76 sonuçtan 1 - 15 arası gösteriliyor
Cuma, 20 Haziran 2014 11:19
Merdan Yanardağ

Ana muhalefet partisi CHP’nin MHP ile anlaşarak “çatı aday” kategorisinden Ekmelettin İhsanoğlu’nu cumhurbaşkanlığına aday göstermesi, solda yaygın ve sert bir tartışmaya yol açmış durumda. Bu tartışmaya etkili şekilde müdahale etmek tarihsel bir sorumluluk olarak önümüzde duruyor.

Pazar, 18 Mayıs 2014 10:17
Merdan Yanardağ

Türkiye, geçen yüzyılın başında olduğu gibi, yine büyük ve benzer bir tarihsel kavşakta duruyor. Ülke ve toplum bir kez daha yön duygusunu yitirmiş durumda. Tarihsel ilerlemesi sert bir kırılmayla kesintiye uğrayan, diğer bir anlatımla yaklaşık 60 yıla yayılan karşı devrim sürecinin, hedeflerine büyük ölçüde ulaştığı bir ülkeyle karşı karşıyayız.

Pazar, 25 Mayıs 2014 11:31
Merdan Yanardağ

AKP iktidarı ve Başbakan Tayyip Erdoğan’ın en önemli özelliklerinden biri, kötülüğü toplumsallaştırma yeteneğine sahip olmasıdır. Onlar bunun adına “milli irade” diyorlar. Kendilerine destek vermeyen toplum kesimlerini ne “millet” kategorisinin içinde sayıyorlar ne de “milli irade” kavramının bir parçası olarak görüyorlar.

Cuma, 28 Eylül 2012 13:37
Merdan Yanardağ

Balyoz Davası sonuçlandı ve sanıkların neredeyse yüzde 90’ına ceza verildi. Özel mahkemede görülen ve darbe rejimlerine özgü bu davada adil bir yargılamanın yapılmadığı ve hukukun açıkça ihlal edildiği kesindir. Ergenekon ve Balyoz davalarıyla esas olarak bürokrasideki ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki son Kemalist kadronun önemli bölümünün tasfiye edilmeye çalışıldığı açıktır.

Cuma, 17 Ağustos 2012 14:57
Merdan Yanardağ

Türkiye tarihsel bir dönemeçten geçiyor. Bu dönemeçte olan bitenleri anlamak, doğru bir çözümleme yapmak ve sağlıklı bir siyasal, hatta felsefi tutum belirlemek için iki olguya dikkatle bakmak gerekiyor. Birincisi ABD’nin artık fantastik bir hikaye olmadığı net şekilde ortaya çıkan Büyük Ortadoğu Projesi, diğeri de Ergenekon soruşturmalarının tarihsel anlamıdır.

Cuma, 03 Ağustos 2012 13:53
Merdan Yanardağ

Türkiye’nin tam merkezinde bulunduğu bölgede dünya savaşına yol açabilecek bir yangının fitili ateşlenmek üzere. Türkiye’yi yöneten AKP, kendisini iktidara getiren ve orada tutan güçlerine diyetini ödemek ve kendi dar “ideolojik” hedeflerine ulaşmak için hem bu ülkeye halkına hem de bölge halklarına ihanet ediyor. AKP hükümeti fitili ateşleyecek meşaleyi elinde tutuyor.

Cuma, 06 Temmuz 2012 15:22
Merdan Yanardağ

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD), dünyanın kalbi olarak bilinen Merkezi Avrasya’yı denetim altına almak için geliştirdiği Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP) ikinci etabı ilkine göre daha başarılı olsa da Suriye duvarına çarpmış görünüyor. “Arap Baharı” üzerinden yaşanan ikinci dalga, Doğunun “Birinci Cumhuriyetlerini” yıkarak ilerliyor. Bölge halklarını yeni bir Ortaçağ’ın içine itiyor.

Cuma, 13 Temmuz 2012 15:00
Merdan Yanardağ

Dünyada muhafazakârlık özü itibarıyla, Fransız devrimini yaratan, onun düşünsel arka planını oluşturan aydınlanma ve moderniteye karşı bir tepkidir. Toplumu radikal bir biçimde değiştirmenin, geri dönüşü imkansız etkiler yaratacağını ve yıkımlara yol açacağını ileri sürerek kendini kuran bir akımdır.

Cumartesi, 16 Haziran 2012 10:30
Merdan Yanardağ

Sadece Türkiye’nin değil, Doğu’nun bütün “birinci cumhuriyetleri” yıkıldı. Ama önce Türkiye’de yıkılması gerekiyordu. Çünkü öncü ve model olan Türkiye’ydi. Bu nedenle, cumhuriyeti Türkiye’de yıkmadan İslam ülkelerinde yıkamazlardı. Öyle de yaptılar.

Cuma, 25 Mayıs 2012 13:53
Merdan Yanardağ

Suriye’ye müdahale ya da işgal girişiminde ihale, içeride yükselen toplumsal muhalefetin sarsmaya başladığı AKP hükümetinin üzerinde kalmış görünüyor. Son olarak NATO’dan yapılan açıklamada, Suriye’ye yönelik bir askeri müdahale girişiminde yer alınmayacağının belirtilmesi tabloyu daha da netleştirdi.

Cuma, 06 Nisan 2012 14:23
Merdan Yanardağ

Dünyada ve bölgedeki gelişmeler, AKP’yi iktidara taşıyan iç ve dış dinamikler arasındaki ortaklığı/örtüşmeyi ortadan kaldıracak hızlı bir seyir izliyor. Buna karşılık AKP-Cemaat koalisyonu, kendi programları ve ideolojik hedefleri ile emperyalizmin bölgesel ve küresel siyasetleri arasındaki uyumun sağladığı iktidar kudretini yitirmek istemiyor.

Cuma, 13 Nisan 2012 13:57
Merdan Yanardağ

Türkiye’de gericilikle mücadele etmek artık yasak. AKP-Cemaat iktidarının adım adım kurduğu islamo-faşist diktatörlük bunu yasaklamış bulunuyor. Arka arkaya gelen soruşturmalar aracılığıyla oluşturulan içtihatın anlamı budur.

Cuma, 27 Nisan 2012 12:59
Merdan Yanardağ

Cumhuriyet’in soluna kapalı yapısının, kendisinin tasfiye edilme sürecinde önemli bir rol oynadığı kesindir. Kurulduğu ilk yıllardan itibaren kendi solunu periyodik olarak tasfiye eden, bu tutumunu Soğuk Savaş döneminde derdinleştiren Cumhuriyet, sonunda kendi tasfiyesinin de koşullarını yaratmıştır.

Cuma, 30 Mart 2012 13:07
Merdan Yanardağ

Türkiye kritik bir dönemden geçiyor. Tam anlamıyla tarihsel bir kırılma noktası. AKP iktidarı, sistem içi herhangi bir mutabakat arayışına bile girmeden, buna gerek duymadan kendi dar “ideolojik” amaçlarını bütün topluma dayatıyor. Bu dar ideolojik amaçlar, egemen sınıflar arasındaki bir fraksiyonun görüşlerinden ve programından başka birşey değil.

Cuma, 16 Mart 2012 12:30
Merdan Yanardağ

Türkiye hızla bir savaşa sürükleniyor. AKP iktidarı bir dünya savaşına neden olabilecek bölgesel bir çatışmanın fitilini ateşlemek üzere. İllegal koalisyon ortağı Cemaat tarafından sıkıştırılan AKP, kendisini iktidara getiren ve orada tutan güçlere, bu desteğin diyetini ödemekten kaçamayacağını anlamış görünüyor.

Pages