3 sonuçtan 1 - 3 arası gösteriliyor
Cuma, 28 Ekim 2011 12:58
Merdan Yanardağ

Ortaya, bir süredir üzerinde düşündüğüm bazı tezler atacağım. Tartışma tezleri bunlar. Bir süredir kimi söyleşiler, seminerler ve televizyon programlarında dile getirdiğim, ve fakat sistematik bir şekilde ortaya koymadığım değerlendirmeler... Bu yazı ile konuya bir giriş yapmayı deneyeceğim.

Cuma, 21 Ekim 2011 13:33
Merdan Yanardağ

Liberaller serbest piyasa düzenini açık ya da örtük şekilde uygarlığın son aşaması olarak kabul ederler. Dolayısıyla kapitalizmi aşmaya yönelik her girişimi de bu yaklaşımın mantıkî bir sonucu olarak “totaliter projeler” diye mahkûm etmeye çalışırlar. Liberalizmin Soğuk Savaş sorasında kazandığı bütün insiyatife karşın bu anlayışla ideolojik ve felsefi planda mücadele etmek hiç zor değildir.

Cuma, 07 Ekim 2011 15:56
Merdan Yanardağ

Solda uzun süredir “çatı partisi” diye formüle edilen ve esas olarak federatif bir yanyana gelişi ifade eden birlik girişimi önemli bir etabı geride bırakmış görünüyor. İlan edilen takvime göre 15-16 Ekim 2011 tarihinde Ankara’da bir kongre toplanarak bu girişime örgütsel bir biçim verecek.