27 sonuçtan 1 - 15 arası gösteriliyor
Pazartesi, 26 Aralık 2011 09:30
İlker Belek

Küba’nın İnsani Gelişme İndeksi (İGİ) açısından durumunu en son 12.10.2009 tarihli İnsani Gelişmede Son durum başlıklı yazımda incelemişim. Aradan epey uzun zaman geçmiş.

Pazartesi, 05 Aralık 2011 09:30
İlker Belek

Dışarıdan giren her kalemdeki finans kaynağını yemleme kavramı ile karşılıyorum. Bunun içinde net hata noksan payı da, borsadaki hisse alışları da, vb vardır.

Yukarıdaki soru şunun için önemlidir: Hangi nedenden kaynaklandığından bağımsız olarak dışarıdan kaynak girişleri AKP'ye yönelik toplumsal teveccühün dozunu belirlemektedir.

Pazartesi, 21 Kasım 2011 14:26
İlker Belek

Devletten söz ediyorum.

1999 depreminde yaşanan dram sırasında da aynı şeyler konuşulmuş, devlet ancak o zaman hatırlanmıştı.

Bunca yıl sonra sonuç yine değişmedi. Tamamen yetersiz bir devlet yönetimi ve halk organizasyonunu ile karşılandı Van depremi.

Pazartesi, 10 Ekim 2011 10:30
İlker Belek

Serdar Turgut böyle yazdı.
Sağlıkta Dönüşüm üzerinden AKP güzellemesi yapmak pek çok köşe yazarının ortak tutumu haline geldi.

İddia edilen, AKP'nin Türkiye'yi liderliğe, eşitliğe, adalete taşıdığıdır. Bütün bunlara son zamanlarda bir de sosyalistlik eklenmiştir.

Pazartesi, 31 Ekim 2011 09:30
İlker Belek

Birinci Cumhuriyet, Mustafa Kemal'in cumhuriyeti tarihsel bir ilerlemedir. Osmanlı feodalitesinin ve O'nu temsil eden kurumların yerini bir burjuva devlet almış Türkiye kapitalizminin kuruluşu böylece başlamıştır.

Pazartesi, 17 Ekim 2011 10:30
İlker Belek

AKP'nin yeni anayasa konusundaki genel yönelimi kimi basına yansımaya başlamıştır. Bunların doğruluğu kısa süre içinde anlaşılacaktır.

* * *

Öğrenildiği kadarıyla AKP'nin anayasa stratejisini iki başlıkta toparlamak olanaklıdır:

Pazartesi, 03 Ekim 2011 10:30
İlker Belek

Türkiye'nin yeni çağın yeni süper gücü olacağını iddia edenlerin aksine biz karanlık bir geleceğe sürüklendiğimizi düşünüyoruz.

Bize göre tablo şöyledir:

Ciddi bir borç yüküyle şişirilen refah düzeyi. Sahte refahla gardı düşürülen halk sınıfları. Ortadoğu'ya ve hatta daha ötesindeki mazlum coğrafyalara doğru poppohlanan alt emperyalist açılım.

Pazartesi, 12 Eylül 2011 10:31
İlker Belek

Egemenler Kürt sorununu silahla çözemezler. Kürt hareketini besleyen Kürt halkıdır. Kürt halkı ile Kürt hareketi aynı olgunun birbirini tamamlayan yüzeyleridir.

Kürt sorununun silahla çözülemeyeceğinin kanıtı bu olgudur.

Bütün bu saptamaları düzenin yeni bir sınır ötesi harekatın hazırlıklarını yapmakta olduğu şu günler nedeniyle yazıyoruz.

* * *

Pazartesi, 19 Eylül 2011 10:30
İlker Belek

Önce Libya'ya NATO müdahalesine karşı çıkıldı, sonra içinde yer alındı.

Gayet kanka görüntüsü veren Suriye ve Esat rejimiyle ilişkiler, birkaç gün içinde tersyüz oldu, Suriye dünya diktatörlüklerinden birisi olarak nitelenmeye başlandı.

Pazartesi, 05 Eylül 2011 10:30
İlker Belek

AKP'nin siyasal vizyonunda hamilik, yayılmacılık var. Bu birkaç nedenle böyle şekilleniyor:

Pazartesi, 26 Eylül 2011 10:30
İlker Belek

Hükümet, belli ki, bu konuda önemli bir düzenleme gerçekleştirecek. Ayrıntılar ise özel olarak belirsiz bırakılıyor. AKP’nin yapısal bütün değişikliklerde böyle davrandığını biliyoruz.

Yapılmak istenen işçi sınıfının ve sendikaların olası tepki derecesinin ölçülmesi ve bu tepkinin olabildiğince “esnetilmesidir”.

* * *

Pazartesi, 15 Ağustos 2011 10:30
İlker Belek

İki nedenle böyle düşünüyoruz. Birincisi:

Kriz konusu önemli. Kriz, kapitalizm açısından yapısaldır, ama bu seferki yapısalın yapısalıdır.

Pazartesi, 11 Temmuz 2011 10:30
İlker Belek

Demokratik ya da bir başka türlü: Kapitalizmde özerkliğin sonu ayrılıktır, etnik temelli bölünmedir, ayrı bir devlettir.

Çevre kapitalist bir ülkenin, özerk parçaları eşitlik ve adalet zemininde bir arada tutabilme olanağı yoktur.

Özerklik, ayrılık yolundaki tetik mekanizmadır.

Pazartesi, 25 Temmuz 2011 10:30
İlker Belek

Silvan'da yaşananlardan sonra başbakanın kestirip atan yaklaşımı nasıl bir özgüvenin sonucudur?

Şöyle görünüyor:

1- AKP Türk toplumunun milliyetçiliğine güvenmektedir: Yıllardır Kürt sorunu üzerinden şekillenen milliyetçilik Türkiye toplumunun karakterini belirleyen en önemli etkenlerden birisi durumuna gelmiştir.

Pazartesi, 04 Temmuz 2011 10:30
İlker Belek

Önümüzdeki dönem yeni mücadele dinamiklerine gebedir.

AKP’nin %50 oy almış olmasının önemi görecedir. Bunun değişik nedenleri sıralanabilir.

Örneğin, toplumsal değişimler doğruda duran ve görece kararlı azınlıkların müdahalesiyle gerçekleşir.

Pages