33 sonuçtan 1 - 15 arası gösteriliyor
Salı, 22 Aralık 2009 09:30
İlker Belek

Kürt hareketi bu haliyle bitmiştir. Kürt hareketinin sonunu hazırlayan salt etnik konu üzerinden siyaset üretmesidir.

Siyasetin bu içeriği, Türkiye'nin özgül bağlamı nedeniyle, Türk tarafında faşizan bir gidişatı tetiklemek zorundaydı. Şimdi yaşadığımız da budur.

Pazartesi, 07 Aralık 2009 09:30
İlker Belek

Kürt sorununda neredeyiz ya da nereye dönüldü? Hemen herkesin üzerinde anlaştığı gibi, en başa, hatta açılım konusunun gündeme getirildiği noktanın bile gerisine.

Pazartesi, 28 Aralık 2009 09:30
İlker Belek

Lenin'in “ulusların kaderlerini tayin hakkı” derken kastettiği ayrılma hakkıdır.

Pazartesi, 14 Aralık 2009 09:30
İlker Belek

“Yazar ulusal hareketen komünist tavır almasını bekliyor. bilmeliki bu eşyanın tabiatına aykırı.asıl kendi rolününe bakmalı işçi sınıfı devrimci rolünü oynamadıkça bahsettiği kürt sorununda emekçi çözümü hayaldır bunda ısrar etmek ipe un sermektir. daha önemli olanı kürt halkına karşı devrimci görevlere sırt çevirmek için dayanak olarak kullanmak.”

Pazartesi, 09 Kasım 2009 09:30
İlker Belek

Türkiye'nin burjuva düzeni gerçekten olağan dışı bir dönemden geçiyor. Yaşananlar uzun süredir izlenen sosyoekonomik politikaların bir sonucudur.

Pazartesi, 02 Kasım 2009 09:30
İlker Belek

Türkiye Cumhuriyeti gecikmiş burjuva devrimine dayanır. En önemli ilkeleri bağımsızlık, devletçilik ve laikliktir.

Pazartesi, 23 Kasım 2009 09:30
İlker Belek

Kürt ayaklanmaları, Kurtuluş Savaşı öncesinde verilen sözlerin tutulmamasına tepkidir. Ayaklanmaların İslami karakteri ya da İngilizlerden destek arayışları doğru olsa da, olgunun bu yönü belirleyici değildir. Üstelik dincilik Dersim isyanı için kesinlikle tanımlayıcı değildir.

* * *

Pazartesi, 19 Ekim 2009 10:30
İlker Belek

Alevi, Ermeni, Kürt, Suriye, Irak ve nihayet İsrail “açılımları”… Türkiye'nin değişik bir yöne doğru gittiği, yönlendirildiği açık.

Her birisinde önce yerleşik siyasal söylem ve tutumları sorgulayan bir şeyler söyleniyor ve arkasından değişik siyasal öznelerden gelen tepkilere göre daha net bir tutum geliştiriliyor.

Pazartesi, 12 Ekim 2009 10:30
İlker Belek

Bu köşede düzenli olarak İnsani Gelişme İndeksi puanı üzerinden ABD, Türkiye ve Küba’yı karşılaştırıyorum. Ekim ayının başında UNDP 2009 yılı İnsani Gelişme Raporu’nu yayınladı. Bu son raporda kullanılan veriler 2007’ye ait. Yani henüz son ekonomik krizin başlamadığı döneme. Bakalım kriz ülkelerin insani gelişmedeki durumunu ve performansını nasıl etkileyecek.

Pazartesi, 26 Ekim 2009 09:30
İlker Belek

1- Türkiye'de düzen ile PKK anlaşmış, düzen PKK'yi hukuksal olarak tanımıştır. Bu saptamamızın birkaç nedeni var: a) Dağdan inenlerin örgüt üyesi olduklarını herkes kabul etmektedir. b) İnenler etkin pişmanlıktan yararlanmayacaklarını, örgütten ayrılmayacaklarını açıklamışlardır. c) Buna rağmen salıverilmişlerdir.

Pazartesi, 14 Eylül 2009 10:47
İlker Belek

Bu süreçte üçüncü bir soru ortaya çıktı ve buna kendi tezleriyle yanıt veren sol çevreler de oldu: “Siyasal çözüm” yani “demokratikleşme” Türkiye işçi sınıfının lehinedir, sınıf mücadelesinin gelişmesi, sınıf kimliğinin oluşması açısından, etnik sorunun belirleyiciliğinin arka plana itilmesine bağlı olarak, uygun ortamı da yaratır.

Pazartesi, 28 Eylül 2009 11:18
İlker Belek

Durumu şöyle tanımlayabiliriz: Tabip odası bir meslek örgütüdür. Görevi sağlık hakkını korumak-geliştirmek, bu nedenle sağlıktaki piyasalaşmaya karşı durmak ve sağlık emekçilerinin özlük haklarını savunmaktır.

Pazartesi, 07 Eylül 2009 10:30
İlker Belek

Birinci soru, Genelkurmay başkanının konuşması sonrasında İçişleri Bakanının açıklamalarında ortaya çıkan belirgin değişiklikle ilgilidir.

Nitekim, Bakanın “açılırken” gelinen noktaya ilişkin genel değerlendirmesini sunmasının hemen sonrasında, Ahmet Türk'ün konuşması da bu değişimden kaynaklı hayal kırıklığına işaret ediyordu.

Pazartesi, 31 Ağustos 2009 10:30
İlker Belek

Bugün, devlet de, Kürt hareketi de, solun bazı bölmeleri de çözümü, kültürel haklar olarak kodlanan, etnik düzlemle sınırlamıştır. Bu yaklaşımın kendisi çözümü ele almak açısından başlı başına önemli bir sorundur.

Pazartesi, 27 Temmuz 2009 10:30
İlker Belek

İmam Hatip Liseleri'ne üniversite girişte uygulanan katsayı sınırlamasının kaldırılması Türkiye'de siyasal İslam'ın bir aşamayı daha geride bıraktığının göstergesidir.

Türkiye, şimdi artık, imam cumhuriyetine eskisine göre daha yakındır.

* * *

Pages