148 sonuçtan 1 - 15 arası gösteriliyor
Perşembe, 16 Ocak 2020 00:15
Ali Rıza Aydın

1902 ile 1963 arasında dünyayı gözleriyle gördüğü yıllara çok şey sığdırdı; tutsaklıktan özgürlüğe, hasretlikten sevdaya hepsini dolu dolu yaşadı, dolu dolu yazdı. Yaşadığı yıllar yaşına göre ne kadar azalırsa azalsın O, aydın ve sanatçı olarak, komünist olarak hep önde olacak, hep ışık tutacak.

Perşembe, 09 Ocak 2020 00:15
Ali Rıza Aydın

Kimi konular var ki duyunca ya da okuyunca “birileri bizimle dalga mı geçiyor” denir. Kimi konular komplo teorileri olarak tanımlanır. “Hayatta olmaz” gibi kesin karşı çıkışlara “olursa bıyıklarımı keserim, saçımı kazırım” gibi kolay nüktedanlıklar da eklenir. Kimi konular da içinden çıkılamazsa tanrısallığa, tanrısal hikmete ya da kadere bağlanır.

Perşembe, 02 Ocak 2020 00:00
Ali Rıza Aydın

İlk yazı derken kendimi kastettim. Hukuk derken dünyayla baktığımız bir üstyapı aracını, yüzüncü yıl derken de Türkiye Komünist Partisi’nin yaşını…

2020’de “TKP’nin Yüzüncü Yılı” sözcüklerini çok duyacak çok okuyacaksınız. Az değil, bir asır.

Nazım’ın;

Perşembe, 19 Aralık 2019 00:00
Ali Rıza Aydın

“Bu parlamenter rejimden kurtaracağımız şeyler var; daha esnek, kolay, ilkesiz ve denetimsiz bir yönetime ihtiyaç var” derken, “yine de ihtiyaç duyulduğunda kanunlarımız olmalı, kanunlarla baskıyı sürdüreceğimiz alanlar var” diye başkanlı yönetime geçerken sermaye sınıfının çıkarını düşünüyorlardı.

Perşembe, 14 Kasım 2019 01:00
Ali Rıza Aydın

Laik hukuk devletinden uzaklaşma, masumiyet karinesi ihlalleri, güvenlik soruşturması, OHAL uygulamaları ve devamı, çifte standart hukuk ya da keyfiliğin hukuka dönüştürülmesi, muhalefet etme ya da eleştirmenin hakaret sayılması ve bunlar gibi birçok örneği vardı; ekonomiyi eleştirmenin suç sayılıp cezalandırılması da konuşulmaya başlandı.

Anlamı ve amacı açık:

Perşembe, 24 Ekim 2019 00:30
Ali Rıza Aydın

Hafta sonu torunum Emek’i basketbol çalışmasına götürdüm. Onlar salonda çalışırken biraz okurum diye okul bahçesine çıktım. Bahçe dediğim asfalt dökülmüş oyun alanı; basketbol sahası var, bir de potaların altında küçük futbol kaleleri. 

Perşembe, 05 Eylül 2019 00:00
Ali Rıza Aydın

Bomonti Bira Fabrikası taşınmazlarının Diyanete tahsisi haberi, 1 Nisan şakası haberi gibi algılandı kimilerince. Aynı yerde konserler de verilmişti. Bomonti Fabrikasına ve çevresine göz koyanlar tarikat ve cemaatlerle birlikte büyük sermaye, tıpkı diğer Tekel işletmelerinde ve birçok kamu kuruşunda olduğu gibi…

Perşembe, 08 Ağustos 2019 00:30
Ali Rıza Aydın

Klasik burjuva devlete sıkı bağlılık demokrasi, seçimden seçime oy kullanma, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, sosyal hukuk devleti gibi kavramlara olduğundan fazla anlam yükler.

Perşembe, 27 Haziran 2019 02:15
Ali Rıza Aydın

2000’lerin başlarıydı. Anayasa Mahkemesi Danışmasında görevli arkadaşlar bir siyasi parti başkanının görüşmek istediğini söylediler. 

Perşembe, 30 Mayıs 2019 01:00
Ali Rıza Aydın

Seçim haberleri bıktırdı. Bir o kadar da ilgi çekiyor.

Nihayetinde bir demokrasi yanılsaması yaşatılıyor. “Hiç olmazsa demokrasinin muslukları açıldığında sular akıyor, bir de akmazsa” deniliyor.

Akmaması kötü. 12 Eylül 1980’i ve sonrasını yaşadık, sıkıyönetim dönemlerini yaşadık. Daha yakında Temmuz 2016’yı ve OHAL dönemini yaşadık.

Salı, 07 Mayıs 2019 01:30
Ali Rıza Aydın

ABD başkanlarından Roosevelt’e mal edilir büyük sopa politikası. Uluslararası ilişkilerde tatlı konuşulacak ama arkada mutlaka büyük bir sopa gizlenecek ve gerektiğinde kullanılacaktır.

Asıl olan emperyalizmin çıkarıdır. Bu çıkarlara engel olunmaya kalkılırsa, silahlı müdahale, toprak işgali, şantaj, darbe, terör, ambargo gibi her türlü yol denenecektir.

Perşembe, 18 Nisan 2019 00:15
Ali Rıza Aydın

Böyle dedi ODTÜ öğrencileri ve emekçileri... Ve Devrim Stadyumunu yeniden şenlik kapsamına aldırdılar. İşlerine ve geleceğe baktılar; ilgisizlik ve kayıtsızlık haliyle değil, tam tersine somut durumun somut analizini yaparak.

Perşembe, 07 Mart 2019 00:00
Ali Rıza Aydın

Milletvekili ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı AKP’li Mehmet Kasım Gürpınar, “Erdoğan’ı desteklemenin imanın gereği” olduğunu ifade ettikten sonra daha ağırıyla devam ediyor, mahşerde hesap sormamaya kadar gidiyor. Emanet ehline verilmezse mahşerde hesap sorulacakmış.

Perşembe, 28 Mart 2019 00:15
Ali Rıza Aydın

Ekonomisi, aydınlanması, laikliği, kültürü, bilimi, eğitimi, sağlığı, tarımı, insanlığı, siyaseti, hak ve özgürlükleri, adaleti ve eşitliği, devleti ve hukukuyla sapır sapır dökülüyor düzen.

Perşembe, 14 Mart 2019 00:30
Ali Rıza Aydın

Düzenin çok partili ve birbirinin içine geçmiş çok adaylı siyaseti aslında tek siyasetle yerel seçimlere giderken, AKP liderini merkeze oturtan bir kampanya yürütüyor. Başkanlı rejim, liderin baskıcı tavrı gibi nedenler, milletvekili kaynaklı adayların cılız çıkışlarını da eritiyor.

Pages