38 sonuçtan 1 - 15 arası gösteriliyor
Cuma, 14 Aralık 2018 07:45
Korkut Boratav

TÜİK Temmuz-Eylül 2018’in gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) istatistiklerini yayımladı. Bu istatistikler önemlidir; zira Mayıs’tan itibaren döviz piyasalarından finansal sisteme yayılan krizin reel ekonomiye yansımasına ışık tutuyor.

Verileri, ileride ayrıntılı  inceler, tartışırız. Şimdilik ana gözlemleri vurgulamakla yetineceğim.

Cuma, 30 Kasım 2018 07:45
Korkut Boratav

“Güney” coğrafyasının kurbanları… 

Cuma, 16 Kasım 2018 07:15
Korkut Boratav

Atatürk’ün 80’nci ölüm yıldönümü ile eş-zamanlı olarak Atatürk’e saldırılar da hızla arttı. 

Yedi yıl önce kaleme aldığım bir yazıyı yeniden yayımlıyorum. Güncelliğini yitirmediğini; tespitlerimin bugünkü  ortamda fazlasıyla geçerli olduğunu düşünüyorum.

***

Cuma, 23 Kasım 2018 07:30
Korkut Boratav

Mayıs’tan bu yana kriz istatistiklerini inceliyor; tartışıyoruz.

Cuma, 09 Kasım 2018 08:00
Korkut Boratav

Dünyada ve Türkiye’de düzen karşıtı bir kalkışmayı temsil eden 1968’in ellinci yıldönümünü bugünlerde anıyoruz. 

“Düzen karşıtı”, yani, anti-kapitalist, anti-emperyalist, bir anlamda “enternasyonalist”  özellikleri ağır basan  bir kalkışma… 

1968’den bir anı

Cuma, 02 Kasım 2018 08:15
Korkut Boratav

Nurhan Yentürk’ün, Türkiye’nin Kamu Harcamaları, 2006-2017 başlıklı kitabından (Bilgi Üniversitesi Yayını, Eylül 2018) söz etmek istiyorum. Volkan Yılmaz ve  Yakup Kadri Karabacak da kitabın bazı bölümlerini  Yentürk ile birlikte kaleme almışlar. 

Cumartesi, 27 Ekim 2018 08:30
Korkut Boratav

İki ülkede eş-zamanlı iki kriz: 2001 ve 2018

1998’de Doğu Asya’da patlak veren kriz,  dünya ekonomisinin “Güney” coğrafyasına yayıldı. 2001-2002’de birbirinden çok uzak iki ülkeyi (Arjantin ve Türkiye’yi) sarsarak son buldu.

Cuma, 05 Ekim 2018 07:15
Korkut Boratav

Geçen hafta (soL Haber, 28 Eylül) şunları yazdım: “Yeni Ekonomi Programı (YEP), önceki OVP belgelerinden farklıdır.

Cuma, 19 Ekim 2018 07:00
Korkut Boratav

Neoliberalizm “Güney”de kriz yaratıyor

Cuma, 21 Eylül 2018 07:30
Korkut Boratav

Türkiye’nin krize sürüklenmesi, Batı basınında, internet sitelerinde gündemde kaldı; değerlendirmeler yapıldı. Bir bölümünü ben de izledim.

Emperyalist sistemin merkezinde Türkiye’nin kriz ortamına bakışlardan üç örneği, okurlarımla paylaşmak istedim: İngiliz ve Amerikan emperyalizminin perspektiflerini yansıtan iki katkı ve “finans kapitalin ayak takımı”ndan bir örnek… 

Cuma, 28 Eylül 2018 07:15
Korkut Boratav

2019-2021 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program, Yeni Ekonomi Programı (YEP) başlığı ile yayımlandı. Albayrak tarafından sunuldu.

Albayrak’ın Ağustos’ta Türkiye’nin büyük patronlarına sunduğu “yeni ekonomi modeli” ciddiye alınamazdı; haklı olarak küçümsenmişti.

Cuma, 14 Eylül 2018 08:00
Korkut Boratav

TÜİK Nisan-Haziran 2018’de millî gelirin yüzde 5,3 oranında büyüdüğünü belirledi. Kriz algılamaları yerleşirken bu bilgiyi nasıl karşılamalı?

Cuma, 07 Eylül 2018 07:30
Korkut Boratav

Bir ekonomik krizin gündeme geldiği aylardan beri içte-dışta tartışılmaktadır. Ben de kervana katılmış;  nedenlerine değinmiştim. 

10 Ağustos tarihi yazımdan aktarayım: “Neoliberal dönemde ekonomilerini finans kapitale sınırsızca açan  ülkelerde ‘dış kaynak girişlerinde ani duruş veya tersine dönüş’, bir kriz türünün nedeni olarak görülüyor.” 

Cuma, 31 Ağustos 2018 07:15
Korkut Boratav

Hindistan’dan bir portre

Narendra Modi, 2014’te Hindistan’da sağcı Janata Partisi’nin (BJP’nin) başına geçti ve partisini açık farkla iktidara taşıdı; başbakan oldu. 

Bu sonuç, Hindistan’ın ilerici çevrelerinde birkaç nedenle tedirginliklere yol açtı.

Cuma, 10 Ağustos 2018 18:00
Korkut Boratav

Bu yazı kaleme alınırken (10 Ağustos’ta) Türkiye, çalkantı içinde ekonomik krize sürüklenmektedir. Günceli yazıya dökmenin anlamı yok; ortaya çıkan politika seçeneklerine yazı sonunda değineceğim.

Pages