4 sonuçtan 1 - 4 arası gösteriliyor
Cuma, 01 Şubat 2013 11:22
Rıfat Okçabol

Bilindiği gibi Cumhuriyet rejiminin temel yasalarından biri, 3 Mart 1924 tarihli ve 429 sayılı “Şer’iye ve Evkaf ve Erkanı Harbiye Vekaletlerinin İlgasına Dair Kanun”dur. Cumhuriyet, çağdaşlaşmaya çalışan ülkelerde din ve ordunun hükümette bakan olarak temsil edilmelerini sakıncalı bulmuştur.

Salı, 26 Şubat 2013 12:15
Rıfat Okçabol

Rıfat Okçabol'un “Aymazlık mı?”başlıklı yazısı 26 Şubat 2013 Salı tarihli soL Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Yaklaşık son bir ayda gazetelere yansıyan eğitim haberlerini okuyanların şaşkınlıkları da artıyor kaygıları da.

Salı, 05 Şubat 2013 12:30
Rıfat Okçabol

Rıfat Okçabol'un “Üniversitlerin geleceği (I)” başlıklı yazısı 05 Şubat 2013 Salı tarihli soL Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Cuma, 15 Şubat 2013 11:36
Rıfat Okçabol

Bazı valilerin “ileri demokrasi”nin ilerlemesine ayak uydurmaya çalıştıkları görülüyor. Anımsarsınız, işe AKP teşkilatı olmaya özen göstermekle başladılar. AKP’ye oy verenlere kömür, erzak ve beyaz eşya gibi şeyler dağıttılar.