Gıdıklanan maymunlarda kahkahanın ipuçları

Sonuçları yeni açıklanan bir araştırma kahkahanın insanlar ve büyük insansı maymunların ortak bir atasından evrimleştiği konusundaki görüşleri pekiştirdi.

soL (DIŞ HABERLER) 22 yavru maymun ve 3 insanı gıdıklayan araştırmacılar, kahkahaları akustik olarak analiz ettiler. Araştırmacılar, değişken ses yapıları arasındaki farklılıkların insan ve maymunun soy ağacındaki evrimsel farklar ile örtüştüğünü ortaya çıkardılar. "Current Biology" dergisinde yayımlanan araştırmada bir başka ilgi çekici sonuç ise goril ve bonoboların nefes alışları üzerinde belli seviyede bir kontrol sahibi olduklarıydı.

Primat araştırmacıları uzun bir zamandır insanda görülen sosyal davranışların kökeninin primat atalarımıza dayandığını tahmin ediyorlardı. Çalışmaların ortaya koyduğu üzere, gıdıklanan maymunlar, oyun oynarken çıkardıkları seslere yakın sesler çıkarıyorlar ve bu seslerin akustik olarak insan kahkahası ile ortak özellikler var.

Araştırmanın yöneticisi Portsmouth Üniversitesi'nden Marina Davila-Ross yaptığı açıklamada "İnsan kahkahasının köklerinin türümüzün biyolojisinin derinlerine kadar indiğini gösteren çeşitli göstergelerimiz var. Örneğin, kahkahayı birçok kültürde, sağırlarda ve körlerde görebiliyoruz. Bu da bizi bu ses yapısının kökeninin insan öncesine dayandığı düşüncesine götürüyor" dedi.

Dr. Davila-Ross, bu düşünceyi daha güçlü bir zemine oturtmak için 800'e yakın maymun ve çocuğun gıdıklama sonucu attıkları kahkahaları kaydetti. Bu kayıtların asli frekanslarının (merkezi ve tepe frekansları, her bir kahkahadaki frekans çeşitlemeleri vb.) bütün öznelerde aynı yapıları gösterdikleri görüldü.

Özneler arasındaki farklılıklar ise ortak bir atayı işaret ediyorlardı. En yakın akrabalarımız olan şempanze ve bonoboların insanlar gibi uzun seriler halinde ve kısa aralıklarla kahkaha attıkları gözlemlendi.

Diğer bir ilgi çekici sonuç ise sesin kahkahada oynadığı etki üzerineydi. Dr. Davila-Ross bu konu üzerine "İnsanlar kahkaha attıkları zaman, tutarlı sesler çıkartırlar, yani ses katmanları çok düzgün senkron bir yol izlerler. Aynı akustik özellikleri bonobolarda da gördük" dedi.

Birbirine en yakın türlerin kahkaha yapılarının örtüşmesi, araştırmacılar tarafından kahkahanın ortak bir evrimsel kökeni olduğunun kanıtı olarak görülüyor. Dr. Davila-Ross açıklamasında "Bu konu üzerine birçok araştırma yürütülüyor, ama yaptığımız çalışma bu tür akustik yapıları çözümleyip birbirleriyle kıyaslayan ilk araştırma olma özelliğini taşıyor" dedi.

İlgi çekici bir diğer gözlem ise goriller ve bonoboların kahkaha nöbetlerinin nefes alma döngülerinin 3 katı uzunluğunda sürmesi ve bunun da bu türlerin kendi nefes alma işlevleri üzerinde kısmi de olsa bir kontrole sahip olduklarıydı.