinliklerinin geçmişine baktığımızda maalesef az miktarda örnekle karşılaşıyoruz. Buradan hareketle, amacımız, dar bir alana ve kitleye sıkışan evrimi, geçmişte yürütülen çalışmalardan elde edilen birikimle halka taşımak. Etkinliğin ana başlığı “Türkiye Evrimle Tanışıyor” oldu, yalnız unutulmaması gereken bir ekle “herkes için evrim”. Bu vurgunun hedef kitlemizi ifade etmesinden önemli olduğunu düşünüyoruz. Günümüzde evrim ders kitaplarından çıkartılıyor ve halkın evrim bilgisine ulaşmanın yolları bir bir kapatılmaya çalışılıyor iken halka evrimi taşımanın ve anlatmanın olanaklarını bu tür etkinlikler ile örmek gerektiği düşüncesindeyiz. Etkinlik hem bir liselinin, işçinin vs. anlayabileceği somutlukta olacak hem de bir akademisyenin doygunluğunu sağlayabilecek bir kıvamda organize edildi. Bunda etkinliği öğrencilerin organize ediyor ve sunumları gerçekleştiriyor olmasının hem olanakları hem de zorlukları var. Öncelikle öğrencilerin koparmadığı toplumsal bağları gereği, halkla iç içe olmasının olanaklarından faydalanacağız ama birikimli bir dinleyicinin doygunluğunu sağlama zorluğunu çekeceğiz. Bu anlamda gerek tarzı, hedef kitlesi ve bileşenleri bağlamında Türkiye’yi yeni bir organizasyonla tanıştıracağımızı düşünüyoruz.

Üç topluluktan öğrenciler anlatıyor!
Şimdiye kadar hocalarımızdan fazlasıyla dinledik, artık kolları sıvamak gerektiğini düşünüyoruz, ama onların desteğini ve paylaşımını sırtımıza alarak. Avrupa Evrimsel Biyoloji Topluluğu(ESEB)’nun ODTÜ Biyogen Evrim Ağacı topluluğuna verdiği destekle, Türkiye’nin beş büyük kentinde etkinlik gerçekleştirme amacı ile ilk adımlar atıldı. Şimdiye kadar evrim başlığına dair çeşitli çalışmalar yürütmüş olan üç topluluk olarak artık elde ettiği birikimi halka taşıma amacı ile ortak bir etkinlik düzenleme kararı aldık. İÜ Bilimsel ve Sosyal Araştırmalar Kulübü, İTÜ Sosyal Araştırmalar Kulübü Evrim Atölyesi ve ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu Evrim Ağacı öğrenci toplulukları olarak ortak katkı koyacağımız ve çalışacağımız etkinliği organize ederken aynı kaygıları paylaşıyor olmanın olanaklarından faydalandık. Bu etkinliğin şimdiye kadar sınırlı olan iletişimimizi güçlendirecek ve daha büyük organizasyonları düzenlememizin kanallarını açacaktır. Öğrencilerin toplumdan soyutlanmış olmadığını ve halka karşı sorumluluklarının olduğunu düşündüğümüzden bu görevi edindiğimizi söyleyebiliriz.

Halk için bilim, bilim için evrim!
İnsan doğanın bir parçası ve birey olarak yaşamını doğayla kurduğu ilişki üzerinden şekillendirir. Bilimi insanın doğayı anlama ve anlamlandırma çabasının bir aracı olarak görüyorsak kaçınılmaz olarak bu metodolojiyi kullanmamız gerekecektir. İnsanı bir birey olarak değil de toplumsal bir varlık olarak ele alacaksak kuşkusuz doğayla kurduğu bağ üretim ilişkilerine göre şekillenecektir. Konumuzun esas önemli noktası burasıdır, çünkü evrim, bir toplumsal varlık olarak insanın doğayla kurduğu bağı anlamaktaki en önemli ve tek aracıdır. Kuracağı bu bağ insanı toplumsal yaşantısından koparmaz aksine toplumsal olarak ilerlemesini sağlar. Dolayısıyla konumuz bir miktarda toplumsal ilişkilerle, sorunlarla, düzenle alakalıdır. Bu üretim ilişkilerinin belirlenimlerinden biri olarak halkın aydınlanması önemlidir ve halk bu yüzden evrimle tanışmalıdır. Bu bilinç ve sorumlulukla görev alan öğrenciler halka evrimi taşıyarak aydınlanma kavgasını vermiş olacaktır."

Etkinliğin çağrı videosu şu şekilde:

(soL -Haber Merkezi)