4 sonuçtan 1 - 4 arası gösteriliyor
Cumartesi, 27 Eylül 2008 09:53
Kocaeli Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu tarafından yapılan basın açıklamasında, SSGSS Yasası'nın, sağlık kurumlarında can pazarını başlatacağı ve bunun sorumlusunun da hükümet olacağı vurgulandı.

soL (Kocaeli) Kocaeli Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu adına Devlet Hastanesi önünde açıklama yapan Tabip Odası Başkanı Esra Yüksek, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Yasası'nın neo-liberal politikaların dayatması olduğunu savundu.

Cuma, 01 Ağustos 2008 07:32
Türkiye Cumhuriyeti’nin tasfiye edilmekte olduğunu ileri süren TKP tarafından hazırlanan “Felaketin Eşiğinde” başlıklı belgede, cumhuriyetin piyasa güçlerinin elinde nasıl bugüne geldiğinin öyküsü anlatılıyor.

soL (HABER MERKEZİ) Türkiye Komünist Partisi, "Felaketin Eşiğinde" adlı bir broşür yayınladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin tasfiye edilmekte olduğu ileri sürülen broşürde sermaye sınıfının egemenliğinde cumhuriyetin kazanımlarının tamamen değersizleştiği vurgulanırken, 1923 projesinin kapitalist sistem açısından bütün anlamını yitirdiği de vurgulandı.

Cuma, 01 Ağustos 2008 08:10
TKP, Türkiye'nin içinde bulunduğu kriz koşullarını ve çıkış önerilerini, "Felaketin Eşiğinde" broşüründe 12 başlıkta toplayarak kamuoyuna sundu.

soL (HABER MERKEZİ) TKP'nin "Felaketin Eşiğinde" broşürünün "Cumhuriyeti Kemiren Sermaye Diktatörlüğü" başlıklı son bölümünde, yaşanan krizin başat unsurları, Cumhuriyet döneminden bugüne işleyen süreç ve bugün gelinen noktayla tanımlanarak, çözüm yolu öneriliyor.

Çarşamba, 16 Temmuz 2008 07:50
Bir okul müdürü servis aracında bir kadın öğretmenin yanına oturdu diye hakarete uğradı. Eğitim Sen, durumu protesto eden bir açıklama yaptı.

soL (HABER MERKEZİ) Eğitim Sen gündelik hayat içersinde İslamcı uygulamaların ağırlığını artırmasına ve muhazakarlaşmaya karşı duracaklarını açıklayan bir basın açıklaması yaptı.