22 sonuçtan 1 - 15 arası gösteriliyor
Çarşamba, 02 Haziran 2010 10:30
Nihat Behram

Sınıf mücadelesi, hayatın bir çok alanındaki sonuçlarının toplamıyla gerçek anlamını bulur. Sınıf mücadelesini sadece, ‘proletarya ve halk sınıflarının, burjuvazi ve egemen güçleri alaşağı edip siyasi iktidarın alınması’ olarak, ‘siyasi devrim’in sınırları içinde, yani ‘toplumsal devrim’in bütünlüğünden kopuk tanımlamak dar görüşlülüktür.

Cuma, 25 Haziran 2010 10:30
Yurdakul Er

Türkiye ilericiliğinin önemli bir parçasıydı. İlericiliğimiz elbette tek bir tornadan çıkmış insan ve gruplardan oluşmuyor. Öyle olsaydı, zaten siyasete ihtiyaç olmazdı. İlhan Selçuk'u soL, hakkını vererek, saygıyla uğurladı. Aradaki farkları görmezlikten gelmedi, ama kendisinden bir parçanın ayrıldığını da bilerek hareket etti.

Cuma, 11 Haziran 2010 10:30
Kaan Arslanoğlu

“Savaşma Seviş!”

Soğuk savaş yıllarında Amerikalı ve Avrupalı sol entelektüellerin önemli bir bölümü toplumsal devrimle cinsel devrimi birbirine koşut iki temel alan gibi görmeye başlamışlardı. Frankfurt Okulu bunun kuramsal zeminini kurmuştu, hatta cinsel devrimi daha öncel düşünen felseficiler çıkmıştı. 1968 öğrenci hareketinin de başat hedeflerinden biriydi seks özgürleşmesi.

Perşembe, 24 Haziran 2010 18:46
Kemal Okuyan

Pek az ülkede sol, "düzen solu"ndan daha büyük bir toplumsallığa yerleşmiş durumda.

Perşembe, 24 Haziran 2010 11:58
Yiğit Günay

DÜNYA SOLA DÖNÜYOR - KÜBA ve LATİN AMERİKA yazıları

Geçtiğimiz günlerde Che'yi andık, soL'da. Doğumunun 82'nci yılıydı.

Hayatında sayısız, bugünden bakınca sembolik an vardı. Gerçek bir örnek oldu, kahramanlıklarıyla, zaaflarıyla... İnsanlığıyla...

Salı, 01 Haziran 2010 10:30
Orhan Aydın

“Kana kan intikam” naraları ile büyüttü kendini.

“Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü” düzmecesinin arkasında kurdu kanlı pusularını.

“Komünistler Moskova’ya” diye ulumaktan nefesi tıkanır, sesi düşerdi.
Tüm ‘faili meçhul’ katliamların ardında onun adı vardı.

Tüm katiller gibi uçan kuştan, esen yelden, sabah güneşinden, aydınlık gökyüzünden korktu.

Cuma, 04 Haziran 2010 11:00
Merdan Yanardağ

İsrail ordusunun, Gazze'ye yardım götüren ve İslamcı Türklerin öncülük ettiği gemilere saldırması ve silahsız gönüllüleri öldürmesi üzerine, Türkiye'de söz uygunsa yer yerinden oynamadı. Türk basınının bütün abartılı yayınlarına karşın dünyadaki durum da pek farklı değildi.

Cumartesi, 26 Haziran 2010 13:33
Asaf Güven Aksel

“Kapını bir gece ansızın polis vurmaz, bir tekmede kırmaz kilidi. Kapı yoktur, pencere yoktur, kilit yoktur, polis de yoktur. Pencere olarak yalnız İlhan Selçuk’un penceresi kalmıştır. İltica yoktur, sürgün yoktur. Ama ‘yüzüne sürgün olduğun’ o kocaman gözlü kadın sana karşıdan gülümsüyordur.”

Pazar, 06 Haziran 2010 10:53
Mesut Odman

Daha geçen hafta şöyle yazmışım: “(…) o arada ortaya çıkabilecek Kürt hareketinin girişebileceği ve/veya karşı karşıya kalabileceği atılımlar türünden iç, İran ve İsrail dolayımlı ilişkiler türünden dış gelişmelerin, bu ana gündemi şu ya da bu ölçüde etkilemesi, hatta ana gündem olmaktan çıkarması mümkündür.”

Cuma, 18 Haziran 2010 11:59
Merdan Yanardağ

Bilinçli/tasarlanmış birer insan edimi olarak "tartışma" ve "polemik" kavramları arasında önemli bir fark vardır. Gerçek bir tartışma, belli etik kaygıyı, tutarlılığı, dürüstlüğü, karşısındakine asgari saygıyı, kendi görüşlerinin doğruluğu konusundaki samimi bir özgüveni ve dolayısıyla ikna olma potansiyelini ima eder.

Cumartesi, 12 Haziran 2010 12:07
Ali Cenk Gedik

KENTİN SESİ - İzmir Yazıları

10-15 yıl öncesine kadar şehir dışındaki üniversitelerle jandarmalar ilgilendiği için bizim de zamanında Rahmi Saltuk’un “Jandarma biz sosyalistiz!” marşını söylemişliğimiz oldu:

ay ışığı jandarmanın
süngüsünü yakıyor
mahpus yoldaş pencereden
jandarmaya bakıyor

Salı, 08 Haziran 2010 10:30
Özgür Şen

Türk sağı yalancıdır, bundan şüphe duymaya gerek yok. Ama mesele burada bitiyor mu? Türkiye siyasetinde başka yalancı yok mu?

Cuma, 18 Haziran 2010 10:30
Kaan Arslanoğlu

Döneklik ve dönek “aydın”lık üstüne çok şey yazıldı bugüne dek. Ben de bazı makaleler, kitap bölümleri kaleme almıştım. Burada döneklik hakkında vardığım son politik-psikolojik çözümlemeleri sunacağım.

Perşembe, 17 Haziran 2010 11:57
Yiğit Günay

DÜNYA SOLA DÖNÜYOR – KÜBA ve LATİN AMERİKA yazıları

İki haftadır, Küba’da yürüyen GDO’lu mısır kullanımı tartışmasını aktarıyorum. Tartışma, sosyalizmin gerçek bir tartışması olduğu için önemli. Tarafların ikisi de, sosyalizmin ve Küba halkının geleceğini ön planda tutarak bu tartışmaya dahil oldu.

Salı, 22 Haziran 2010 10:30
Özgür Şen

Türkiye’nin ekseni kayıyor mu? Bugünlerde nereye baksak karşımıza aynı soru çıkıyor. Güneydoğu’da yaşanan çatışmalar da güncel soruyu değiştirmedi aslında. Çünkü Kürt sorunu etrafındaki tartışma da, kolayca eksen tartışmasına bağlanıveriyor. İster AKP’li olsun, isterse muhalif, herkes sıcak çatışmaların sayısının artmasını da eksen tartışmasıyla ilişkilendiriyor.

Pages