27 sonuçtan 16 - 27 arası gösteriliyor
Perşembe, 23 Temmuz 2015 00:30
Ali Rıza Aydın

Genel bakışla hukuku, “zorlayıcı davranışsal denetim sistemi” olarak tanımladığımızda, yaşam hakkının bir “toplumsal düzen” içinde sürdürülmesine ulaşırız. Kural koyucu ve uygulayıcı olarak devlet, bireyin ve toplumun yaşam hakkı için kurallar koyarak, uyulmasını denetleyerek ve hukuksuzluklara müdahale edip yaptırım uygulayarak düzenin sürdürülmesini sağlar.

Perşembe, 09 Temmuz 2015 10:45
Ali Rıza Aydın

Hükümet, bir (dar) anlamıyla, yürütme yetkisi ve görevini kullanan ve yerine getiren yönetim kuruluşudur. Bir başka (geniş) anlamıyla da egemenliği, hakimiyeti elde tutan siyasettir ve bütün devlet organları ile siyasi kurumları kapsar.

Perşembe, 18 Haziran 2015 08:00
Ali Rıza Aydın

İç politika, bir yanda herkesin kendince kafasında yarattığı koalisyon seçenekleri, diğer yanda egemen güçlerin en uygun hükümet planları ile uğraşır gözükürken, iki konuda kaleler koruma altında ve tıpkı yaşamın sürmesi gibi varlığını sürdürüyor: Biri kapitalizmin kalesi, diğeri de emperyalizmin…

Perşembe, 25 Haziran 2015 08:15
Ali Rıza Aydın

Ana haberler ve manşetler, partiler arası koalisyon görüşmelerinin olurları ile olmazları arasında gidip gelirken, seçimlerin yenilenmesini yüzde ellinin üzerinde oranlayanlar da az değil. Sanırsınız ki Türkiye darboğaza girdi.

Perşembe, 21 Mayıs 2015 08:00
Ali Rıza Aydın

Yargının başına gelenleri, “kırk satırla da kırk katırla da” anlatamayız.

Tarihe, “Ene’l Hak” sözleriyle yerleşen, yargılaması sonrasında ölüme mahkum edilen Hallâc Mansûr’un, ölüm kararının uygulanma şekli belki anlatım için daha anlamlı olur.

Perşembe, 14 Mayıs 2015 08:15
Ali Rıza Aydın

Kötü hukuka kötü yorum yolculuğu sürüyor ve Yüksek Seçim Kurulu da bu kervanın içinde.

Konuşan, devletin başı olunca susuluyor; yorumlayan, yargı olunca kanıksanıyor.

Perşembe, 30 Nisan 2015 08:00
Ali Rıza Aydın

Halit Çelenk’in “Demokrasi Masalı”na, “Hukuk Masalı” ve “Yargı Masalı” ekleniyor.

Perşembe, 09 Nisan 2015 07:30
Ali Rıza Aydın

Bilgisayar iletişim ağları, bir yandan yasaklamayla donanımlı siyasal iktidarın verdiği kararlarla, diğer yandan da yargının kararları ile yasak çemberinin içine itiliyor.

Perşembe, 29 Ocak 2015 09:30
Ali Rıza Aydın

Komşuda seçim olmasa, bizdeki unutuldu sanki.

“AKP’den kurtulma” gibi çarpıcı bir başlık olmasa, geleceğe ilişkin ortalık süt liman. Piyasanın ve gericiliğin desteğiyle, AKP zaten süt liman...

Perşembe, 15 Ocak 2015 08:45
Ali Rıza Aydın

Terör mekiği tüm gücüyle çalışıyor. Küçük ama etkisi ve aldığı canlar büyük. Paris katliamı da öyle oldu.

Cumhuriyet Gazetesi operasyonu ise emperyalizmin terör poligonlarından biri haline getirilen Türkiye’nin terörün içine daha fazla gömülmesinin çok yönlü işaretlerini taşıyor.   

Perşembe, 08 Ocak 2015 08:30
Ali Rıza Aydın

Geldiler ve gittiler.

Yüce Divan müessesesi böyle işte…

Yolculuk Meclis’te başlıyor, ağırlıklı olarak da orada bitiyor. Dört eski bakanın Yüce Divan’a sevkinin önü de şimdilik böyle kesildi.

Perşembe, 01 Ocak 2015 09:00
Ali Rıza Aydın

Hukuk tarihi gibi yargı tarihinin de genelden soyutlanması olanaksız.

Yargı tarihi, olumlu ya da olumsuz birçok yargılama örneğiyle dolu. Olumsuzların yığıldığı dönemler, insanlık tarihinin de karmaşık ve karanlık dönemleri. Yargıyı “kötü” damgasıyla buluşturanlar da bu karanlık dönemlerin egemenleri ve ortakları.

Pages