3 sonuçtan 1 - 3 arası gösteriliyor
Pazartesi, 21 Aralık 2015 01:15
İzzettin Önder

Genellikle düşünülür ki, krizler kapitalizmi zayıflatır ve son aşamaya doğru çöküşünü hızlandırır. Bu düşüncenin temelinde krizlerin iflaslara yol açtığı, işsizliğe ve yoksulluğa sebep olduğu görüşleri vardır. Doğrudur, krizler  ekonomik alanda olduğu kadar, sosyal alanlarda da çok ciddi çalkantılara ve rahatsızlıklara neden olur.

Pazartesi, 14 Aralık 2015 00:00
İzzettin Önder

Günümüzde konuştuğumuz ve şikayetçi olduğumuz birçok sorun, bir yönü ile,  kurumsallaşamamamızın sonucudur. Emeğin makul ücret alamamasından, YÖK’ün üniversite üzerinde hakimiyet kurmasına, eğitim sistemimizin bir türlü istikrara kavuşturulmamış olmasından, yargıya yapılan her müdahale aslında kurumsallaşmamış olmamızın çok temel göstergeleridir.

Pazartesi, 28 Aralık 2015 07:45
İzzettin Önder

AKP iktidarını salt bir siyasi partinin iktidarı olarak okumak doğru ve gerçekçi değildir. Zira, AKP iktidarının politikası üç açıdan ele alınmalıdır.