3 sonuçtan 1 - 3 arası gösteriliyor
Salı, 05 Ekim 2010 10:30
Fatih Yaşlı

Türkiye’de son sekiz yıldır siyasal alanda yaşanmakta olan dönüşümü ve o dönüşümün beraberinde getirdiklerini şu şekilde özetlemek mümkün görünüyor:

1- Soğuk Savaş’la birlikte Türkiye’nin kapitalist dünyaya kayıtsız şartsız biat etmesiyle başlayan 1923 paradigmasının tasfiyesi projesinin AKP eliyle tamamlanması ve buna bağlı olarak liberal-muhafazakâr yeni bir rejim inşası süreci.

Salı, 21 Eylül 2010 10:21
Fatih Yaşlı

12 Eylül’lerden ilki, basit bir askeri müdahale değildi bilakis bir toplumsal/siyasal projenin başlatıldığı gündü: “Türkiye’nin sağcılaştırılması” projesinin başlatıldığı gün!

Darbeden dokuz ay önce 24 Ocak kararları açıklanmış Türkiye yönetici sınıfı, dünya kapitalist sistemine bundan böyle liberalize edilmiş bir ekonomi modeliyle eklemleneceği ilan etmişti.

Salı, 20 Nisan 2010 10:30
Fatih Yaşlı

“Ağaçların bile sola eğildiği” 1960’larda CHP, Türkiye İşçi Partisi’nin yükselişini durdurabilmek adına “ortanın solu”nda olduğunu ilan etmek zorunda kalıyor ve “Düzenin Yabancılaşması” İdris Küçükömer’in CHP’nin neden solda olamayacağını açıklama çabalarının bir ürünü olarak ortaya çıkıyordu.