5 sonuçtan 1 - 5 arası gösteriliyor
Cuma, 27 Nisan 2007 12:45
Rıfat Okçabol

Toplumun önemli bir bölümünün yoksul ve dar gelirli olduğu biliniyor. Zaman zaman gazetelerde yer alan açlık ve yoksulluk sınırlarıyla ilgili rakamlar, toplumun birincil sorununun karnını doyurmak olduğunu gösteriyor. Hemen her ekonomik karar ve uygulama, varsılla yoksul arasındaki uçurumu açıyor.

Cuma, 13 Nisan 2007 12:45
Rıfat Okçabol

Dört gün sonra 17 Nisan, 1940’da, köy enstitülerinin açıldığı gün; o yıllarda ve koşullarda hizmet veren enstitülerin yararına inananlarla onlardan çekinenlerin değişik duygular yaşadığı yıldönümü. Köy enstitüleri, beş yıllık ilkokul mezunu köy çocuklarını, 5 yılda, yaparak, yaşayarak ve iş içinde eğitimle köy ilkokullarına öğretmen yetiştiren kurumlar.

Cuma, 06 Nisan 2007 12:45
Rıfat Okçabol

Demirel, bir ABD firmasının taşeronluğundan Morison Süleyman olarak siyasete atıldı. Yaşamı boyunca, taşeronluğunu, toplumu anamalcı sömürüye uygun hale getirme ve ekonomiyi ABD’ye güdümleme konusunda sürdürdü. Ekonomiyi iktisatçılara bırakalım ve ilk konuya dönelim.

Pazar, 29 Nisan 2007 11:46
Kemal Özer

Gün olur, bir duygudur yoklayan yüreğinizi. Öncesi o duygunun, gözle görünemeyecek kadar derinlere iner. Sonrası ise, belki bir coşku tohumuyla bir fırtına hazırlığına yönelecektir.

Gün olur, okuduğunuz bir kitabın sayfaları çevrilir belleğinizde. Her satırı o kitabın, bir çağrışımla buluşturur sizi yaşananlardan bir kesiti getirir karşınıza.

Pazartesi, 02 Nisan 2007 11:01
Cem Terzi

ABD Sağlık Sistemi - II