Emine Erdoğan'lı "islami alternatif tıp" propagandası

Peygamber'in sünnet kıldığı iddia edilen, ilkçağlardan kalma bir tedavi yöntemi olan "hacamat", "kupa terapisi" adı altında tekrar popülerleştirilmeye çalışıyor. Önümüzdeki üç gün toplanacak Kupa Terapisi Sempozyumu'nun açılışını, Başbakan'ın eşi Emine Erdoğan yapacak.
Perşembe, 21 Temmuz 2011 16:35

"Kupa terapisi", ya da bilinen ismiyle hacamat, 22-24 Temmuz tarihleri arasında Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek bir sempozyumla "tıp dünyasına" tanıtılacak. İslamcılar'ın, vakt-i zamanında Muhammed'in de kullandığı ve tavsiye ettiği varsayıldığı için benimsedikleri hacamat yöntemiyle ilgili sempozyumun açılışında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın karısı Emine Erdoğan katılacak.

Dinci söylemlerle süslü bu alternatif tıp yöntemi, iki omuz arasından, sırttan, başın arka tarafından yahut vücudun herhangi bir yerinden tedavi maksadıyla bardak, şişe veya boynuzla kan aldırma olarak tarif edilebilir.

Hacamat yönteminin İslam'da caiz olmasının sebebi, çeşitli hadislerde geçen ifadeler.

Mirac gecesinde yanından geçtiği bir melek grubunun Peygamberimize: "ümmetine hacamatı emret!" diye söylediğini Abdullah b. Abbâs (r.a) rivayet etmektedir (Ali Nâsıf, et-Tâc, III, 203).

Hz. Peygamber (s.a.s) bizzat kendisi Ebû Taybe adında bir Haccâm'a hacamat yaptırmış ve başından kan aldırıp haccâma ücretini ödemiş ve şöyle buyurmuştur: "Kan aldırma yollarının en güzeli hacamattır. (yahut hacamat sizin en iyi tedavi yollarınızdır)"(Buhâri, Tıb 13 Müslim, Musakat 62, 63 Ebû Dâvûd Nikâh 26, Tıb 3).

Nâfi der ki İbn Ömer (r.a) şöyle dedi: Ben, Resulullah (s.a.s)'den şu buyruğu işittim: "Hacamat olmak aç karnına daha faydalıdır. Hacamat olmak aklı ve hıfzetme (ezberleme) gücünü arttırır. Hâfız olanın da hıfzetmek kabiliyetini kuvvetlendirir. Artık kim hacamat olmak isterse Allah'ın ismini anarak perşembe günü hacamat olsun " (İbn Mâce, Kitâbu't-Tıb, 22).

(soL - Haber Merkezi)