19 sonuçtan 1 - 15 arası gösteriliyor
Pazar, 19 Aralık 2010 09:30
Mesut Odman

Böyle olacak ama, olabildiğince yakın dallara atlamaya çalışacağız. Uzaktakilere sıçramaya kalkarsak, düşer müşer bir yerimizi kırabiliriz

* * *

Pazar, 05 Aralık 2010 09:30
Mesut Odman

Pek çok açıdan vazgeçilmez önem taşıyan bir özellikten söz etmek niyetiyle başlıyorum.

Sözgelimi, mektebe giden sabi sübyan için son derece gereklidir bu “zihin açıklığı” dedikleri…

Pazar, 14 Kasım 2010 09:30
Mesut Odman

Savaşmalı mı? Bu söz fazla sert ve dar kapsamlı ise, biraz daha yumuşatılıp genelleştirilerek söylenebilir: Birçok durumda olduğu üzere karşı karşıya gelindiğinde, kapışmaktan kaçınmayıp bir hesaplaşma içine mi girilmeli?

Yoksa, el ele mi verilmeli? Hatta, omuz omuza, zorbalara karşı mücadele mi edilmeli?

Pazar, 28 Kasım 2010 09:30
Mesut Odman

Eskiden, bundan kırkbeş elli yıl önce, yazlık sinemaların dolup taştığı ve uzun kuyruklar oluşturarak içeri girebildiğimiz zamanlarda, bütün sinemaların bir gelecek program’ı, bir de pek yakında’sı olurdu. İlki, o sırada “oynatılan” filmin gösterimi sona erdikten bir sonraki gün gösterilecek film ya da filmler anlamındaydı.

Pazar, 31 Ekim 2010 09:30
Mesut Odman

“Türkiye Cumhuriyeti bitmiştir.”

TKP’nin cumhuriyetin 87. yıldönümü vesilesiyle yayımladığı “Yaşasın Cumhuriyet!” başlığını taşıyan açıklama bu cümle ile başlıyordu.

Çok mu karamsar? Belki. Ama, buradaki yargıyı aşırı kötümser bulanların içindeki en iyimserler bile, sonun yaklaştığını, hatta hemen hemen görünür duruma geldiğini kabul edeceklerdir.

Pazar, 19 Eylül 2010 11:00
Mesut Odman

Okuyamayacağını bildiğim ilk yazıma başlarken
yoldaşım Kamil Kinkır’ı sevgiyle anıyorum.

Pazar, 12 Eylül 2010 11:54
Mesut Odman

12 Mart için “15-16 Haziran’a cevaptır” diye yazıp söylemişizdir. Oysa, “emir komuta zinciri içindeki” muhtıra, yasal hükümet ile başındaki Demirel’e karşı verilmişti ve hem Demirel hem Ecevit muhtıranın asıl muhatabının kendileri olduğu yolunda bir atışmaya girişmişlerdi. Nitekim, şimdinin resmi tarihinde de, bu olay sivil yönetime karşı yapılmış bir darbe olarak yer aldı.

Pazar, 29 Ağustos 2010 10:47
Mesut Odman

Şu günlerde neyin önemi üzerinde durabiliriz, referandumdan başka!

Yalnız, şimdi asıl sorgulamaya çalışacağımızın, bu konunun ne tür gerekçelerle gündemin başına, en başına olmasa bile, en başlarda bir yerine getirilebildiği ve, buradan yola çıkılarak, önem derecesinin nasıl belirlenebileceği olduğunu da ayrıca vurgulamak gerekir.

Pazar, 08 Ağustos 2010 11:00
Mesut Odman

Şaşkınlıkta zaten her zaman bir naiflik bulunur, denmemeli. Kimileyin, basbayağı hinoğluhince niyetlerle şaşkınlığa düşüldüğü, demek, işin içinde birtakım hesaplar bulunduğu için, daha yerinde bir anlatımla, şaşkınlık gösterilerine girişildiği de olur.

Pazar, 11 Temmuz 2010 11:00
Mesut Odman

Yüksek mahkemenin başkanı, aklı başında hukukçuların doğrulukla işaret ettikleri gibi, ne usule, yola, yordama ne işin aslına, mantığına uyan bir acullukla önemli kararlarını açıklıyor.

Pazar, 25 Temmuz 2010 10:23
Mesut Odman

Basit bir soru, diye başlamıştım. Ama, olmadı yanıtı üzerinde düşündükçe ve genel kabul görme olasılığı yüksek bir yanıt bulmakta zorlandıkça, o kadar da kolay bir soru olmadığını anlayıp, onun yerine, “küçük” bir soru dedim.

Pazar, 06 Haziran 2010 10:53
Mesut Odman

Daha geçen hafta şöyle yazmışım: “(…) o arada ortaya çıkabilecek Kürt hareketinin girişebileceği ve/veya karşı karşıya kalabileceği atılımlar türünden iç, İran ve İsrail dolayımlı ilişkiler türünden dış gelişmelerin, bu ana gündemi şu ya da bu ölçüde etkilemesi, hatta ana gündem olmaktan çıkarması mümkündür.”

Pazar, 27 Haziran 2010 11:00
Mesut Odman

Çok da uzağa gitmeden tamamlayabileceğimi, tamamlamak zorunda olduğumu düşünüyorum İlhan Selçuk ile ilgili olacak bu yazıyı. Fazla ileri gidemem çünkü, kendisiyle herhangi bir tanışıklığım olmadığı gibi hiçbir ortak yaşantım da söz konusu değil.

Pazar, 13 Haziran 2010 11:30
Mesut Odman

Ben öyle göndermiyorum ama, buradaki biçimlendirmeye uygun olarak değiştiriliyor ve yazı başlığının hemen yanına yazarın adı konuyor. Şimdi, yukarıdaki başlıkla imza yan yana gelince, benim müzmin muhalif olduğuma ilişkin bir tamlama ortaya çıkacak.

Pazar, 04 Nisan 2010 11:30
Mesut Odman

Siyasal-toplumsal mücadelenin en iyi sonucu, en tartışılmaz başarı göstergesi, kuşkusuz, iktidarın ele geçirilmesidir. Elbette, böyle demekle, her durumda geçerli ve aşağı yukarı ölçülebilir bir gösterge belirlemiş yahut yakın ve benzer öğelerini içermekle birlikte aykırı olanları dışarıda bırakan bir tanım yapmış olmuyoruz.

Pages