84 sonuçtan 16 - 30 arası gösteriliyor
Cuma, 09 Aralık 2011 12:22
Merdan Yanardağ

Hopa Davası Ankara’da başlıyor. Bu dava yeni rejimin niteliğini ortaya koyması ve ülkenin içinden geçtiği tarihsel dönemecin kavranması bakımından önem taşıyor.

Cuma, 23 Aralık 2011 09:30
Merdan Yanardağ

Türkiye’de siyasal yaşamın ritmi son günlerde olağanüstü hızlanmış görünüyor. Böyle devam eder mi bilinmez ama, doğal olarak ülke (ve dünya) gündeminin değişim hızı da bu duruma bağlı olarak artıyor. Bu nedenle insan, öne çıkaracağı ve yazacağı konuyu seçmekte zorluk çekiyor.

Cuma, 18 Kasım 2011 13:50
Merdan Yanardağ

Amerikan siyaset terminolojisinde ‘Neo-Con’ ve ‘Neo-Cons’ diye kısaltılan yeni muhafazakar (Neo-Conservative) hareket ve yeni muhafazakarlık, özgür akla ve bilimsel bilgiye karşı bir saldırıdır. Bu özelliğiyle bir tür “ortaçağa dönüş” ideolojisi ve ‘yeni gericilik’ olarak da değerlendirilebilir.

Cuma, 28 Ekim 2011 12:58
Merdan Yanardağ

Ortaya, bir süredir üzerinde düşündüğüm bazı tezler atacağım. Tartışma tezleri bunlar. Bir süredir kimi söyleşiler, seminerler ve televizyon programlarında dile getirdiğim, ve fakat sistematik bir şekilde ortaya koymadığım değerlendirmeler... Bu yazı ile konuya bir giriş yapmayı deneyeceğim.

Cuma, 21 Ekim 2011 13:33
Merdan Yanardağ

Liberaller serbest piyasa düzenini açık ya da örtük şekilde uygarlığın son aşaması olarak kabul ederler. Dolayısıyla kapitalizmi aşmaya yönelik her girişimi de bu yaklaşımın mantıkî bir sonucu olarak “totaliter projeler” diye mahkûm etmeye çalışırlar. Liberalizmin Soğuk Savaş sorasında kazandığı bütün insiyatife karşın bu anlayışla ideolojik ve felsefi planda mücadele etmek hiç zor değildir.

Cuma, 07 Ekim 2011 15:56
Merdan Yanardağ

Solda uzun süredir “çatı partisi” diye formüle edilen ve esas olarak federatif bir yanyana gelişi ifade eden birlik girişimi önemli bir etabı geride bırakmış görünüyor. İlan edilen takvime göre 15-16 Ekim 2011 tarihinde Ankara’da bir kongre toplanarak bu girişime örgütsel bir biçim verecek.

Cuma, 30 Eylül 2011 13:44
Merdan Yanardağ

Türkiye’nin sol, sosyalist ve ilerici güçlerinin önündeki acil, acil olduğu ölçüde de tarihsel görev AKP-Cemaat diktatörlüğünü önlemektir. Birinci Cumhuriyet'in tasfiyesi ve bir islamo-faşist polis devleti olarak İkinci Cumhuriyet'in yapılandırılma sürecinin devam etmesi, bu tarihsel sorumluluğun neden acil olduğunu da ortaya koymaktadır.

Cuma, 09 Eylül 2011 13:07
Merdan Yanardağ

Yaklaşık iki yıldır düzenli olarak yazdığım Sol Portal’daki yazılarıma, bilindiği gibi bir ay kadar ara verdim. Portal yöneticisi arkadaşlarımın gösterdiği anlayış sayesinde kendime verdiğim bu izin artık bitti. Eğer önemli bir aksilik olmazsa yeniden Cuma günleri Sol Portal okuyucuları ve çalışanlarıyla birlikte olacağım.

Cuma, 23 Eylül 2011 12:00
Merdan Yanardağ

Tuhaf şeyler oluyor bu ülkede polis istihbaratının yönlendirdiği bir gazetenin, Taraf’ın Genel Yayın Yönetmeni ve başyazarı Ahmet Altan’a Hrant Dink ödülü verildi. Oysa Ahmet Altan’ın yönettiği gazete Dink cinayetini örtbas etmek için özel bir çaba harcadı. Cinayettin azmettiricisi oldukları düşünülen Fethullahçı polis şeflerini aklamak için elinden geleni yaptı.

Cuma, 08 Temmuz 2011 12:32
Merdan Yanardağ

Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarındaki en güçlü padişah hiç kuşkusuz II. Abdulhamit’dir. Yaklaşık 30 yıl hüküm süren Abdulhamit devletin ve toplumun kaderinde önemli bir rol oynamıştır.

Cuma, 03 Haziran 2011 10:30
Merdan Yanardağ

Bu nasıl bir soysuzlaşmadır? Bu nasıl bir alçalma? Bu nasıl bir ahlaki çöküştür? Bu nasıl bir niteliksizleşme? Bu nasıl bir vasata teslimiyettir?

Başta siyaset olmak üzere her şey vasata teslim oluyor bu ülkede gündelik hayat, moda, felsefe, edebiyat, medya, spor, sanat, aydın kavramı... Niteliksizleşme, sıradanlaşma, kabalaşma, hoyratlık her şeye egemen olmaya başlıyor.

Cuma, 17 Haziran 2011 10:30
Merdan Yanardağ

Haziran 2011 seçim sonuçları –Kürt hareketi dışında tutulursa eğer- genel olarak sol çevrelerde belli bir şaşkınlık yaratmış görünüyor. Öyle ki, seçim tahminlerinde yanılmayan hemen hemen yok gibi. Kimse iktidardaki yıpranmışlığına karşın AKP oylarının yüzde 50’ye ulaşabileceğini öngöremedi. Üstelik kamuoyu araştırmalarının büyük bölümü bu rakamları işaret ettiği halde...

Cuma, 06 Mayıs 2011 10:30
Merdan Yanardağ

İslamcı El Kaide örgütünün lideri olduğu belirtilen Usame Bin Ladin’in, ABD’li özel harekat birliklerinin Pakistan’da 2 Mayıs 2011 tarihinde düzenledikleri bir operasyon sonucu öldürülmesi, bir dönemin dramatik şekilde kapandığına işaret ediyor.

Cuma, 08 Nisan 2011 10:30
Merdan Yanardağ

Yazının başlığı, önümüzdeki hafta dağıtımı yapılacak yeni çıkan kitabımın ismiyle aynı oldu. Çünkü, Türkiye’nin yeni bir genel seçime doğru gittiği bu dönemde Birinci Cumhuriyet’in kaderi ve başarısızlığının nedenleri üzerinde tartışmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle bir ABD-AKP-Cemaat projesi olan Ergenekon darbesi hakkında yazmayı sürdüreceğim.

Cuma, 15 Nisan 2011 10:30
Merdan Yanardağ

Siyasal ve felsefi analiz yazılarında bazen güncelin dışına çıkmak, olaylara tarihsel bir derinlik içinde bakmak, kimi zaman olup bitenleri anlamak bakımından daha işlevsel olabilir.

Pages