29 sonuçtan 1 - 15 arası gösteriliyor
Cumartesi, 21 Aralık 2013 10:06
Sinan Sönmez

Yazı başlığı tuhaf gözükebilir. Siyaseten ortalık toz duman içindeyken, siyasi işbirliği ve dengelerin arkasındaki güç odaklarının parasal çıkarları ve yaptıkları vurgunların küçük bir bölümü ortaya saçılırken, başlıktaki soru ve kestirmeden verilen yanıt nereden çıktı diyebilirsiniz. Oysa ki konuya el atmanın tam zamanıdır.

Cumartesi, 14 Aralık 2013 10:20
Sinan Sönmez

Aralık ayının ikinci haftasında ekonomi gündemi yoğunluk kazandı. Birbiri ardına üçüncü çeyrekteki büyüme, ilk 10 aylık cari açık ve Ekim ayı sanayi üretimi açıklandı, bütçe Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye başladı, işsizlik rakamları ise daha önce açıklanmıştı.

Cumartesi, 23 Kasım 2013 10:31
Sinan Sönmez

Küresel finans krizinin sistemik olduğu ve kapitalist sermaye birikimi ve karı ençoklaştırma strateji ve uygulamalarından kaynakladığı bilinen bir gerçek. Krizi hafifletmek doğrultusunda başta ve en önce ABD’de, daha sonra Avrupa’da (AB) yapılan düzenlemelerin özü itibariyle finans sektörünü rahatlatmak ve kurtarmak amacına sahip olduğu da biliniyor.

Cumartesi, 02 Kasım 2013 10:23
Sinan Sönmez

İzmir’de 30 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında 5. İktisat Kongresi düzenlendi. Açılıştaki resmi konuşmalarda yoğun AKP propagandasının yapılması şaşırtıcı olmadı. Kalkınma Bakanlığı’nın üniversite rektörlüklerine gönderdiği resmi duyuruda, ilk kongreden bugüne doksan yıl geçtiği için 5. kongrenin tarihi bir önem taşıdığı vurgusu yer alıyordu.

Cumartesi, 12 Ekim 2013 11:15
Sinan Sönmez

Başlık yanıltmasın, verilere ilişkin teknik açıklamalar ve değişkenler arasındaki işlevsel bağlantılar yazının ana eksenini oluşturmuyor. Kastedilen yaz başından bu yana ekonomideki gelişmeleri yansıtan verilerin ışığında gidişatın belirlenmesidir.

Cumartesi, 26 Ekim 2013 13:14
Sinan Sönmez

Anımsayalım geçen hafta 2013-2015 ile 2014-2016 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’larda (OVP) yer alan temel makro ekonomik büyüklükler tabloya dökülerek karşılaştırılmış, öngörülerdeki isabetsizliğe dikkat çekilerek kısaca değerlendirmişti.

Cumartesi, 19 Ekim 2013 11:21
Sinan Sönmez

Ekonomiye ilişkin son veriler ve 2014-2016 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program (OVP) daha önce yapılmış olan öngörülere ters düştüğü gibi çelişkileri sergiliyor.

Cumartesi, 05 Ekim 2013 11:52
Sinan Sönmez

Türkiye ekonomisindeki yapısal bozukluğun kısa tarihini rakamlarla sergilemeyi gelecek haftalara ertelemek kaçınılmaz oldu. Bu nedenle de Cumhurbaşkanı’nın TBMM’de yaptığı konuşmada son oniki yılda uygulanan iktisat politikalarını ve gelinen noktayı övmesine, çok başarılı bulmasına değinmeyeceğiz.

Cumartesi, 21 Eylül 2013 11:23
Sinan Sönmez

Başlıktaki sorunun yanıtını vermeden önce, Fed kararının ne anlama geldiğini açıkça ortaya koymakta yarar var.

Cumartesi, 28 Eylül 2013 11:16
Sinan Sönmez

Bir kez daha, ekonomideki yapısal bozukluğun geçici ve yüzeysel önlemlerle düzeltilmesinin olanaksız olduğunu belirtmekte yarar var.

Cumartesi, 14 Eylül 2013 10:28
Sinan Sönmez

Yılın ikinci çeyreğine ilişkin veriler, GSYH’nin sabit fiyatlarla yüzde 4,4 arttığını gösteriyor. Aman ne güzel, ne harika bir haber!

Cumartesi, 07 Eylül 2013 11:37
Sinan Sönmez

Bu yazı G20 toplantısı sona ermeden kaleme alınıyor. Bu nedenle toplantı nihai bildirisinin içeriği ve akıbetine ilişkin bir değerlendirme yapılmayacak.

Cumartesi, 24 Ağustos 2013 11:12
Sinan Sönmez

Yaz başlangıcına ilişkin kısmi veriler, ince ayar devrinin sonuna gelindiğini gösteriyor. Bu saptama, geçen hafta bu sütunlarda yapılmış ve yazı bir soru ile tamamlanmıştı: Sonbahardan itibaren ekonomide baş aşağı gidiş kaçınılmaz mıdır?

Cumartesi, 17 Ağustos 2013 11:26
Sinan Sönmez

Dış politikadan sağlığa, eğitimden sanata uzanan geniş yelpazede ince ayardan söz edilemeyeceğini, tehdit ve sopalamanın genel kural ve uygulama olduğunu bir önceki yazıda vurgulamaya çalışmıştım.

Cumartesi, 06 Temmuz 2013 12:11
Sinan Sönmez

Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2014-2018) birkaç gün önce TBMM’de kabul edildi. Aslında Ocak 1980 sonrasında benimsenen “serbest piyasa” ekonomisi anlayışı ile kalkınma ve plan kavramları bağdaşmamaktadır. Özellikle de 1998 yılından itibaren uygulanan politikalara IMF’yle yapılan stand-by düzenlemeleri yön verdi.

Pages