20 sonuçtan 1 - 15 arası gösteriliyor
Çarşamba, 28 Aralık 2011 09:30
Selim Yalçıner

İsviçre’nin Fransa sınırı yakınlarındaki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN’de çalışmalarınısürdüren bilim insanları, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nda yaptıkları deneyleri gözledikleri Atlas detektöründe yeni bir olguya ulaştıklarını 21 Aralık 2011’de arXiv pre-print serverinde açıkladılar.

Çarşamba, 14 Aralık 2011 09:17
Selim Yalçıner

Çaresizliğin olanca ısrarıyla 1 aranıyor, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN’in İsviçre’nin Cenevre Kenti yakınlarındaki kampüsünde ve benzeri deneyleri yapan başka araştırma kuruluşlarında. Bu 1’e, kavramsal olarak Higgs Bozonu ya da Tanrı Parçacığı adları veriliyor ve ilk olan, temel olan, herşey’in başlangıcı olan parçacık denilerek aranıyor.

Çarşamba, 23 Kasım 2011 09:30
Selim Yalçıner

Kapitalizmin krizinin merkez ülkeler devletlerinde bazı dönüşümlere yol açtığını biliyoruz bunların ilki ve en önemlisi, teröre karşı mücadele adı altıda yapılanlar ve bu önlemlerin toplumsal muhalefeti bastırmak için kullanılacağı konusunda kimsenin kuşkusu yok.

Çarşamba, 14 Eylül 2011 10:29
Selim Yalçıner

Devinim’in asıl olduğu ve sonsuzlukla tanımlandığı bilinir. Devinim hep vardı, vardır, var olacaktır. Bu bilgi, durağan görünüme gene de veri nitelikleri yüklemelerini, durağan görünümle var olan ya da kendini bu durumla belirleyenlerin, ve de en azından büyük çoğunluğu etkilemeye çalışmalarını engellemez. Verili durum, vardır, olacaktır, verili durumdan var olanlar için.

Perşembe, 19 Mayıs 2011 10:30
Selim Yalçıner

Şifre eşittir istikrar.

Çarşamba, 16 Mart 2011 09:30
Selim Yalçıner

Japonya'daki deprem ve süpürtü (tsunami) yıkımının ardından yaralar sarılmaya çalışılırken ortaya bir de nükleer sıkıntı çıktı. Deprem ve süpürtüden zarar gören nükleer santrallerden sızıntı olabileceği korkuları, giderek gerçekliğe dönüştü ve radyoaktif maddeler atmosfere salınıyor, aileleri, belleklerden çıkmayacak görüntülerle birbirlerinden ayırıyor.

Çarşamba, 23 Mart 2011 09:24
Selim Yalçıner

Kapitalizmin krizinin –hem de artan bir ivmeyle- büyümesi, sermayenin, emperyalizmin 'terbiyeli' adı da olan 'küreselleşme'yi –bu sürecin iletişim teknolojilerindeki gelişimlerinin olumlu katkılarını unutmayarak, olanlar sadece kötüden ibaret değildir, iyiyi de içerir- hızla bir yana bırakıp sömürgeciliğe, hem de bu yayılma yönteminin en ilkel biçimine geri dönmesine yol açıyor.

Çarşamba, 30 Mart 2011 10:30
Selim Yalçıner

Mersin Akkuyu'da nükleer santral yapmak isteyenler var ya, onlara bir hediyemiz olsun: tümüne -kaç kişiler ki zaten, bir elin parmakları kadar- Akkuyu'da yazlık verilsin. Bedava olmaz biraz para ödermek 'suretiyle', aksi halde rüşvete girer, tüm nükleerciler Akkuyu'da birer yazlık ev sahibi olsunlar.

Çarşamba, 01 Eylül 2010 11:00
Selim Yalçıner

TKP, ÖDP, EMEP ve Halkevleri başta olmak üzere bir dizi örgüt, bu satırlarda ve başka bir çok satırlarda yazılanları yaşama geçiriyorlar, birlikte eşit, özgür bir ülke için "Hayır" toplantılarında on binleri bir araya getiriyorlar.

Çarşamba, 30 Haziran 2010 10:30
Selim Yalçıner

Geçtiğimiz günlerde 'G' ile başlayan, 8 ve 20 sayılarıyla devam eden toplantılara tanık olduk, 'siperde dik durmak' deyimiyle sıkça karşılaştık. G-20'den önce, doğallıkla, G-8 toplandı, büyüklerin daha küçüklere nasıl davranacaklarını ve birbirleri arasındaki ayrımların söylemlerini nasıl oluşturacaklarını ayrıca belirlemelerine zaman kazanmak amacıyla.

Çarşamba, 09 Haziran 2010 10:30
Selim Yalçıner

Dışişleri Bakanı (Türkiye'nin) Ahmet Davutoğlu, Gazze Hadisesi'nin "Türkiye'nin 11 Eylülü olduğunu" olayın hemen sonrasında söyledi. Başbakan (Keza Türkiye'nin) Recep Tayyip Erdoğan da, Mavi Marmara gemisine İsrail saldırısının ardından "Bu olaydan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" şeklinde görüş bildirdi.

Çarşamba, 14 Nisan 2010 10:30
Selim Yalçıner

İsviçre'nin Fransa sınırı yakınlarındaki CERN'de yapılan deneyleri tüm gezegen biliyor:

Çarşamba, 31 Mart 2010 10:30
Selim Yalçıner

İletişim teknolojilerindeki gelişmeler, hem gezegenin, hem de ülkelerin kamuoylarını yönlendirmeyi olağanüstü kolaylaştırmış durumda.

Çarşamba, 27 Ocak 2010 09:30
Selim Yalçıner

Genel Grev, deyimi büyük harflerle yazdık, çalışanların savaşımında önemli bir aşamayı temsil ettiği için, genel bir anlam taşısa da, işçilerin hem güncel, hem tarihsel bir girişimini tanımlaması nedeniyle 'özel' anlam kazandığından böyle anılmayı hak ediyor ve gündemimizde. Tekel İşçisi'nin 'yok sayılma'ya karşı direnişi, 40. gününü aştı ve giderek toplumsal desteğini artırıyor.

Çarşamba, 30 Aralık 2009 09:30
Selim Yalçıner

Mükemmele yönelirken en uygun, tüm verilerin dört dörtlük bir ortam sunduğu koşulları aramak, böylesi bir durumun oluşmasını beklemek, ne ölçüde doğrudur, hatta içinde doğruluk payı taşıyor mudur akıl ile vicdan (Kişiyi kendi davranışlarıyla ilgili olarak bir yargıda bulunmaya yönelten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerinde dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan, kişiye doğruyu

Pages