56 sonuçtan 1 - 15 arası gösteriliyor
Pazartesi, 01 Ocak 2018 08:30
İlker Belek

1 Ocak 1959, Küba devrimi.

Pazartesi, 06 Kasım 2017 00:45
İlker Belek

Dünya tarihinin en köklü, en büyük ileri atılımı, devrimci değişimidir.

Çürümüş, tükenmiş ve azgın bir diktatörlükten başka bir şey olmayan Çar otokrasisini devirip, yerine işçi sınıfının sosyalist devletini kurdu.

Bolşevik Parti’nin öncülüğünde, çok farklı kimlikleri barındıran Rusya işçi sınıfının eseridir.

Perşembe, 02 Kasım 2017 00:45
İlker Belek

1-“Dünya nereye gidiyor?” yazımızı özetleyerek başlayalım: Dünya kapitalizmi bunalımda. Bu nedenle hızla kumarhaneleşti, finansallaştı. Bu tercih sorunu daha da ağırlaştırdı. İktisadi kriz emperyalist sistemde hegemonya krizine yol açtı. Yani çifte kriz sarmalındayız. ABD hegemonik gücünü yitiriyor. Henüz karşısına tam donanımlı emperyalist bir güç çıkabilmiş değil.

Pazartesi, 30 Ekim 2017 00:30
İlker Belek

Mustafa Kemal ve yol arkadaşlarının öncülüğünde, Anadolu’nun onurlu mücadelesiyle kuruldu.

AKP yıktı. Bunun için iktidar olmuştu. Emperyalizm kendisine köle bir rejim ve bölünmeye hazır bir ülke istiyordu.

*****

Perşembe, 17 Ağustos 2017 00:45
İlker Belek

Geleceği işçi sınıfının kuracağını söylüyoruz. “Hangi işçi?” diye itirazlar geliyor.

Görüntüye, durağan hale bakılacak olursa doğru: Hangi işçi?

Ama gerçeği anlayabilmek için görünürün altındaki öze bakmak gerekmez mi?

*****

Pazartesi, 10 Temmuz 2017 01:00
İlker Belek

Bu yürüyüşün Gezi’nin devamı olduğu iddiası, içinde yer almadan halkta biriken tepki potansiyelini etkilemenin olanaksız olduğu düşüncesi epistemolojik düzlemde bir probleme işaret eder.

*****

Kılıçdaroğlu’nun İstanbul yürüyüşü, tabandan gelen eleştirilere yanıt verme ve Partiyi toparlama hamlesidir.

*****

Perşembe, 27 Temmuz 2017 01:00
İlker Belek

Böyle bakıyorlar. Evrim ateizmi öğretiyor, taraflıdır diyorlar.

Ama ideolojik ve siyasi manada esas taraflı olan bu bakış açısıdır ve bilim her türlü apiriorizmi yerle bir ettiği için, evrime müfredatta hiç yer verilmemesini, en azından yaradılışçılıkla birlikte öğretilmesini talep eder.

Perşembe, 08 Haziran 2017 00:45
İlker Belek

Dünya kapitalist sistemi, ekonomik, sosyal ve siyasal boyutları olan ve aşılması bakımından herhangi bir etkili mekanizmanın şimdiye kadar üretilememiş bulunduğu derin bir krizin içinde.

Temelinde ekonomi var.

Kapitalizm malileştiği, borsalaştığı, kumarhaneleştiği; düşen kar oranlarını bu mekanizmayla aşmaya çalıştığı için aşamayacağı bir krize yuvarlandı.

Perşembe, 25 Mayıs 2017 01:00
İlker Belek

Eskiden durum çok farklıydı.

Denizler idam sehpasında “kahrolsun Amerikan emperyalizmi” diye haykırmışlardı.

O zamanlar antiemperyalizm solun şirazesiydi.

*****

Hilferding ve Lenin’den beri emperyalizm sermaye birikimi ve ihracı ile tanımlanır. Lenin için emperyalizm kapitalizmin en yüksek aşamasıdır.

Pazartesi, 15 Mayıs 2017 01:00
İlker Belek

Trump YPG’ye ağır silahlar vereceğini, Erdoğan’ın ziyareti öncesinde hazırlık amaçlı Washington’a giden AKP heyetinin yüzüne söyledi. Bu kadar. Bunun için çağırmışlar demek ki.

Buna karşı bizimkilerin rahatsızlık ifade eden laflarının hiçbir anlam ifade etmediği ortada. Referandum öncesinde sergilenen kabadayı tutumdan eser yok artık.

Pazartesi, 05 Aralık 2016 01:15
İlker Belek

Fidel, komünist, Marksist-Leninist’ti.

Batista diktatörlüğüne karşı duyduğu insani tepkilerle devrimci olmuş, komünizmle tesadüfen eline geçen Manifesto ile tanışmıştı.

Perşembe, 10 Kasım 2016 01:00
İlker Belek

Her önder kendi çağının, topraklarının içine doğar. O nesnellik tarafından belirlenir. Toplumsal-tarihsel gerçeklik üzerindeki etkisi bu belirlenim dolayımıyla gerçekleşir.

Mustafa Kemal’in içine doğduğu iktisadi/siyasal nesnellik hem dünya emperyalist sisteminin hem de Osmanlı’nın çözülüşüyle karakterizeydi.

Pazartesi, 28 Kasım 2016 01:00
İlker Belek

Hiç şüphesiz insanlığın en önemli siyasi liderlerinden birisiydi.

Devrimci, komünist ve Marksist Leninist’ti.

Çok güzel yaşadı ve çok büyük bir iş yaptı. Hayatta her şey var, her şey olur, ancak O’nun ve Küba’nın büyüklüğünü hiç kimse yok edemez.

Herkes kendi toplumsal-tarihsel koşullarına doğar, fakat ancak liderler o koşulları değiştirme iradesini sergiler.

Pazartesi, 31 Ekim 2016 01:15
İlker Belek

Cumhuriyet erkin tanrıdan, kraldan, kiliseden, saltanattan alınıp, dünyevileştirilmesidir. Kul, böylece yurttaş olur.

Tarihselliği Avrupa burjuva devrimlerine dayanır. Tanrının saltanatına son veren burjuvazidir.

Perşembe, 19 Mayıs 2016 08:00
İlker Belek

Anadolu Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcıdır.

Üretim ilişkilerinin bir evresini kapatıp, yeni bir evresini açan siyasi hareketin deklarasyonudur.

Feodal, Asya Tipi, ne derseniz deyiniz, tarımsal sömürüye dayalı, dinin egemenliğinde, son yüz yılını batı kapitalizmine tam bir bağımlılıkla tüketmiş Osmanlı üretim tarzını yerle bir eden cüretin ilk adımıdır.

Pages