9 sonuçtan 1 - 9 arası gösteriliyor
Pazar, 18 Aralık 2011 23:58
İlker Belek

Ekonomik kriz sürüyor. Çıkış için herhangi bir dikkate değer işaret görünmüyor.

Krizin nedeni ikilidir: Bir yandan, uzun süreli verimlilik artışı sağlayacak, yani sömürü derecesini görece olarak yükseltecek teknolojik yenilenme hamlesi başarılamamıştır. Bu bakımdan halen olumlu bir sinyal alınmamaktadır.

Pazartesi, 31 Ekim 2011 09:30
İlker Belek

Birinci Cumhuriyet, Mustafa Kemal'in cumhuriyeti tarihsel bir ilerlemedir. Osmanlı feodalitesinin ve O'nu temsil eden kurumların yerini bir burjuva devlet almış Türkiye kapitalizminin kuruluşu böylece başlamıştır.

Pazartesi, 25 Nisan 2011 10:30
İlker Belek

CHP’nin bir zamanlar yarım yamalak sahiplendiği kimi siyasal hedeflerle artık hiç alakası kalmadı: Laiklik, bağımsızlık, eşitlik gibi.

Bu iddiayı fazla köşeli bulanların tersini işaret edecek veriler sunması gerekir.

Pazartesi, 21 Mart 2011 09:36
İlker Belek

Bu uzun bir yoldur. Che, bu uzun yolun sonlarındaki özgün bir kişidir. Hekim, komünist, devrimci olarak.

Pazartesi, 21 Şubat 2011 09:30
İlker Belek

Arap-İslam ülkelerinde yaşananlar geçen hafta da hızını artırarak devam etti.

En büyük alt üst oluşun yaşandığı Mısır ise bayram havasını yaşıyor. Tahrir Meydanı'nın boşaltılması konusunda yaşanan küçük sürtüşmelerin sonrasında, isyancılarla ordu barışmış görünüyor.

Şimdi bu halk ayaklanmalarının tipik siyasal özelliklerini tanımlama çabamızı sürdürebiliriz.

* * *

Pazartesi, 14 Şubat 2011 09:30
İlker Belek

Tunus ve özellikle Mısır’daki devrimci bir durumdu. Ancak bu devrimci durumdan bizim anladığımız anlamda, yani üretim ilişkilerinin ve üretim araçlarının mülkiyet biçiminin değişimine ilişkin bir devrim beklemek olanaksızdı.

Pazartesi, 28 Şubat 2011 10:14
İlker Belek

Arap halklarının isyanı bir manipülasyonun sonucu değildir.

Yıllardır biriken basınç söz konusuydu.

Toplumsal hareketler laboratuar tüpüne sığmaz. Denklemi yoktur. Süreç hakkında, halkın duyarlılıkları, toplumsal hareketin seyri konusunda kimi öngörülerle bulunabilirsiniz, ancak kesin hükümler ileri süremezsiniz.

Pazartesi, 31 Ocak 2011 09:30
İlker Belek

Aslında şu sıralar aklım yine Arap devrimlerinde. O coğrafyada, halkın devrimci enerjisine ilişkin önemli soyutlamalara olanak tanıyan bir pratik deneyimleniyor. Ancak hekim olmaklığım nedeniyle bizim sektördeki bir gelişmeyi bu hafta ele almam gerekiyor. Tıp fakültelerindeki bu gelişme, verimli tohumların toplumsal mücadele toprağına düşmesine yarıyor.

* * *

Pazartesi, 03 Ocak 2011 09:35
İlker Belek

Bu başlık özerkliğin iktisadi bir temelinin bulunduğu saptamasına dayanıyor.

“Demokratik” vurgusu ise özerklik ile iktisadi nesnellik arasındaki ilişkiyi ifade etmez. Çünkü herkesin demokrasisi kendinedir ve demokrasi için de iktisadi bir temel aramak zorundayız.

* * *