91 sonuçtan 76 - 90 arası gösteriliyor
Salı, 02 Şubat 2016 00:15
Oğuz Oyan

İlkönce kestirmeden ve tersten bir yanıt: Silahlı kuvvetlerin desteğini almadan yerleşmez veya tam yerleşemez. Peki bugünkü otokrasi heveslileri bu desteği alıyorlar mı? Bir süredir evet. İki nedenle: (i) Sindirme operasyonunun etkileri sürdüğü için; (ii) İç ve dış savaş ortamında sivil-asker işbirliği sağlandığı için.  Ama destek/işbirliği nereye kadar sürebilir?

Salı, 05 Ocak 2016 08:30
Oğuz Oyan

Bugünlerde AKP Türkiye'nin gündemini Anayasa ve Meclis İçtüzüğü değişiklerine kilitlemiş durumda. Buralarda ne yapmak istediği kimsenin meçhulü değil; 24. yasama dönemi deneyimlerine bakmak yeter de artar. Bu arada ülke ve bölge kaynıyor ama muhalefet iktidarın peşinden sürüklenmekten başka birşey yap(a)mıyor.

Salı, 17 Kasım 2015 00:45
Oğuz Oyan

Daha önce yazdığım bir konuya döneyim önce. 6 Nisan 2104'te IRIS (Uluslararası İlişkiler Araştırma Enstitüsü) ile Galatasaray Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği Üçüncü Fransa-Türkiye Toplantısı'na CHP adına konuşmacı olarak katılmıştım. Bu yarı-kapalı toplantının katıldığım oturumunda Suriye politikaları tartışıldı.

Salı, 03 Kasım 2015 02:00
Oğuz Oyan

Başlıktaki soruya geçmeden önce 7 Haziran-1 Kasım dönemini yani muhalefete başarısızlığı hazırlayan dönemi kısaca tahlil edelim:

-I-

Salı, 22 Eylül 2015 03:00
Oğuz Oyan

17 Eylül’de TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısında YK Başkanı Symes ile YİK Başkanı Özilhan, ekonomide yükselen kaygılar üzerinden siyasal istikrarsızlık tablosuna sert eleştiriler yönelttiler, dolaylı olsa da Erdoğan ve AKP’ye karşı uzun zamandır ilk kez seslerini yükseltmiş oldular.

Perşembe, 12 Haziran 2014 11:22
Oğuz Oyan

Bir yandan İslam referanslı siyasal hareketlerin -silahlı teröre başvursun veya başvurmasın- sahnenin önünde yer işgal ettiği bir dönemden geçiliyor diğer yandan dünya hegemon güçleri bu hareketleri yakın zamana kadar denetlenebilir ve uygun fırsatlarda kullanılabilir "elverişli" malzemeler olarak görüp destekleyebiliyor.

Perşembe, 19 Haziran 2014 03:45
Oğuz Oyan

Konuya 8 Mayıs 2014 tarihli soL Gazetesi'nde giriş yapmıştım. 2002-2007 döneminde, AKP'nin parlamentodaki ezici üstünlüğüne (366 milletvekili) rağmen, önceki dönemin denge-fren düzenekleri bir ölçüde işleyebilmişti.

Perşembe, 13 Mart 2014 10:24
Oğuz Oyan

Türkiye’yi hep darbelerden şikayetçi olan, darbe mağduruna oynayan buna karşılık darbelerden gerçekten mağdur olmuş kesimleri görmezden gelen hatta o kesimleri darbecilikle suçlayabilen, hiçbir etik normu olmayan bir siyaset yönetiyor.

Perşembe, 13 Şubat 2014 10:14
Oğuz Oyan

Asıl yol ayrımı 2002’den sonra Cumhuriyet çizgisinden sapma olarak kendini gösterdi. Kuşkusuz hazırlıkları çok daha önceye çıkıyor, kurumlara sızmalar onyılları buluyor (RTE bu haftaki Grup konuşmasında Cemaate yüklenirken onyılları bulan örgütlü bir hareketten bahsediyordu). Yerel yönetimlerden başlayan iktidar kullanımları, hatta 1996-97’de merkezi iktidar deneyimi de var.

Perşembe, 05 Eylül 2013 11:36
Oğuz Oyan

Emperyalist koalisyon, Büyük Britanya Parlamentosu’nun aldığı tarihi karar sonrasında büyük yara aldı.

Perşembe, 15 Ağustos 2013 11:46
Oğuz Oyan

Yerel yönetimlerin dünya ölçeğinde demokrasinin ve aydınlanmanın beşiği olmasını, hizmet önceliğinin kent emekçilerine dönük olmasını sağlayan sol hareketlerdir. Sağ hareketler açısından ise yerel yönetimler, rant kovalama pratiğinin küçük ölçekli staj yerleridir.

Perşembe, 27 Haziran 2013 13:43
Oğuz Oyan

27 Haziran 2013 Perşembe tarihli soL Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Perşembe, 13 Haziran 2013 22:17
Oğuz Oyan

Oğuz Oyan'ın “Toplum faşizme direniyor” başlıklı yazısı 13 Haziran 2013 Perşembe tarihli soL Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Tayyip Erdoğan ve radikal İslamcı hareket, iktidarı İstanbul’da tattı. 2002’de iktidarını Türkiye sathına taşıdı. Öyle görünüyor ki iktidarını da İstanbul’da bırakacak.

Perşembe, 07 Mart 2013 12:41
Oğuz Oyan

Oğuz Oyan'ın “Anayasa ve muhalefet” başlıklı yazısı 07 Mart 2013 Perşembe tarihli soL Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Perşembe, 24 Ocak 2013 12:07
Oğuz Oyan

Oğuz Oyan'ın “24 Ocak” başlıklı yazısı 24 Ocak 2013 Perşembe tarihli soL Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

24 Ocak yakın tarihimizin meş’um (uğursuz) bir günüdür. Hem 20 yıl öncesi, hem 33 yıl öncesi, hem de bugünkü tarih itibariyle…

Pages