84 sonuçtan 1 - 15 arası gösteriliyor
Pazar, 18 Mayıs 2014 10:17
Merdan Yanardağ

Türkiye, geçen yüzyılın başında olduğu gibi, yine büyük ve benzer bir tarihsel kavşakta duruyor. Ülke ve toplum bir kez daha yön duygusunu yitirmiş durumda. Tarihsel ilerlemesi sert bir kırılmayla kesintiye uğrayan, diğer bir anlatımla yaklaşık 60 yıla yayılan karşı devrim sürecinin, hedeflerine büyük ölçüde ulaştığı bir ülkeyle karşı karşıyayız.

Cuma, 28 Eylül 2012 13:37
Merdan Yanardağ

Balyoz Davası sonuçlandı ve sanıkların neredeyse yüzde 90’ına ceza verildi. Özel mahkemede görülen ve darbe rejimlerine özgü bu davada adil bir yargılamanın yapılmadığı ve hukukun açıkça ihlal edildiği kesindir. Ergenekon ve Balyoz davalarıyla esas olarak bürokrasideki ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki son Kemalist kadronun önemli bölümünün tasfiye edilmeye çalışıldığı açıktır.

Cuma, 03 Ağustos 2012 13:53
Merdan Yanardağ

Türkiye’nin tam merkezinde bulunduğu bölgede dünya savaşına yol açabilecek bir yangının fitili ateşlenmek üzere. Türkiye’yi yöneten AKP, kendisini iktidara getiren ve orada tutan güçlerine diyetini ödemek ve kendi dar “ideolojik” hedeflerine ulaşmak için hem bu ülkeye halkına hem de bölge halklarına ihanet ediyor. AKP hükümeti fitili ateşleyecek meşaleyi elinde tutuyor.

Cuma, 17 Ağustos 2012 14:57
Merdan Yanardağ

Türkiye tarihsel bir dönemeçten geçiyor. Bu dönemeçte olan bitenleri anlamak, doğru bir çözümleme yapmak ve sağlıklı bir siyasal, hatta felsefi tutum belirlemek için iki olguya dikkatle bakmak gerekiyor. Birincisi ABD’nin artık fantastik bir hikaye olmadığı net şekilde ortaya çıkan Büyük Ortadoğu Projesi, diğeri de Ergenekon soruşturmalarının tarihsel anlamıdır.

Cuma, 06 Temmuz 2012 15:22
Merdan Yanardağ

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD), dünyanın kalbi olarak bilinen Merkezi Avrasya’yı denetim altına almak için geliştirdiği Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP) ikinci etabı ilkine göre daha başarılı olsa da Suriye duvarına çarpmış görünüyor. “Arap Baharı” üzerinden yaşanan ikinci dalga, Doğunun “Birinci Cumhuriyetlerini” yıkarak ilerliyor. Bölge halklarını yeni bir Ortaçağ’ın içine itiyor.

Cuma, 13 Temmuz 2012 15:00
Merdan Yanardağ

Dünyada muhafazakârlık özü itibarıyla, Fransız devrimini yaratan, onun düşünsel arka planını oluşturan aydınlanma ve moderniteye karşı bir tepkidir. Toplumu radikal bir biçimde değiştirmenin, geri dönüşü imkansız etkiler yaratacağını ve yıkımlara yol açacağını ileri sürerek kendini kuran bir akımdır.

Cuma, 04 Mayıs 2012 14:23
Merdan Yanardağ

Taraf gazetesi yazarı, tarihçi ve (daha belirleyici özelliğiyle) dönek sosyalist Halil Berktay’ın, 1 Mayıs 1977 katliamıyla ilgili olarak ortaya attığı iddia geniş yankı buldu. Gerici ve iktidar yanlısı medya bu iddianın üzerine hemen atladı. Berktay’ın Taraf gazetesine yaptığı açıklama, katliamın 35'inci yıldönümüne de denk geldiği için hemen hemen bütün gazetelerde yer aldı.

Cuma, 11 Mayıs 2012 13:20
Merdan Yanardağ

Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 28 Şubat soruşturması, gerek zamanlaması gerekse kapsamı bakımından AKP-Cemaat koalisyonunun geleceği bağlamında yeni bir döneme işaret ediyor.

Cuma, 25 Mayıs 2012 13:53
Merdan Yanardağ

Suriye’ye müdahale ya da işgal girişiminde ihale, içeride yükselen toplumsal muhalefetin sarsmaya başladığı AKP hükümetinin üzerinde kalmış görünüyor. Son olarak NATO’dan yapılan açıklamada, Suriye’ye yönelik bir askeri müdahale girişiminde yer alınmayacağının belirtilmesi tabloyu daha da netleştirdi.

Cuma, 27 Nisan 2012 12:59
Merdan Yanardağ

Cumhuriyet’in soluna kapalı yapısının, kendisinin tasfiye edilme sürecinde önemli bir rol oynadığı kesindir. Kurulduğu ilk yıllardan itibaren kendi solunu periyodik olarak tasfiye eden, bu tutumunu Soğuk Savaş döneminde derdinleştiren Cumhuriyet, sonunda kendi tasfiyesinin de koşullarını yaratmıştır.

Cuma, 13 Nisan 2012 13:57
Merdan Yanardağ

Türkiye’de gericilikle mücadele etmek artık yasak. AKP-Cemaat iktidarının adım adım kurduğu islamo-faşist diktatörlük bunu yasaklamış bulunuyor. Arka arkaya gelen soruşturmalar aracılığıyla oluşturulan içtihatın anlamı budur.

Cuma, 02 Mart 2012 10:10
Merdan Yanardağ

Cumhuriyet’in soluna kapalı yapısının, kendisinin tasfiye edilme sürecinde önemli bir rol oynadığı kesindir. Sol korkusu nedeniyle tarihsel ve kategorik bakımdan bir önceki çağa ait sınıflar, güçler ve ideolojiler (din) ile ittifak içinde kendi solunu tasfiye eden Cumhuriyet burjuvazisi ve onun siyasal öncüsü Kemalistlerin bu politikası onların da sonunu hazırlamıştır.

Cuma, 03 Şubat 2012 12:22
Merdan Yanardağ

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) başarısı, soyut bir statüko ve devlet eleştirisi üzerinden somut bir iktidarın ve dönüşüm projesinin desteklenmesini sağlamasında yatmaktadır. Bu başarının sağlanması ve günümüze kadar sürdürülmesinde en büyük rollerden birini ise çoğu sol’dan devşirilen liberaller oynadı.

Cuma, 13 Ocak 2012 08:53
Merdan Yanardağ

Ülkenin sağlı sollu liberalleri ve kimi demokratları büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Türkiye’yi demokratikleştireceklerini varsaydıkları ve bu nedenle büyük destek verdikleri AKP-Cemaat iktidarının bir diktatörlük kurduğunu görmenin yarattığı bir şaşkınlık bu. Aldatılmışlık duygusunun yarattığı bu hayal kırıklığının kendisi başlı başına sorgulanmayı gerektiriyor.

Sorgulayalım o halde.

Cuma, 06 Ocak 2012 09:30
Merdan Yanardağ

Türkiye sosyalist hareketinin liderlerinden Oğuzhan Müftüoğlu, 5 Ocak 2012 tarihli Birgün gazetesinde yayımlanan söyleşisinde, yakın geçmişte AKP iktidarına destek veren, ancak bugün kimi rahatsızlıklarını dile getiren Ahmet İnsel gibi sol liberallerin artık “emekli” olmaları gerektiğini belirtiyor.

Pages