22 sonuçtan 1 - 15 arası gösteriliyor
Çarşamba, 27 Aralık 2017 01:15
Kadir Sev

Devletin yeniden biçimlendirildiği 2011 yılındaki 35 KHK’dan başlamak üzere, bugüne değin çıkarılan bütün yasalar ve OHAL KHK’ları, 1923’de kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ne ait değil. Dahası, içlerinde Cumhuriyet kavramıyla bağdaşanı da yok. Bunlara yasa, KHK gibi hukuksal terimler de yakışmıyor. Talimatname, ferman gibi sözcüklerle anılması daha uygun.

Çarşamba, 08 Kasım 2017 01:15
Kadir Sev

Bir sabah uyandığımızda, Zonguldak TTK’da çalışan gece vardiyasındaki işçilerin, ocaklardan çıkmadıklarını duyduk. Mecliste görüşülmeye başlanan torba yasa tasarısının, TTK ve TKİ’nin sahalarının özelleştirilmesini öngören 58’inci maddesine karşı eylem başlatmışlardı.

Bu tür olayları bizler çoktandır unutmuştuk. Genç kuşaklar yaşamadı bile.

Çarşamba, 29 Kasım 2017 07:45
Kadir Sev

Uluslararası Şeffaflık Örgütünce 2015 yılında yayımlanan Paravan Şirketler Küresel Raporu’nda, başta ABD ve Çin olmak üzere G20 hükümetlerinin, sınır ötesi para aktaranların kimliklerini gizlemeyeceklerine söz vermelerine karşın, sözlerini tutmadıkları ve sırf bu nedenle her yıl 800 milyar ile 2 trilyon dolar arasında kara para aklanmasına yol açtıkları belirtiliyor.

Çarşamba, 01 Kasım 2017 07:30
Kadir Sev

Kapitalist sistemin, işsizliği ortadan kaldırma gibi bir yeteneği yoktur.

Başarabileceğini iddia edenlere boş verin. Sanıyorlar ki Devlet, varını yoğunu patronları desteklemeye özgüler; üzerlerindeki “ücret yükünü” azaltacak önlemler alır; bir de müşteri bulmalarına yardımcı olabilirse, yeni yatırımlara girişirler, daha çok işçi çalıştırırlar. Böylelikle işsizlik azalır.

Çarşamba, 15 Kasım 2017 09:45
Kadir Sev

İstanbul Barosu Bağlı Çalışan Avukatlar Kurulu'nun 9 Kasım günü düzenlediği; “iş hukukunda yargılamanın tasfiyesi ya da zorunlu arabuluculuk” başlıklı söyleşiye, Avukat Deniz Aktaş ile birlikte katıldık.

Çarşamba, 11 Ekim 2017 07:15
Kadir Sev

Türkiye Varlık Fonu, 26 Ağustos 2016’da yürürlüğe giren 6441 sayılı yasayla kuruldu. AKP’liler, Yasayı bir an önce çıkartabilmek için Mecliste terör estirmişlerdi. Çok şey beklediklerini söyleyip duruyorlardı. Dinamik ve krizler karşısında daha dirençli bir ekonomimiz olacaktı. On yılda 1 trilyon liralık yatırım yapılacaktı. Büyümemize yılda fazladan %1,5 katkı verecekti.

Çarşamba, 13 Eylül 2017 01:15
Kadir Sev

Kapitalizm, güleryüzlü olabilir mi?

“Sağ” siyasi hareketlere göre zaten güleryüzlü. Herkes, devlet ya da bir başka gücün baskısı olmaksızın, kendi tercihleri doğrultusunda yaşar, çalışır; yetenekleri ve çabaları ölçüsünde başarılı olur. Özgürlükçüdür. Bireyler mutsuzsa eğer, sorumlusu kendileridir.

Çarşamba, 20 Eylül 2017 07:15
Kadir Sev

Mülakat sözcüğünü her duyduğunuzda aklınıza hemen AKP’nin kamudaki kadrolaşması gelsin.

AKP’yi oluşturan kanatlar bu yöntemle bürokrasiyi paylaşmıştı. Kanatlardan birinin tasfiyesiyle boşaltılan kadroların yerlerine yenilerinin alınması gerekiyor. Yüzbinlerce kamu çalışanı alınacak. Mülakat yöntemi, AKP’ne istediği kişiyi alabilmesi için elverişli bir ortam sunuyor.

Çarşamba, 23 Ağustos 2017 08:00
Kadir Sev

İşler şirazesinden öylesine çıktı ki; ülkede neler olduğunu umursayan bile kalmadı. Sanki herkes, eylem birliği etmişçesine, olayların farkında olmamaya çalışıyor. Hani insan karşılaştığı felaketleri üstüne konduramaz, yok sayar ya! Tam da öyle bir durumdayız.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin adından başka neyi kaldı?” sorusunu sormaya cesaret edebilsek, çok şeyi değiştirebileceğiz.

Çarşamba, 19 Temmuz 2017 07:45
Kadir Sev

Bu memlekette şu an itibariyle temel, orta ve yükseköğretimde toplam 1 milyon 610 bin öğrenciye din eğitimi veriliyor: 1 milyon 291 bin öğrenci, İmam Hatip ortaokulu ve liselerinde; 318 bin öğrenci ise yükseköğretimde ön lisans ve lisans düzeyinde din ve din bilimleri alanında. İmam hatiplerde okumayanlara da seçmeli adı altında “Peygamberimizin hayatı” gibi dersler dayatılıyor.

Çarşamba, 14 Haziran 2017 07:30
Kadir Sev

En az yüz yıldır şunları söylüyoruz: kapitalist hukukun önceliği adalet değil; “sistemin varlığını ve geleceğini” korumak, güvenceye almaktır. Hukukun evrensel kurallarının sınırlarını kapitalizmin/emperyalizmin çıkarları belirler.

Çarşamba, 07 Haziran 2017 08:30
Kadir Sev

Patronlar yaklaşık 42 yıldır, kıdem tazminatının yükünü, kurulacak bir fonun üzerine yıkmaya çalışıyor. Kurgu şöyle; ödedikleri ücretlerin, yasayla belirlenecek orandaki tutarını fona yatıracaklar, kıdem tazminatları, havuzda biriken paradan karşılanacak. Böylelikle ceplerinden ayrıca para çıkmadan işçilerini atabilecekler.

Çarşamba, 10 Mayıs 2017 07:30
Kadir Sev

Patron örgütlerinin referandum sonrasındaki açıklamalarına bir bakın; yeni anayasayı çok sevdiklerini göreceksiniz.

Çarşamba, 03 Mayıs 2017 07:30
Kadir Sev

Türkiye, bir başka uzama evrildi. Yeni yerinde, aydınlanma; yurtseverlik; adalet; hukuk; demokrasi; şeffaflık; hesap verilebilirlik gibi kavramlar yer almıyor, ya da tam tersi anlamlar içeriyor.

Çarşamba, 05 Nisan 2017 10:15
Kadir Sev

Şu günlerde resmi gazeteler, uluslararası antlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğu yasalarla dolu. Birer maddeden oluşan bu yasalar, ne için çıkarılıyor? Sonuçları neler? Çıkarılmasa ne olur? Bu konuya biraz yakından bakmakta yarar var.

AKP, her alanda olduğu gibi uluslararası antlaşmalar konusunda da dökülüyor.

Pages