24 sonuçtan 1 - 15 arası gösteriliyor
Pazartesi, 21 Aralık 2015 01:15
İzzettin Önder

Genellikle düşünülür ki, krizler kapitalizmi zayıflatır ve son aşamaya doğru çöküşünü hızlandırır. Bu düşüncenin temelinde krizlerin iflaslara yol açtığı, işsizliğe ve yoksulluğa sebep olduğu görüşleri vardır. Doğrudur, krizler  ekonomik alanda olduğu kadar, sosyal alanlarda da çok ciddi çalkantılara ve rahatsızlıklara neden olur.

Pazartesi, 14 Aralık 2015 00:00
İzzettin Önder

Günümüzde konuştuğumuz ve şikayetçi olduğumuz birçok sorun, bir yönü ile,  kurumsallaşamamamızın sonucudur. Emeğin makul ücret alamamasından, YÖK’ün üniversite üzerinde hakimiyet kurmasına, eğitim sistemimizin bir türlü istikrara kavuşturulmamış olmasından, yargıya yapılan her müdahale aslında kurumsallaşmamış olmamızın çok temel göstergeleridir.

Pazartesi, 28 Aralık 2015 07:45
İzzettin Önder

AKP iktidarını salt bir siyasi partinin iktidarı olarak okumak doğru ve gerçekçi değildir. Zira, AKP iktidarının politikası üç açıdan ele alınmalıdır.

Pazartesi, 30 Kasım 2015 08:30
İzzettin Önder

Psikolojik araştırmalarının biyoloji ve sosyoloji ile harmanlanması ve ekonomi-politika alanında kullanılmasının tarihi çok eskilere gitmez. İnsanların ihtiyaçlarını saptamanın ötesinde ihtiyaçların kışkırtılarak piyasaların canlandırılması ve kapitalizmin yaşam süresinin uzatılması böylesi bilim-araştırma alanlarının ucuzca kullanılmasının en bilinen ve en masum alanlarıdır.

Pazartesi, 02 Kasım 2015 14:45
İzzettin Önder

Yazıyı şekillendirirken seçim sonuçları da oldukça netleşti. Seçime giderken genel yargı sonuçta fazla bir şey değişmeyecek şeklinde idi. Değişmeme görüşü iki anlamı vardı. Birincisi, geçen seçimle bu seçim sonuçları arasında siyasi partilerin sandalye sayısı ya da oranlarında fazla bir fark olmayacağı idi, ki bu görüş tutmadı.

Pazartesi, 09 Kasım 2015 09:30
İzzettin Önder

1 Kasım seçiminin nasıl kazanıldığının tartışmasını, iktisatla bağ kurmadan “halk partilere şunu dedi ya da şu görevi verdi” gibi saçma ifadelerle tahlil yapabilen politika alimlerine bırakarak, ben burada dünya ekonomik düzeni bağlamında sonucun nasıl görülebileceği üzerinde bir-iki laf etmek istiyorum.

Pazartesi, 23 Kasım 2015 00:00
İzzettin Önder

Bu yazıda, biri emperyalizm ve Türk burjuvazisinin diğeri ise özde farklı olmakla beraber kendisini Türkiye partisi olarak tanıtan ve öylece oy alan iki kritik partinin oylarının ikinci seçimde farklı yönde değişmesinin halkların özgürlüğü yönünde değil, burjuva-ağa ittifakı ile tam ters yönde ve olumsuz gelişme olduğunu kısaca tartışmayı amaçlamaktayım.

Pazartesi, 12 Ekim 2015 08:30
İzzettin Önder

Düşünüyorum da, ben devlet başkanı olsa idim Nobel almış olan bir eski vatandaşıma nasıl bir kutlama mesajı gönderirdim. Düşünüyorum da, Prof. Aziz Sancar'a mesaj gönderirken vatandaşlarımın yüzüne nasıl bakardım! Böyle bir anı yaşamadığım için kendimi görece mutlu hissediyorum.

Pazartesi, 26 Ekim 2015 09:15
İzzettin Önder

13 yıllık tek parti iktidarını tamamlamış olan AKP kadrosunun ekonomi yönetiminin resmi Bağımsız Sosyal Bilimciler tarafından çekildi ve YORDAM Kitap tarafından basıldı. Özellikle yaşamsal bir seçime giderken fevkalade önemli olan bu belge, her ne kadar takım tutarcasına davranan halkımızın derdine çare olmayacak gibi gözükse de, sorumlu akademisyenlerin durumu yansıtmak vicdani görevdir.

Pazartesi, 07 Eylül 2015 01:45
İzzettin Önder

Geçtiğimiz haftanın son günlerinde büyük devlet ve şirketlerin anlı şanlı büyük yöneticileri ve temsilcileri ülkemizi şereflendirdi, toplantı üstüne toplantılarda içeriği boş fakat dışı fevkalade cilalı sözler sarf ettiler.

Pazartesi, 17 Ağustos 2015 00:45
İzzettin Önder

"Tatil" sözcüğü "atalet" kavramıyla ilintili olarak, "boş kalma" ya da "çalışmaya ara verme" anlamına geldiğinden, biyolojik faaliyetleri için kullanılabilir, ancak beyinsel faaliyetler açısından abes bir kavramdır. Kısacası, beynimiz tatil yapmıyor, fakat farklı ortamlarda farklı doz ve fazlarda olarak devamlı çalışıyormuş. Rüya görmemiz bunun en önemli kanıtı olsa gerek.

Pazartesi, 24 Ağustos 2015 08:30
İzzettin Önder

            Türkiye’nin içinden geçtiği kritik durum bir konuya aciliyet kazandırmaktadır: Barış, hem de acilen barış! Böylesi insanî bir konuya karşı çıkılamaz, ama işin gerçeği de şu ki, maalesef, karşı çıkılıyor, hem de bizzat devlete başat olmuş siyasi parti ve yandaşı tarafından!

Pazartesi, 27 Temmuz 2015 12:45
İzzettin Önder

Kapitalizmin sosyo-ekonomik yansıması "ye fakat yutma" şeklinde ortaya çıkar. Sermaye emeği sömürür fakat öldürmez, çünkü gelecek dönemde yine onu sömürecektir. Merkez sermayenin konuşlandığı büyük devletler küçük devletleri sömürür fakat tam çökertmez, çünkü gelecek dönemde yine onların üzerinde yükselecektir.

Pazartesi, 06 Temmuz 2015 08:15
İzzettin Önder

Yunanistan ile Troyka arasındaki çekişmeyi salt tarafların siyasileri ya da yöneticileri arasında bir strateji savaşı olarak algılamak olayları ve/veya oluşumu derinliğine görmek anlamında fazla doğru gelmiyor bana. Müzakereleri Yunan halkı ile Troyka arasında olduğu kadar, içte de Çipras yönetimi ile halkı arasında görmenin daha doğru olduğu kanaatini taşımaktayım.

Pazartesi, 29 Haziran 2015 08:15
İzzettin Önder

Son seçimlerde ortaya çıkan çok net iki sonuç izlenmektedir. Birincisi, tarihin mirası gölgesinde izlenen iç politika yanında, dış güçlerin de siyasete ve ülke kaderine ne denli hakim olduğu; ikincisi ise, söz konusu yürüyüşte toplumun ne denli sosyal parçalanmaya sürüklendiği ve bu parçalanma ile emperyalizme hizmete koşulmasında siyasi partilerin adeta birbiri ile yarışma içinde olduğudur.

Pages