19 sonuçtan 1 - 15 arası gösteriliyor
Salı, 27 Aralık 2016 01:00
Orhan Gökdemir

“Musa peygamber aslında antik Mısır’da bir firavundu!” Tez, Mısır kökenli İngiliz yazar Ahmed Osman’ın. Osman, ilk gençlik yıllarını Mısır’da geçirmiş, eski bir “İhvan” sempatizanı. Ama o bu dini yobazlıktan kurtulmayı başarıp meraklarının peşinden gitmiş. Yahudiliği araştırırken ipuçlarının onu yeniden doğduğu yere götürdüğünü fark edip şaşırmış.

Salı, 08 Kasım 2016 00:45
Orhan Gökdemir

Geçen Mayıs ayında bir etkinlik duyurusu yapıldı. Etkinlik, İstanbul Bayrampaşa Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki Bayrampaşa Belediyesi'ne ait Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecekti. Etkinliğin konusu "Kıyamet Yaklaşırken, İnsanlık Çökerken Tek Çare İslam"dı.

Cumartesi, 26 Kasım 2016 01:30
Orhan Gökdemir

Analiz, belli bir konuyu parçalarına ayırmak, sonra o parçaları tanımlamak ve tanımlanmış parçaları tekrar birleştirerek yeni bir bütüne ulaşmak demek. Demek önce belli bir sırayla konuyu sökeceğiz, sonra söktüklerimizin ne olduğuna nasıl bir işlev üstlendiğine karar vereceğiz. En sonunda söktüğümüz ve tanımladığımız parçaları yan yana getirip söktüğümüzü yeniden birleştireceğiz.

Cumartesi, 29 Ekim 2016 01:00
Orhan Gökdemir

Cumhuriyet, hükûmet başkanının, halk tarafından belli bir süre için ve belirli yetkilerle seçildiği yönetim biçimi. Egemenlik hakkının belli bir kişiye-aileye ait olduğu monarşi ve oligarşi kavramlarının tersi. Demek ki usul şu: Yönetimi herhangi bir âdeme vermeyecekseniz. Hiç kimse orada sonsuza kadar kalmayacak. Kendisini ülkenin sahibi sanmayacak…

Cumartesi, 10 Eylül 2016 01:15
Orhan Gökdemir

Bir yeni insan işidir devrim. Eski bağlılıkların kırılması ve yerine yeni bağlılıkların kurulması işidir. Böyle bakınca Büyük Fransız Devriminin Aydınlanma Çağının ardından gelmesi doğaldır. Aydınlanma eski düzenin değerler sistemini sarstı. Fransız Devrimi o sarsıntının açtığı çatlakta bir yeni düzen kurdu ve bir yeni insan yarattı. Respublica, cumhuriyet, o devrimin getirisidir.

Cumartesi, 17 Eylül 2016 01:15
Orhan Gökdemir

12 Eylül’e gidiyor ülke koşar adım. Çünkü sola kırmış dümenini yollar, sokaklar. Faşizme karşı sokak sokak bir direniş var. Pırıl pırıl gencecik çocuklar, yoldaşlarımız, bir bir düşüyor yere. Aramızdan birileri her gün eksiliyor. Giresun’da bir lisedeyim. Belde silah, elde yürek dolaşıyoruz her gün kendimizi korumak için. Sinemaya “Sürü”nün geldiği yayılıyor tam da o günlerde kulaktan kulağa.

Salı, 27 Eylül 2016 01:00
Orhan Gökdemir

Devrim cemaatten halk çıkarma işidir demiştik yazılarımızdan birinde. Karşı devrim de halkı cemaate dönüştürme işidir. Olup bitenin tek anlamı bu. Nasıl yapacaksınız bunu?

Salı, 09 Ağustos 2016 01:00
Orhan Gökdemir

Tuhaf bir düşünür Wilhelm Reich. Freud’un çalışma arkadaşı. Ünlü bir Psikanalist, bununla birlikte hayatını tartışmalı bir şahsiyet olarak tamamladı. Tanrıyı “ilkel kozmik enerji” olarak bulduğunu iddia etti örneğin. Bu enerjiyi depolayıp insanlara aktarmak için bir alet de icat etti. Dediğine göre bu yolla kanser dâhil pek çok hastalığı tedavi edebiliyordu.

Cumartesi, 20 Ağustos 2016 01:45
Orhan Gökdemir

Bedi-üz-Zaman Said-i Nursi. Zamanın güzelliği… Neymiş zamanın güzelliği? Anti-komünizm. İşte siyasal İslamcılığımızın kısa tarihi bu.

Salı, 02 Ağustos 2016 01:00
Orhan Gökdemir

“Yedi uyurlar” halkına sırtını dönen bir topluluğun hikâyesi. Anadolu’nun yanı sıra pek çok kültürde az çok birbirinden farklı versiyonları var. Hikâye, halklarına yüz çevirip arkalarında bir köpekle mağaralarına çekilmiş münzevi tipleri anlatır ki bugün göz önünde tutulursa pek manidardır.

Cumartesi, 23 Temmuz 2016 01:15
Orhan Gökdemir

Manisa…12 Eylül’e koşar adım gidilen günlerde iktidar partisinin lideri Süleyman Demirel miting yapıyor. On binlerce insan meydanı “kurtar bizi baba” diye inletiyor. Demirel kalabalığın heyecanından ve desteğinden memnun, fötr şapkasıyla meydanı selamlıyor.

Salı, 28 Haziran 2016 01:00
Orhan Gökdemir

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) Ulusal Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) Müdür Yardımcılığı’na, Ankara Hayvanat Bahçesi Müdürü Mustafa Sancar’ı atadılar.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne eskiden güreş hakemliği ve zabıta müdürlüğü yapmış Şevket Demirkaya atandı.

Salı, 10 Mayıs 2016 01:15
Orhan Gökdemir

Cumartesi günkü yazımda “yobazlardan kurtardığımız zaman “Gezi’de bir senfoni konseri verme” önerim genel olarak iyi karşılandı. Fakat her zamanki gibi Gezi ile Cizre arasında karar veremeyenler vardı. Bir okur Gezi konseri önerime, “neden Gezi’de de Cizre’de değil, Cizre daha ağırını yaşıyor” diye itiraz etti. Tabii, Cizre’de de olur, neden olmasın? Cizre vatandır.

Cumartesi, 09 Nisan 2016 01:30
Orhan Gökdemir

Marksizm, Aydınlanmanın ışığının söndüğü, Romantizmin bütün Avrupa’yı istila ettiği bir zaman aralığında şekillendi. Aydınlanmanın evrenselliğine karşın, romantizm yerelliğin üzerinde yükselmekteydi. Fransız Devriminin açtığı yol kapanıyor, Aydınlanma fikirleri hızla terkediliyordu. Aydınlanmanın ışığında görünen devrimci yol, kurulu düzeni ürkütmüştü.

Cumartesi, 26 Mart 2016 01:15
Orhan Gökdemir

Uzun gericilik yıllarının ölü toprağını üzerimizden atıyoruz…

Devleti ve cumhuriyeti ölü ele geçiren Siyasal İslamcılığın devlet boşluğundan ibaret olduğu artık anlaşılmıştır. Kendi devriminden ürkmüş burjuvazinin mezar kazıcıları olarak geldiler, ölüyü gömdüler ve tükendiler.

Pages