2 sonuçtan 1 - 2 arası gösteriliyor
Pazartesi, 29 Haziran 2015 08:15
İzzettin Önder

Son seçimlerde ortaya çıkan çok net iki sonuç izlenmektedir. Birincisi, tarihin mirası gölgesinde izlenen iç politika yanında, dış güçlerin de siyasete ve ülke kaderine ne denli hakim olduğu; ikincisi ise, söz konusu yürüyüşte toplumun ne denli sosyal parçalanmaya sürüklendiği ve bu parçalanma ile emperyalizme hizmete koşulmasında siyasi partilerin adeta birbiri ile yarışma içinde olduğudur.

Pazartesi, 08 Haziran 2015 08:30
İzzettin Önder

Bir yandan cumhurbaşkanı, halkla buluşma görüntüsü altında, son güne kadar meydanlarda nutuk atarken, diğer yandan da hem parti başkanı hem de başbakan sıfatıyla Davutoğlu da yine son ana kadar, devlet gücünü saygısızca kullanarak, sanki iktidarları devam edecekmişçesine geleceğe yönelik vaatlerde bulunurken dahi, AKP'nin ciddi olarak geriletilmesi, kuşkusuz halkımızın zaferidir.