56 sonuçtan 31 - 45 arası gösteriliyor
Pazartesi, 19 Mart 2012 09:30
İlker Belek

Türkiye'yi savaşa, felaketle sonuçlanacak maceralara sürükleyen bir parti iktidarda. Kamuoyunun bu durumu bundan 10 yıl önce böyle algılanmadığı da biliniyor. Değişik siyasi çevreler AKP ile ilişkili değerlendirmelerinde yaptıkları hatalarla bu iktidara destek oldular.

* * *

Pazartesi, 06 Şubat 2012 09:30
İlker Belek

“Arap Baharı” olarak nitelenen süreç, başladığı noktaya göre daha da gerici bir çizgide tamamlandı. Böyle olacağı belliydi.

Pazartesi, 23 Ocak 2012 09:30
İlker Belek

Hrant Dink'in katledilişinin beşinci yılı, cinayet hakkındaki mahkeme karar günü ile neredeyse çakıştı. Mahkeme'nin inanılmaz hatalarla yüklü kararı ertesi gün gerçekleştirilen yürüyüşe katılımın yoğunluğunda da etkili oldu.

* * *

Ancak, katılımın yoğunluğu, yürüyüşe egemen olan ideolojik atmosferdeki kimi hataların görülmesini engellememelidir.

Pazar, 18 Aralık 2011 23:58
İlker Belek

Ekonomik kriz sürüyor. Çıkış için herhangi bir dikkate değer işaret görünmüyor.

Krizin nedeni ikilidir: Bir yandan, uzun süreli verimlilik artışı sağlayacak, yani sömürü derecesini görece olarak yükseltecek teknolojik yenilenme hamlesi başarılamamıştır. Bu bakımdan halen olumlu bir sinyal alınmamaktadır.

Pazartesi, 31 Ekim 2011 09:30
İlker Belek

Birinci Cumhuriyet, Mustafa Kemal'in cumhuriyeti tarihsel bir ilerlemedir. Osmanlı feodalitesinin ve O'nu temsil eden kurumların yerini bir burjuva devlet almış Türkiye kapitalizminin kuruluşu böylece başlamıştır.

Pazartesi, 25 Nisan 2011 10:30
İlker Belek

CHP’nin bir zamanlar yarım yamalak sahiplendiği kimi siyasal hedeflerle artık hiç alakası kalmadı: Laiklik, bağımsızlık, eşitlik gibi.

Bu iddiayı fazla köşeli bulanların tersini işaret edecek veriler sunması gerekir.

Pazartesi, 21 Mart 2011 09:36
İlker Belek

Bu uzun bir yoldur. Che, bu uzun yolun sonlarındaki özgün bir kişidir. Hekim, komünist, devrimci olarak.

Pazartesi, 21 Şubat 2011 09:30
İlker Belek

Arap-İslam ülkelerinde yaşananlar geçen hafta da hızını artırarak devam etti.

En büyük alt üst oluşun yaşandığı Mısır ise bayram havasını yaşıyor. Tahrir Meydanı'nın boşaltılması konusunda yaşanan küçük sürtüşmelerin sonrasında, isyancılarla ordu barışmış görünüyor.

Şimdi bu halk ayaklanmalarının tipik siyasal özelliklerini tanımlama çabamızı sürdürebiliriz.

* * *

Pazartesi, 14 Şubat 2011 09:30
İlker Belek

Tunus ve özellikle Mısır’daki devrimci bir durumdu. Ancak bu devrimci durumdan bizim anladığımız anlamda, yani üretim ilişkilerinin ve üretim araçlarının mülkiyet biçiminin değişimine ilişkin bir devrim beklemek olanaksızdı.

Pazartesi, 28 Şubat 2011 10:14
İlker Belek

Arap halklarının isyanı bir manipülasyonun sonucu değildir.

Yıllardır biriken basınç söz konusuydu.

Toplumsal hareketler laboratuar tüpüne sığmaz. Denklemi yoktur. Süreç hakkında, halkın duyarlılıkları, toplumsal hareketin seyri konusunda kimi öngörülerle bulunabilirsiniz, ancak kesin hükümler ileri süremezsiniz.

Pazartesi, 31 Ocak 2011 09:30
İlker Belek

Aslında şu sıralar aklım yine Arap devrimlerinde. O coğrafyada, halkın devrimci enerjisine ilişkin önemli soyutlamalara olanak tanıyan bir pratik deneyimleniyor. Ancak hekim olmaklığım nedeniyle bizim sektördeki bir gelişmeyi bu hafta ele almam gerekiyor. Tıp fakültelerindeki bu gelişme, verimli tohumların toplumsal mücadele toprağına düşmesine yarıyor.

* * *

Pazartesi, 03 Ocak 2011 09:35
İlker Belek

Bu başlık özerkliğin iktisadi bir temelinin bulunduğu saptamasına dayanıyor.

“Demokratik” vurgusu ise özerklik ile iktisadi nesnellik arasındaki ilişkiyi ifade etmez. Çünkü herkesin demokrasisi kendinedir ve demokrasi için de iktisadi bir temel aramak zorundayız.

* * *

Pazartesi, 08 Kasım 2010 09:30
İlker Belek

CHP son yaşananlarla birlikte, AKP'nin belirlediği Türkiye tablosuna uyumu öneren güçlerin eline geçiyor. Cumhuriyet ile olan son bağlarını da koparıyor. “Yeni CHP” denilerek kutsanan şey budur.

Bu değişimden sol adına umutlu olmanın hiçbir nedeninin bulunmadığını Kılıçdaroğlu göstermişti: Türban, özelleştirme, AB ve sermayeyle ilişkiler konularında söyledikleriyle.

* * *

Pazartesi, 18 Ekim 2010 10:30
İlker Belek

Bu haftayı da bu konuya ayıralım. Malum üniversitedeki yaşamı değiştirmeye çalışıyorlar, meseleyi lehlerine kapatmak bakımından epey avantajlılar. Durum ciddi. Biz de bir pratiğin içindeyiz. Düşüncelerimiz pratiğimizi, pratiğimiz düşüncelerimizi etkiliyor.

1- AKP kazandıklarıyla yetinmeyecek

Pazartesi, 31 Mayıs 2010 14:06
İlker Belek

Türkiye'de kendisini solda gören, solcu sayan (bu durumda CHP tabanını da kapsayan) çok geniş toplamın siyaset psikolojisi bağlamındaki en önemli sorunlarından birisi, kendisini, çok uzun süredir itilmiş, katılmış olarak hissetmesidir.

Pages