166 sonuçtan 151 - 165 arası gösteriliyor
Perşembe, 17 Ocak 2013 13:07
Ali Rıza Aydın

Ali Rıza Aydın'ın “Örgütsel kararlılık” başlıklı yazısı 17 Ocak 2013 Perşembe tarihli soL Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Perşembe, 10 Ocak 2013 15:06
Ali Rıza Aydın

Ali Rıza Aydın'ın "Maden cineyetleri" başlıklı yazısı 10 Ocak 2013 Perşembe tarihli soL Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Perşembe, 31 Ocak 2013 13:01
Ali Rıza Aydın

Ali Rıza Aydın'ın “İntihara sürüklenen yargı” başlıklı yazısı 31 Ocak 2013 Perşembe tarihli soL Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Perşembe, 24 Ocak 2013 11:58
Ali Rıza Aydın

Ali RIza Aydın'ın “Emperyalizm ve hukuk” başlıklı yazısı 24 Ocak 2013 Perşembe tarihli soL Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

24 Ocak 1980… Neoliberalizmin, kararlarıyla 12 Eylül faşist darbesine giden yolun sondan önceki durağına yerleştiği gün…

Salı, 08 Ocak 2013 14:10
Ali Rıza Aydın

Güncel kuvvetler ayrılığı tartışmaları, yargı gücü tarafından yasama ve yürütme güçleri üzerinde yürütülen denetim ve “denge” başlığı altına sıkıştırılırken, içinde yaşanılan ekonomik ve siyasal krizin çözümünde de belirleyici olarak gösteriliyor.

Perşembe, 27 Aralık 2012 12:31
Ali Rıza Aydın

Ali Rıza Aydın'ın “İki emekçi ve emeklilik” başlıklı yazısı 27 Aralık 2012 Perşembe tarihli soL Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Salı, 27 Kasım 2012 09:21
Ali Rıza Aydın

Burjuva demokrasisi, halkı birinci sıraya yerleştirir ve egemenliği ona teslim ederken, oluşturduğu kurum ve kurallarla, bu soyut teslimiyeti halktan alarak somutlaştırır. Egemenlik, Anayasa’da halkın, ama uygulamada burjuvanındır. Materyalist olmayan yönetim teorileri de hep bu somut üzerinde döner.

Perşembe, 11 Ekim 2012 10:11
Ali Rıza Aydın

Devletlerarası ilişkilerde “savaş” tarihi genellikle kıvılcımlarla başlatılır. Bir kıvılcım çakılmaya görsün… İşin aslı kıvılcım değildir. Güçlüler, kendi ekonomik-politik çıkarları için istediklerini elde etme amacıyla her türlü yola başvurur.

Perşembe, 25 Ekim 2012 12:00
Ali Rıza Aydın

19 Ekim 2012 günlü soL gazetenin “Dünya anayasayı konuşuyor” başlıklı, Wall Street Journal (WSJ) gazetesi kaynaklı haberinde, demokratik yeni anayasa beklentileri ile bu beklentileri engelleyen iç ve dış koşullar anlatılıyordu.

Perşembe, 16 Ağustos 2012 14:22
Ali Rıza Aydın

Musa Özdemir, Sayıştay Denetçileri Derneği’nin unutulmaz Başkanı, örgütlenme ustası bir emekçi, yaşamını emekçilere adayan bağımsızlık ve sosyalizm savaşçısı… 1947 doğumluydu, kanser aramızdan çok erken ayırdı.

Perşembe, 30 Ağustos 2012 10:02
Ali Rıza Aydın

2010 Anayasa değişiklikleri ile iç hukukumuza giren, 23 Eylül 2012’de uygulanmaya başlayacak olan bireysel başvurunun, hem öğretisi ve hukuku hem de uygulaması üzerine çok yazılacak, söylenecek.

Perşembe, 02 Ağustos 2012 10:17
Ali Rıza Aydın

Kimilerince 11 Eylül 2001 ve sonrasına bağlanan emperyalist hegemonyanın devamı için terör stratejisi, çok daha önceleri neoliberal politikalarla koşut olarak birçok ülkede hem devlet yönetim tarzına hem de hukuka monte edilmiş, bilinen hukuk devleti modellerini de değiştirmiştir.

Perşembe, 19 Temmuz 2012 10:32
Ali Rıza Aydın

Burjuva/liberal hukuk devletinin evrensel ilkeleri, genel bir yaklaşımla, insan haklarına dayanma, hak ve özgürlükleri güvence altına alma, genellik ve eşitlik, adalet, belirlilik, güvenlik, öngörülebilirlik, ölçülülük, geriye yürümezlik, iyi niyet, kamu yararı, istikrar, kazanılmış haklara saygı, bağımsız yargı denetimi, yargı kararlarına uyma, lâiklik, demokratik toplum düzeni, toplumsal barı

Perşembe, 10 Mayıs 2012 10:44
Ali Rıza Aydın

Başbakan Erdoğan’ın, “projenin gecikmeye mahal vermeden zamanında tamamlanabilmesi için "her türlü iş ve işlemlerin “ivedilikle sonuçlandırılması” talimatı vermesinden sonra, Akkuyu Nükleer Güç Santralinin yapılması planlanan bölgeye 15 km.

Perşembe, 12 Nisan 2012 10:44
Ali Rıza Aydın

Sözde, 12 Eylül’ün iki silahşoru yargılanırken, 12 Eylül’e ilişkin gerçekler ve yaşananlar da yeniden kamuoyunun önüne serilmeye başladı. Bu gerçekleri yıllardır beyinlerinden atamayan emekçiler ve mağdurlar, yaşadıklarını ve topluma aslında neyin yaşatıldığını bir bir anlatırken, başlayan yargılamanın devede kulak bile olmadığını da göstermiş oldular.

Pages