6 sonuçtan 1 - 6 arası gösteriliyor
Pazartesi, 22 Ağustos 2016 01:00
İlker Belek

Kürt sorunu diye ele alınırsa çözülmez.

Çünkü Kürt sorunu değil, kendisi de çözümü de son derecede net bir Türkiye sorunu var. Kürt sorunu Türkiye sorununun bileşeni. Türkiye sorunu Kürt sorununu belirliyor, Kürt gerçekliği ise Türkiye sorununa özgül katkılarda bulunduğu gibi, çözümünü de daha acil bir gereklilik haline getiriyor.

Perşembe, 25 Ağustos 2016 01:00
İlker Belek

AKP’nin dış politikası tamamen gerçek dışıydı. Bölgenin koşullarını, emperyalist güç dengelerini anlamayan bir yaklaşımın ürünüydü. Her şeyi ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Sonuçta özür dilemek mecburiyetinde kaldıkları bir çaresizliğe yuvarlandılar.

Şimdi Suriye’ye girişleri de bu çaresizliğin sonucudur:

Perşembe, 04 Ağustos 2016 01:00
İlker Belek

Önemli kurumların birkaç yüz yıllık yapısını dağıtıyorlar. Devlet paramparça. Gerekçe yeni darbelerin önlenmesi. Bu da muhalefetinden düzen medyasına kadar herkes tarafından ciddi ciddi tartışılıyor. Yöntem diyalektik materyalist olmayınca körlük… kaçınılmaz oluyor.

Oysa birkaç somut olgu bile tartışmanın farklı bir zemine taşınması gerektiğini düşündürür.

Pazartesi, 01 Ağustos 2016 01:15
İlker Belek

 

Şimdilerde cephelerden, asgari programlardan, normalleşmeden söz ediliyor. Darbe koşulları içinde anlamak mümkün olsa da, sonrası önemli soru işaretleri barındırıyor.

Emperyalizmin çeperine yerleşerek yaşam şansı arayan Türkiye kapitalizmini, on yıllar sonra da olsa dinci gericiliğin ele geçirmesi hiç tesadüf olmadı.

Pazartesi, 29 Ağustos 2016 00:45
İlker Belek

İslam bir devlet olarak doğdu. Devletin ideolojisi oldu. Egemenler artı değeri elde tutmak için bu ideolojiyi kullandı. En başından itibaren siyasal bir yapı olarak gelişti. Kendisi yayılırken Arap aşiretlerini merkezileştirdi.

Pazartesi, 15 Ağustos 2016 01:00
İlker Belek

Bir kavramın üzerinde konuşabilmek için tanımlı olması gerekir. Oysa, kendi imalatı olan normalleşme için CHP’nin net bir tanımı yok.