5 sonuçtan 1 - 5 arası gösteriliyor
Pazartesi, 14 Aralık 2009 09:30
İlker Belek

“Yazar ulusal hareketen komünist tavır almasını bekliyor. bilmeliki bu eşyanın tabiatına aykırı.asıl kendi rolününe bakmalı işçi sınıfı devrimci rolünü oynamadıkça bahsettiği kürt sorununda emekçi çözümü hayaldır bunda ısrar etmek ipe un sermektir. daha önemli olanı kürt halkına karşı devrimci görevlere sırt çevirmek için dayanak olarak kullanmak.”

Pazartesi, 16 Kasım 2009 10:03
İlker Belek

Cumhuriyet bir devrimle kuruldu. Devrimiyle, devrimcileriyle burjuva nitelikteydi.

Bu saptamamızın kanıtı İzmir İktisat Kongresi'dir. İzmir Kongresi Cumhuriyet rejiminin iktisadi temellerinin belirlendiği ve 29 Ekim'in hemen öncesine denk gelen önemli dönemeçtir. Hedefi milli sermaye sınıfının yaratılmasıydı.

Pazartesi, 06 Temmuz 2009 10:30
İlker Belek

İktidar sınıfa dayanır, sınıfı temsil eder, sınıfın çıkarlarını gerçekleştirir. Sivil (parlamento) ve askeri (ordu) olmak üzere iki kurumsal ayak üzerine oturur.

Her düzen, askeri yöntemlerle kurulmuş bir sosyoekonomik formasyonda ifadesini bulur. Sınıflı toplumlarda siyasetin vazgeçilmez bir kurumu da ordudur.

Pazartesi, 20 Temmuz 2009 10:30
İlker Belek

Türkiye'de sağlık sistemiyle birlikte hastaneler de yapısal bir değişim geçiriyor. Bu değişim önemli derecede finansman yöntemiyle ilişkili.

Pazartesi, 20 Nisan 2009 10:30
İlker Belek

Türkiye yeni bir yola sokuluyor. ABD Irak'tan güçlerini çekerken, arkasında Barzani-Türkiye işbirliğini bırakmak istiyor.

Obama'nın başkan seçilmesi İslam dünyasındaki anti Amerikancı havanın söndürülmesi açısından fırsat yaratmış ve Türkiye'nin yeni Osmanlıcı hevesiyle çakışmıştır. Bunlar şimdi birbirlerini besleyen kanallardır.