6 sonuçtan 1 - 6 arası gösteriliyor
Pazartesi, 05 Aralık 2016 01:15
İlker Belek

Fidel, komünist, Marksist-Leninist’ti.

Batista diktatörlüğüne karşı duyduğu insani tepkilerle devrimci olmuş, komünizmle tesadüfen eline geçen Manifesto ile tanışmıştı.

Perşembe, 10 Kasım 2016 01:00
İlker Belek

Her önder kendi çağının, topraklarının içine doğar. O nesnellik tarafından belirlenir. Toplumsal-tarihsel gerçeklik üzerindeki etkisi bu belirlenim dolayımıyla gerçekleşir.

Mustafa Kemal’in içine doğduğu iktisadi/siyasal nesnellik hem dünya emperyalist sisteminin hem de Osmanlı’nın çözülüşüyle karakterizeydi.

Pazartesi, 28 Kasım 2016 01:00
İlker Belek

Hiç şüphesiz insanlığın en önemli siyasi liderlerinden birisiydi.

Devrimci, komünist ve Marksist Leninist’ti.

Çok güzel yaşadı ve çok büyük bir iş yaptı. Hayatta her şey var, her şey olur, ancak O’nun ve Küba’nın büyüklüğünü hiç kimse yok edemez.

Herkes kendi toplumsal-tarihsel koşullarına doğar, fakat ancak liderler o koşulları değiştirme iradesini sergiler.

Pazartesi, 31 Ekim 2016 01:15
İlker Belek

Cumhuriyet erkin tanrıdan, kraldan, kiliseden, saltanattan alınıp, dünyevileştirilmesidir. Kul, böylece yurttaş olur.

Tarihselliği Avrupa burjuva devrimlerine dayanır. Tanrının saltanatına son veren burjuvazidir.

Perşembe, 19 Mayıs 2016 08:00
İlker Belek

Anadolu Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcıdır.

Üretim ilişkilerinin bir evresini kapatıp, yeni bir evresini açan siyasi hareketin deklarasyonudur.

Feodal, Asya Tipi, ne derseniz deyiniz, tarımsal sömürüye dayalı, dinin egemenliğinde, son yüz yılını batı kapitalizmine tam bir bağımlılıkla tüketmiş Osmanlı üretim tarzını yerle bir eden cüretin ilk adımıdır.

Perşembe, 11 Şubat 2016 00:45
İlker Belek

Demokratik Toplum Kongresi şubat ayının ilk haftası içinde gerçekleştirdiği çalıştayda “demokratik özerklik” modelinin ekonomik ayağını “komünal ekonomi” olarak belirledi. Bunun, özel mülkiyetçi bir rejimde, tekelleşmenin engellenmesi yoluyla, kapitalizmin sınırlanması olduğunu ifade etti.

Bu kavramlar seti nelere işaret ediyor, hangi gerçekleri tahrif ediyor bakalım: