16 sonuçtan 1 - 15 arası gösteriliyor
Salı, 15 Kasım 2016 01:00
Oğuz Oyan

Başlıktaki soruyu iki bölümde anlamak gerekir: Şimdiye kadar ne yapabilirdi (ve yapmadı), bundan sonra ne yapabilir. Sorunun ikinci bölümü de, başkanlık rejimi konusundaki son çelişkili açıklamalardan sonra,  belki "neden yapamayacak?" gibi bir bağlantıyla birlikte de ele alınabilirdi.

Salı, 08 Kasım 2016 01:45
Oğuz Oyan

Julius Sezar'ın, İtalya'nın kuzeyindeki Rubicon nehrini M.Ö. 49'da ordusuyla geçtiğinde "alea iacta est" yani "kaderin zarları atıldı" dediği rivayet edilir. Rubicon nehrini askeri birliklerle geçme yasağını çiğneyen Galya Fatihi Sezar, artık ya diktatörlüğünü ilan etmeye giden sürece tam gövde girecek ya da bu süreçte tasfiye olacaktı. Geriye dönüşü yoktu.

Salı, 18 Ekim 2016 02:30
Oğuz Oyan

Muhalefet derken, bu yazıda Meclis içi muhalefet kastediliyor.* Bunlar içinde de özellikle anamuhalefet. Çünkü diğer iki muhalefetin muhalefet işlevi iyice daralmış durumda.

Salı, 13 Eylül 2016 00:00
Oğuz Oyan

12 Eylül 1980 Darbesi’nin 36. yılındayız; AKP iktidarının ise 14.yılında… Demek ki Eylül darbesinden sonra geçen sürenin yüzde 40’ı AKP yılları olarak yaşandı. Bu oran giderek yükselecek görünüyor. Tam da 12 Eylül darbecilerinin öngörülerine uygun bir biçimde.

Neydi 12 Eylül darbecilerinin ve arkasındaki hegemon gücün derdi?

Salı, 30 Ağustos 2016 01:00
Oğuz Oyan

Öncelikle kime boyun eğmemek?

Toplumu kendi gereksinimleri doğrultusunda sürekli olarak metamorfoza uğratan sisteme yani kapitalizme boyun eğmemek… Toplum eğer bu kavrayış düzeyine gelmişse, sistemin bütün diğer tezahürlerine zaten boyun eğmeyecektir.

Salı, 23 Ağustos 2016 01:15
Oğuz Oyan

16 Ağustos’taki son yazımızdan bu yana geçen bir haftada neler olmadı ki?

18 Ağustos: Elazığ, Bitlis ve Van’da, 10’u güvenlik güçlerinden 12 kayıpla sonuçlanan PKK saldırıları.

18 Ağustos’ta N. Kurtulmuş: “Başımıza gelen birçok şey Suriye politikasının bir sonucu”.

Salı, 26 Temmuz 2016 00:45
Oğuz Oyan

Bir ülke ve toplum düşünün. Orta-Yakın Doğu’nun aşiretlere, İslami mezheplere dayalı ülkeler denizinde daha 20. Yüzyılın ilk çeyreğinden başlayarak dine/mezheplere ve etnik kimliklere dayanmayan bir ulus-devlet kurmuş ve bunu meşruti monarşiden cumhuriyet rejimine radikal bir geçiş temelinde gerçekleştirmiş.

Salı, 21 Haziran 2016 01:30
Oğuz Oyan

Karanlık yüz her yerden kendini gösteriyor. İktidarın ve kurduğu karanlık rejimin yüzü değil sadece görünen. Sokak aralarında günlük yaşamın bir parçası olarak gezinmeye başlayan sıradan faşizmin yüzü de her yerden sırıtmaya başlıyor. Kışkırtıldıkça, hoşgörüldükçe, sırtı sıvazlandıkça meydanı daha da boş buluyor.

Salı, 03 Mayıs 2016 01:45
Oğuz Oyan

Entellektüel kapasitesi sınırlı ama gericilik kapasitesi sınırsız bir avuç radikal İslamcı, uygun iç ve dış koşullar eşliğinde, merkez sağ seçmeni de arkasına alarak, Cumhuriyeti ele geçirme ve dinci bir rejime dönüştürme misyonlarında bir hayli mesafe aldılar.  

Salı, 12 Nisan 2016 02:00
Oğuz Oyan

CHP üzerine daha az yazmak istiyorum. Ama olaylar zorluyor. Umarım bundan sonra daha az gerek duyarım. Türkiye uçurumun kenarını da aşarak uçurumun ilk kademesine düşmüş (İslamcı faşizmin ilk evresine geçmiş) olmasa belki bu gereklilikler doğmayacaktı.

Salı, 19 Nisan 2016 01:45
Oğuz Oyan

"Eyleme geçmiş cehalet kadar ürkütücü birşey yoktur" diyordu Bertold Brecht.

Bu bize Kahramanmaraş'ı, Çorum'u, Sivas'ı tarif eder. Ama bunlarla sınırlı değildir; Türkiye'de cehaletin şahlandığı ve içerden-dışardan kolayca manipuüle edildiği örnekler çoktur ve Osmanlı'yı da katarsanız saymakla bitmez.

Peki bundan daha ürkütücü olan nedir? Cehaletin iktidar olmasıdır.

Salı, 05 Nisan 2016 01:45
Oğuz Oyan

Geçen günlerde mevcut politikalarda "çubuğu tersine bükme" bağlamında CHP'nin açıkladığı dört politika önerisinden biri de "dış politikada 180 derece dönüş" idi. Bunun AKP iktidarı altında olamayacağı ayrı bir konu. Ama başka bir iktidar, örneğin CHP iktidarı altında dahi olamayacağını CHP yönetimine anlatabilecek bir uzman acaba ortalıklarda yok mu?

Salı, 23 Şubat 2016 07:45
Oğuz Oyan

Basite indirgeyelim: Emek-sermaye arasında birincil bölüşüm ilişkileri çevrimi (bireysel veya toplu sözleşmelere dayalı olarak veya sözleşmesiz/iğreti veyahut tamamen orman yasaları işletilerek) tamamlandıktan sonra, sermayedar ve emekçinin eline geçen diyelim nakdî tutarlar vergiye tâbi olacaktır.

Salı, 16 Şubat 2016 00:15
Oğuz Oyan

RTE'nin 28 Ocak perşembe günü ATO Congresium'da yandaş derneklerin "Türkiye Anayasa Platformu"nun düzenlediği toplantıda "Bugüne kadar kurulan anayasaların hepsi ithaldir. Şimdi yerliye ve milliye dönüyoruz". (...) "Mevcut anayasa yıllar içinde yapılan tüm tadilatlara rağmen hala 1960 ve 1980 darbelerinin ruhunu yaşatıyor, millete karşı güvensizliğin eseridir" diye konuşuyor.

Salı, 02 Şubat 2016 00:15
Oğuz Oyan

İlkönce kestirmeden ve tersten bir yanıt: Silahlı kuvvetlerin desteğini almadan yerleşmez veya tam yerleşemez. Peki bugünkü otokrasi heveslileri bu desteği alıyorlar mı? Bir süredir evet. İki nedenle: (i) Sindirme operasyonunun etkileri sürdüğü için; (ii) İç ve dış savaş ortamında sivil-asker işbirliği sağlandığı için.  Ama destek/işbirliği nereye kadar sürebilir?

Pages