Amerikalı yerlilerin ataları Avrupa ve Asyalılar

Bu hafta Nature'da yayınlanan bir çalışma, Amerikalı yerlilerin kökenleri konusunda şaşırtıcı bilgiler sunuyor.

BilimsoL

İlk Amerikalılar nereden geldi? Birçok araştırmacıya göre, Amerikalı yerlilerin kökleri Asya’ya uzanıyor. Buna karşın köklerinin Avrupa’da olabileceğini öneren araştırmacılar da bulunuyor. En son ortaya çıkan DNA verilerine göre her iki önerme de doğru olabilir. Avrupa ve ABD’de çalışma yürüten bir araştırma grubu Sibirya’da bundan 24 bin yıl önce yaşamış bir erkek çocuğunun iskeletinden tüm genom bilgilerini elde etti. Şu ana kadar modern insana ait bu en eski genom, çocuğun Avrasya ve Amerikalı yerlilere yakın olduğunu gösterirken, Doğu Asyalılara ait herhangi bir ilişki sunmadı.

Araştırmacılara göre, Avrasya kökenine sahip Amerikalı yerliler, Bering boğazını aşıp Yeni Dünya’ya varmadan önce Doğu Asyalılar ile karışarak soyağaçlarını genişlettiler. Çalışmanın sonuçları bu hafta Nature’da yayınlandı