4 sonuçtan 1 - 4 arası gösteriliyor
Cuma, 22 Ocak 2016 01:15
Rıfat Okçabol

Bazı akademisyenlerin imzaladığı barış bildirisinin, toplumsal barışa hizmet edip etmediğini bugünden kestirmek zor olsa da, iktidarın, yükseköğretimin ve bazı sözde demokrasi yanlısı kesimlerin hali pür melalini ortaya çıkardığı su götürmüyor.

Cuma, 15 Ocak 2016 01:30
Rıfat Okçabol

Bilindiği gibi, 3 Mart 1924 günü çıkarılan üç devrim yasasından biri olan 429 sayılı yasa ile Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı (Şeriye ve Evkaf Vekaleti) ve Genelkurmay Bakanlığı (Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaleti) kaldırılmıştır. Bu bakanlıkların yaptığı görevler yeni oluşturulan Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ile Genelkurmay Başkanlığı’na devredilmiştir.

Cuma, 08 Ocak 2016 00:45
Rıfat Okçabol

Tabii ki, üniversitede, öğretim, araştırma, eleştirme ve tartışma olması, anarşi ve kargaşa olmaması bekleniyor. Ancak üniversitede olan olayların, kişilerin işine geldiğince çarpıtılmaması da gerekiyor.

Cuma, 29 Ocak 2016 01:30
Rıfat Okçabol

Eğitim Reform Girişimi (ERG), Sabancı Üniversitesi rektörlüğüne bağlı, Sivil Toplum Enstitüsü başta olmak üzere birçok STK’nın desteğini alan bir kuruluş. Son yıllarda eğitim sistemini değerlendiren yıllık raporlar yayımlıyor. Son rapor, “ERG: Eğitimi İzleme Raporu 2014-15” adıyla geçenlerde yayımlanmış. Bu son rapor, genel haliyle bir önceki “ERG: Eğitimi İzleme Raporu 2013”’ün (bkz.