12 sonuçtan 1 - 12 arası gösteriliyor
Cuma, 22 Aralık 2017 00:30
Korkut Boratav

Yabancı Sermaye Akımları; Yabancıların Mülkiyeti…

2003-2016 yıllarının tümünde dış dünyadan Türkiye’ye (net olarak) 600 milyar doları aşkın yabancı sermaye girdi. Bir bölümü doğrudan yatırımlara, hisse senedi, tahvil alımına, mevduata bağlandı; gerisi bankalara, şirketlere, devlete açılan kredilerden oluştu.

Peki, bu “paralar” ne oldu; bugün nerede?

Perşembe, 14 Aralık 2017 22:45
Korkut Boratav

Fiilen ve yasal olarak sınırsız yetkilerle donanmış Cumhurbaşkanı faizlerin düşürülmesini istiyor; sonuç alamıyor. Niçin?

Kısa bir panoramayla açıklamaya çalışacağım.

Özal Becerdi; AKP Çaresiz…    

Cuma, 29 Aralık 2017 00:45
Korkut Boratav

Mülkiyetin Yabancılaşması

Emperyalist sistemin temel ekonomik özelliklerini, Marksist klasikleri izleyerek tanımlayabiliyoruz: Sermayenin merkezîleşme eğilimi; finans kapitalin ve sermaye ihracının artan önemi; dünya ekonomisinin başat (egemen) ve bağımlı kutuplara ayrışması…

Cuma, 24 Kasım 2017 19:15
Korkut Boratav

UNCTAD: “Üçüncü Dünyacı”

Cuma, 20 Ekim 2017 00:45
Korkut Boratav

IMF, her yıl Nisan ve Ekim aylarında iki rapor yayımlar. Biri “Ekonomik Rapor”dur (World Economic Outlook) diğeri Finansal Rapor (Global Financial Stability Report)…

Cuma, 13 Ekim 2017 01:15
Korkut Boratav

Bir Bankacıdan Aykırı Sesler 

“Merkez bankalarının bankası” diye bilinen Bank of International Settlements (BIS), kredi dağıtmaz; merkez bankalarına akıl verir; bankaların izlemesi gereken standartları oluşturur; parasal, finansal konularda araştırma yapar.

Cuma, 22 Eylül 2017 00:45
Korkut Boratav

Durgunlaşma mı? Dinamizm mi?

Ocak-Haziran 2017 istatistikleri yayımlandı. Bunların bir önceki yılla karşılaştırılması, ekonominin büyüme eğilimlerine ışık tutacaktır. Çünkü 2016’nın ilk altı ayının ekonomik ortamı “olağan”dır. Temmuz darbe girişiminin yarattığı ekonomik sorunlar söz konusu değildir.

Cuma, 29 Eylül 2017 09:00
Korkut Boratav

DIŞ DENGELERDE GELİŞİMLER

21’nci yüzyılın ilk çeyreği dolmadan dünya ekonomisi iki büyük krizden geçti. Ülkeler-arası güç dengeleri; ekonomik ilişkilerin boyutu, niteliği hangi yönde gelişti?

Cuma, 15 Eylül 2017 01:00
Korkut Boratav

İslamcı Rejime “Yumuşak” Geçiş

“Akıl için yol birdir…”  Bu özdeyişin güç koşullarda “sosyalist akıl” için geçerli olduğunu düşünüyorum.

Cuma, 04 Ağustos 2017 01:00
Korkut Boratav

Türkiye ekonomisi için kuşbakışı bir “durum muhasebesi” yapalım.

2015 Sonu: Sağlıksız Bir Sentez

AKP döneminin istatistiklerine bakarak 2015 sonunda şu teşhisi yapıyordum: Türkiye ekonomisi hastalıklı bir senteze ulaşmıştır.

Teşhis dört vurgulamaya dayanıyordu:

Cuma, 18 Ağustos 2017 01:00
Korkut Boratav

2017, kapitalist dünya sisteminin iki büyük krizinin yirminci ve onuncu yıldönümüdür.

1997 Krizi: Çevreden Merkeze…

Cuma, 11 Ağustos 2017 01:00
Korkut Boratav

“Risk iştahı” frenlenirse…       

Batı borsalarına ve çevre ekonomilerine para girişi sürüyor. Dow Jones endeksi 22000 eşiğini aştı; dolar kesintisiz ucuzladı. Yine de dünya ekonomisini izleyen iktisat çevrelerinde “korku dağları bekliyor…” Zira, aşırı finansal şişkinliğin hayra alamet olmadığı, yakın geçmişin deneyimleri ile öğrenilmiştir.