22 sonuçtan 1 - 15 arası gösteriliyor
Cuma, 29 Aralık 2017 00:45
Mesut Odman

Aslında bambaşka bir yazı tasarlamıştım. Gelenek dergisinin son sayısında yayımlanan Barış Zeren imzalı yazıyı okurken, orada sözü edilen Çarlık burjuvazisine ilişkin bazı özelliklerin bana hatırlattığı benzerliklere değinen, belki de onlardan yola çıkarak değişik uzantılara yönelen birtakım notlarım olabileceğini düşünmüştüm.

Cuma, 24 Kasım 2017 00:45
Mesut Odman

Bu yazı, başlığı ile de giriş bölümü dışındaki ana gövdesi ile de, özgün bir nitelik taşımıyor. Bundan yaklaşık 14 yıl önce düzenlenmiş bir konferansta sunduğum bildirinin büyük bölümünün aktarılmasından oluşuyor.

Cuma, 17 Kasım 2017 01:00
Mesut Odman

Olur mu?

Aslında, olmaz.

Olmasına olur da, o çok eskidendi. Artık olmuyor.

Cuma, 13 Ekim 2017 01:00
Mesut Odman

Biraz abartılı görünse de böyle demek mümkün. Ayrıca, karmakarışıklığı anlatmak üzere kullanılan “Arap saçı”nın ne kadarlık bir karmaşayı çağrıştırdığı pek açık sayılmaz; çünkü, her Arap’ın saçının aynı derecede karışık olduğu ileri sürülemez.

Cuma, 06 Ekim 2017 01:00
Mesut Odman

Şimdi sosyalizm de nereden çıktı, sosyalizmin zamanı mı, sosyalizm mi kaldı türünden sorulara, soru değil burun kıvırmalara, küçümsemelere, kaytarmalara, kara çalmalara karşı söylenmesi, ısrarla vurgulanması, hem bu başlıkta olduğu gibi sloganlaştırılması hem yeterince ayrıntılı anlatılması gereken budur.

Cuma, 20 Ekim 2017 01:00
Mesut Odman

Bir zamanların önemli tartışmasıydı; epeydir, tartışma olmaktan çıktı.

Cuma, 22 Eylül 2017 01:00
Mesut Odman

Sık sık yaparım ya, önce başlıkla ilgili birkaç açıklama.

Birincisi, biraz popülerleştirme, daha güncel deyişle, medyatik olma eğilimine kapıldığımı itiraf etmek zorundayım; ister istemez oluyor, “zamanın ruhu” kavramının anlattığı tam da bu değildir ama, kullanalım, ona kapılmadan edemiyorsun. Yoksa bu “moskof” sözcüğü de Türk sağının onunla dansı da başlıkta yer almazdı.

Cuma, 08 Eylül 2017 01:00
Mesut Odman

Yazana bir kolaylık sağladığı kesin. Ama pek seyrek başvurulması gerektiğini düşünüyorum. Okura saygıda eksiklik izlenimi yaratabileceği için…

Eskiden, ama dikkatli ve sürekli okurun bile hatırlamakta güçlük çekeceği kadar eskiden yazılmış yazılara başvurmaktan, hatta onları bütünüyle yinelemekten söz ediyorum.

Cuma, 18 Ağustos 2017 01:00
Mesut Odman

Bu yazıdan önce, Özgür Şen’in Çarşamba günü burada yayımlanmış yazısını okuyanların hatırlamalarını, okumayanların ise okumalarını öneririm. Kendi işimi kolaylaştırmak için önerimin yerine getirildiğini varsayarak yazacağım; bunu yaparken yazının okunurluğunu güçleştirmiş olmayalım.

Cuma, 04 Ağustos 2017 01:00
Mesut Odman

Ordu ile sermayenin dine bakışlarında birtakım özdeşlikler, benzerlikler, yakınlıklar bulunduğu açıkça görülebiliyor. Bu saptamanın, bir, bazı düşünsel dayanakları ve iki, uzak olmayan bir geçmişten bu yana ülkemizdeki gerçekleşmesinin uğraklarından birkaçına değinen bir yazı olacak bu.

Cuma, 25 Ağustos 2017 01:00
Mesut Odman

Pek kısa bir sürede büyük işlerin başarıldığını ileri süren bu sözlerin sahibini ve söylendiği yeri ayrıca belirtmeye gerek var mı, bilmem. Yine de şöyle diyebilirim: Bizim Hasip Akgül’ün kim bilir kimlerin bileşimi unutulmaz kahramanı Albayım’ın dilinden düşmeyen söyleyişle, “Büyük Kurtarıcı”ya aittir.

Cuma, 07 Temmuz 2017 01:00
Mesut Odman

Evet, öyledir.

Öyle olmasına öyledir de bu deyişin barındırdığı biraz alaycı, biraz kendiyle dalga geçer ton,  sözün özünü kavramak bakımından az çok güçleştirici bir etkiye yol açıyor olabilir. Dolayısıyla, böyle bir etkiyi gidermek için bir parça değiştirerek yinelemek işe yarayabilir.

Cuma, 28 Temmuz 2017 01:15
Mesut Odman

Kısa tutmak için bu kadarıyla bıraktım. Başlığa şöyle devam edebilirdim aslında: “…ya da sık kullanılan deyimlerden karakter tahlili.” 

Cuma, 30 Haziran 2017 01:30
Mesut Odman

İki ve daha çok sayıda topluluğun, kurumun, örgütün hiçbirinin içine girmeyip her durumda, her konuda, her konumlanış ya da taraflaşmada farklı zamanlarda farklı birini destekleyen; doğru ve/veya üstünlük sağlayıcı tutumun bu olduğunu savunan kişilerden söz edecek bu yazı.

Cuma, 23 Haziran 2017 01:00
Mesut Odman

“İç savaş” deyip daha başlıktan yazıyı ilginçleştirmek de vardı ama, gerçekten ilginçleştirir mi, kuşku götürür. Nedenine gelince, kullanan kullanana, üstelik kendimiz de az kullanmadık, epeyce aşınmış ve alışılmıştır diyebiliriz bu terim için.

Pages