32 sonuçtan 1 - 15 arası gösteriliyor
Salı, 17 Aralık 2013 10:22
Korkut Boratav

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013’ün Ocak-Eylül milli gelir tahminlerini yayımlandı. Dokuz ayın özeti şudur: Yüzde 4’lük büyüme hızı iç talepten öncelikle kamu harcamalarından kaynaklanmıştır. Ancak bu büyüme tahmini abartılıdır büyük bir olasılıkla üç ay sonra aşağı çekilerek düzeltilecektir.

Salı, 10 Aralık 2013 11:04
Korkut Boratav

Uluslararası Para Fonu (IMF) uzmanları, her üye ülkeyi belli aralıklarda (Article IV Consultations adı altında) “teftiş” ederler. Sonuçlar, Fon’un Yürütme Kurulu’na getirilir. Burada bir stand-by (kredi) söz konusu olmadığı için Kurul bir değerlendirme yapmakla yetinir.

Salı, 24 Aralık 2013 10:49
Korkut Boratav

Bush’un başlattığı “esrarengiz” bir uluslararası anlaşma sürecini Obama devraldı sürdürüyor. Trans-Pasifik Ortaklık İngilizce adıyla Trans-Pacific Partnership (TPP) müzakerelerinden söz ediyorum. ABD, Pasifik Okyanusu’nda kıyısı olan on bir ülkeyi “kafaya almaya” çalışıyor: Avustralya, Bruney, Kanada, Şili, Japonya, Malezya, Meksika, Yeni Zelanda, Peru, Singapur ve Vietnam…

Salı, 03 Aralık 2013 10:43
Korkut Boratav

Türkiye’nin toplumsal ve ekonomik gelişiminin dönüm noktalarını, emperyalizmle zaman içindeki ilişkilerini, birikim rejimindeki (dolayısıyla halk sınıflarının kaderlerindeki) dönüşümlerin aşamalarını temsil eden tek bir üretim kolu (ürün) seçilecekse, belki de en uygunu tütün olmalıdır.

Salı, 05 Kasım 2013 11:21
Korkut Boratav

Mayıs sonrasında dünya ekonomisini inceleyen “saygın” uluslararası kuruluşlar Türkiye’nin ekonomik kırılganlığına da dikkat çektiler.
Batı basını da bu uyarıları tekrarladı ancak arka planda etkileyici bir başarı karnesine de referans vererek…

Salı, 12 Kasım 2013 10:46
Korkut Boratav

Tarihçi Immanuel Wallerstein on beş günde bir “dünyanın hali” üzerindeki düşüncelerini internet üzerinden okurlarıyla paylaşır. 1 Kasım tarihli iletisi, Amerikan hegemonyasının sonu üzerindeydi. Birleştirerek, yer yer düzenleyerek aktarıyorum: “ABD hegemonyasının gerilemesi (gönülsüzce de olsa) artık ülke içinde de kabul ediliyor.

Salı, 29 Ekim 2013 10:14
Korkut Boratav

1998-2001 arasında sadece çevre ekonomilerini (bu arada Türkiye’yi de) kapsayan bir kriz dizisi patlak verdi. Temel etken, yüksek tempolu sermaye akımlarının aniden, hızla azalmasıydı.

Salı, 22 Ekim 2013 11:12
Korkut Boratav

IMF her yıl Nisan ve Ekim aylarında ikişer rapor yayımlar. Dünya Ekonomik Görünümü ve Küresel Finansal İstikrar Raporu... (Birincisine “Ekonomik Rapor”, ikincisine “Finansal Rapor” diyelim.)

Bu raporlar önemlidir. Hem çok zengin bir veri tabanına dayandığı için hem de emperyalizmin bu üst-organının dünyaya bakışını önerilerini değerlendirmemize fırsat verdiği için...

Salı, 08 Ekim 2013 11:47
Korkut Boratav

“Borç tavanı”, Amerikalıların bugünlerdeki baş belasıdır. Nereden çıktı?

1917’de ABD Kongresi, Birinci Dünya Savaşı’nın finansmanı için 5 milyar dolarlık tahvil (“Liberty Bond”) ihracını yasalaştırırken, Hazine’nin borçlanmasına bir üst sınır da getirmiş.

Salı, 24 Eylül 2013 11:58
Korkut Boratav

“Beş kayıp yıl” sonunda metropol ekonomileri bir “büyük durgunluk” ortamına saplanmıştır. Emperyalizmin çevresindekiler ise “finans piyasalarında balonlaşma mı, kriz mi” açmazına mahkum olmuş durumdadır.

Bugünlerde uluslararası krizin beşinci yıldönümü hatırlanıyor, bilançolar çıkarılıyor.

Salı, 03 Eylül 2013 11:26
Korkut Boratav

Son ayların ekonomik ortamı, neoliberal dönemde birkaç kez yaşanan tipik bir “Güney krizi” habercisi gibi görünüyor.

Mayıs-Ağustos 2013’te uluslararası piyasalar yeni bir çalkantıya sürüklendi ancak “yükselen ekonomiler” üzerinde yoğunlaşarak… “2008-2009 krizinin uzantılarından biri” diyenler yanılıyorlar zira farklı bir tablo söz konusudur. Kısaca açıklayalım.

Salı, 17 Eylül 2013 11:47
Korkut Boratav

Türkiye’ye dönük dış kaynak hareketleri Mayıs’ta inişe geçti ve bu yeni eğilim hâlâ süregelmektedir. Bu olumsuz etken üretime, milli gelire altı ay civarında bir gecikmeyle yansıyacaktır.

Salı, 10 Eylül 2013 11:32
Korkut Boratav

23 yıl önce resmi adıyla Deutsche Demokratische Republik (DDR), yani Demokratik Alman Cumhuriyeti, nam-ı diğer “Doğu Almanya”, ülkesiyle, devletiyle, toplumuyla tarihe karıştı ve unutuldu.

Salı, 20 Ağustos 2013 11:52
Korkut Boratav

Mayıs’ta Bernanke münasebetsiz bir açıklama yaptı ve FED’in likidite pompalamalarının bu yıl içinde frenlenebileceğini söyledi. Sonuç, yükselen ekonomilere ve Türkiye’ye fon akımlarının aniden yavaşlaması oldu. Böylece Mayıs 2013’te, Türkiye yeni (ve aşağı) bir dalgalanma sürecine girmiş görünüyor.

Salı, 27 Ağustos 2013 11:40
Korkut Boratav

Merkez Bankası’nın Temmuz 2013 tarihli Enflasyon Raporu’nda, “Risk iştahı” terimi, 18 kere kullanılıyor. Böylece ekonominin önümüzdeki dönemdeki kaderi, büyük ölçüde bu “iştah bozukluğu”nun yol açacağı sermaye çıkışlarına bağlanıyor.

Pages