23 sonuçtan 1 - 15 arası gösteriliyor
Perşembe, 07 Aralık 2017 01:15
Ali Rıza Aydın

Yürütmesinden yasamasına, anayasal denetim kuruluşlarından yargısına bu kadar çok denetim kurumu; iç hukuktan uluslararası hukuka bu kadar çok düzenleme olduğu halde rüşvet, yolsuzluk, haksız mal edinme ve hırsızlığın önü kesilemiyor. Neden?

Pazartesi, 25 Aralık 2017 01:00
Ali Rıza Aydın

Cumhurbaşkanı başkanlığındaki Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırıldığı tarihten (20 Kasım 2017) bir ayı aşan süre sonunda (24 Aralık 2017) yayımlandı son iki OHAL KHK’si... Bir başka deyişle OHAL ilanından bir yıl beş ay üç gün geçtikten sonra geldi 29'uncu (695 sayılı) ve 30'uncu (696 sayılı) OHAL KHK’leri.

Perşembe, 26 Ekim 2017 00:45
Ali Rıza Aydın

Bir sohbetimizde anlatmıştı Prof. Dr. Ali Murat Özdemir hikayeyi:

Günlerden bir gün, Afrika’da çalışan bir antropolog kabilenin çocuklarına oyun oynamayı önerir.

Perşembe, 05 Ekim 2017 01:00
Ali Rıza Aydın

“İnsan fiziki zorluklara katlanabilir, burada anlık-dönemlik bir motivasyon, karakter özelliği, fiziki dayanıklılık… bunu sağlayabilir. Asıl zor olan ideolojik-siyasi baskıya dayanabilmektir. Esen rüzgara rağmen savrulmamak, bildiği yola tam inanç ve güven. İrade derken asıl kastettiğimiz burası. Bilmeden, sürekli bir gelişim sağlamadan bu mümkün değil.”

Pazartesi, 23 Ekim 2017 01:00
Ali Rıza Aydın

2017-2018 eğitim öğretim yılı müfredatı, ırkçı ve mezhepçi, anti-laik, bilimselliği dışlayan, gerçeği yok sayan, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine zararlı aktarımlar yaparak psikolojileriyle oynayan, çocuk haklarını ihlal eden, Anayasa’ya ve uluslararası sözleşmelere aykırı olan bütünselliği nedeniyle dava konusu yapıldı.

Perşembe, 21 Eylül 2017 01:00
Ali Rıza Aydın

Hukukun, mücadeleler sonucu oluşan tarihsel kazanımlarını katleden hukukçular olabileceği gibi adaletsiz hukuk düzeni içinde hukuk adına dik duran hukukçular da olur. Aslında birincilere hukukçu denmez.

Perşembe, 14 Eylül 2017 01:00
Ali Rıza Aydın

Yargı önündeki davaların tarihselliği, dava türünden,  konusundan, iddianamesinden ve sanıklarından öte anlam taşır. Zamanın, mekanın, koşulların siyasetle buluşmasıyla oluşan bu anlam, sınıfsallıkla yerli yerine oturur.

Perşembe, 07 Eylül 2017 00:45
Ali Rıza Aydın

Savunma ayağı olmayan, yargıç ve savcılarının dörtte biri meslekten men edilen, tutuklanan ya da kıyıma uğrayan, hukuku OHAL hukuksuzluğuna kurban edilen yargının adli yıl açılışı gölgede kaldı. Rize’de çay hasadı yapan yüksek yargıçların, cübbesinin olmayan düğmesini iliklemeye uğraşan Danıştay başkanının fotoğraflarını da anımsatan siyasi lidere biat fotoğrafı ile daha da gölgelendi. 

Perşembe, 24 Ağustos 2017 00:00
Ali Rıza Aydın

Komünistlerin, AKP genel başkanı tarafından vatan hainliğiyle suçlanmasına gerekli yanıtlar gerçek vatansever komünistler tarafından layıkıyla verilirken iki haberle, 2008 yılına, resmi bir heyetle yaptığımız Letonya, Estonya ve Rusya’yı kapsayan inceleme gezisi anılarına döndüm.

Perşembe, 17 Ağustos 2017 00:45
Ali Rıza Aydın

Bugün köşemi can alıcı bir konuya, “Halk Komiteleri” ile “Türkiye Komünist Partisi” tarafından yukarıdaki başlık altında hazırlanan ve imzaya açılan bildiriye ayıracağım.

Perşembe, 27 Temmuz 2017 01:15
Ali Rıza Aydın

Yersiz ve saçma olanlar, söz olsun hareket olsun, kendilerini kabul ettirme konusunda toplumsal ilişkilerin özelliğine göre bir şeylere bir yerlere sığınma konusunda mahirler mi? Yoksa birileri güçlerini yersiz ve saçma olanlar üzerinden mi yürütme ihtiyacı duyuyor?

Perşembe, 22 Haziran 2017 00:45
Ali Rıza Aydın

“Adalet” gibi ciddi bir konu içi doldurulmadan tartışılarak hedefe yerleştirilirken yapı ve toplumsal gerçekler saptırılıyor, sınıfsallık ve sömürü unutturuluyor.  

Yazı konumuz “yürüyüş” değil. Amacımız, düzen içinde soyut ya da dar örneklerle somutlaştırılmaya çalışılan, toplumsallıktan uzak tutulan adaletin adresini, geçek adaletin adresini tartışmak.

Perşembe, 01 Haziran 2017 01:15
Ali Rıza Aydın

Yazarımız Oğuz Oyan’ın,  geçtiğimiz Salı günkü “Emeğe karşı piyasa ve din” başlıklı yazısı; “Piyasa (sermaye düzeni) tek başına emeği dize getiremezdi. Hele de sınıf çıkarları etrafında örgütlenmiş emeği. Bu nedenle yardımcı kuvvetler hep devreye sokulmak zorundadır.

Perşembe, 04 Mayıs 2017 00:45
Ali Rıza Aydın

Her şey hukuksuz ama hukuksuzluk “hukuk” şapkası altında yürütülüyor. Her şey keyfi ama keyfilik “hukuk” giysisiyle yaşatılıyor.

Hukuk, tarihi boyunca çıkara da hizmet etti, adalete de ama bugünün Türkiye’si gibi, tanımlaması bile yapılamayacak bir garabete nasıl hizmet ettiğine kendisi de şaşırıyor.

Perşembe, 09 Mart 2017 00:45
Ali Rıza Aydın

Cumhuriyetin, onun nitelikleri arasında olan demokrasinin kişisel iktidar amaçlı kullanılması örneklerine “kişisel amaçlı anayasa” da eklenebilir. Böylece kişisel iktidar, soyut kavramlar içinden kolaylıkla sıyrılırken, anayasa yoluyla kendisini sağlama da almış olur.

Pages