30 sonuçtan 1 - 15 arası gösteriliyor
Salı, 20 Aralık 2016 01:15
Oğuz Oyan

Beşiktaş ve Kayseri katliamlarına bulaşmadan bu hafta Türkiye İstatistik Kurumu'nun milli geliri hormonlayabilmek adına bildiğimiz tüm ekonomik göstergeleri ve bunların arasındaki iç tutarlılıkları berhava eden skandalına değinmek istiyordum. Ama Rus Büyükelçisinin ölümüyle sonuçlanan Ankara'daki dün akşamki suikast bütün planlarımı gene altüst etti.

Salı, 06 Aralık 2016 01:00
Oğuz Oyan

Bugün farklı konularda bazı sorulara yanıt aramaya, bazı saptamalar yapmaya çalışalım. Böylece belki de yoğun gündemin çeşitli başlıklarına değinme fırsatı elde etmiş oluruz.

Zeka ile İnat Bağdaşır mı?

Salı, 29 Kasım 2016 02:15
Oğuz Oyan

Siyasetin gündemi hiç soğumuyor. Bu arada ekonomi gündemi de ısınıyor.

Salı, 22 Kasım 2016 00:45
Oğuz Oyan

Ya da çocuk istismarları patlama yaparken, istismarcıları kurtarmak... Çocuk istismarını yaygınlaştırmaya aday olan AKP düzenlemesi mutemelen bugün veya yarın yeniden Meclis gündemine getirilecek. Geçici bir düzenleme gibi gözükse de, eğer yasalaşırsa, tıpkı "vergi afları/barışları" gibi bünyeyi ele geçirici ve süreklilik kazanıcı bir yapı kuracaktır kendine.

Salı, 11 Ekim 2016 01:15
Oğuz Oyan

Başlıktaki çarpıcı önerme değerli İslam ve Türk sanat ve mimarlık tarihçimiz Prof. Doğan Kuban'a ait. Ülkede mekan kullanımını yeniden düzenlemeyi önermek, kuşkusuz çok iddialı bir iş. Yapılabilirliği zaman ilerledikçe ve nüfus İstanbul'a ve kıyılara yığıldıkça zorlaşan, ama aynı ölçüde de haklılığı giderek büyüyen bir önerme bu.

Salı, 04 Ekim 2016 01:00
Oğuz Oyan

Başlıktaki niteleme TBMM çalışanlarına ait. 2014'ten itibaren milletvekillerinin çalışma ve halkla ilişkiler ofislerinin taşındığı yeni Halkla İlişkiler Binası için uydurulmuş ince bir alaya alma biçimi.

Salı, 18 Ekim 2016 02:30
Oğuz Oyan

Muhalefet derken, bu yazıda Meclis içi muhalefet kastediliyor.* Bunlar içinde de özellikle anamuhalefet. Çünkü diğer iki muhalefetin muhalefet işlevi iyice daralmış durumda.

Salı, 13 Eylül 2016 00:00
Oğuz Oyan

12 Eylül 1980 Darbesi’nin 36. yılındayız; AKP iktidarının ise 14.yılında… Demek ki Eylül darbesinden sonra geçen sürenin yüzde 40’ı AKP yılları olarak yaşandı. Bu oran giderek yükselecek görünüyor. Tam da 12 Eylül darbecilerinin öngörülerine uygun bir biçimde.

Neydi 12 Eylül darbecilerinin ve arkasındaki hegemon gücün derdi?

Salı, 27 Eylül 2016 01:00
Oğuz Oyan

Tıkırında olmadığı açık. Moody's'in not indirimi bunu bir kez daha teyit etti. Bir diğer uluslararası derecelendirme kuruluşu olan Standard and Poors'un daha önceden Türkiye'yi "yatırım yapılabilir ülke" eşiğinin altına indirmesinin üzerine eklenince bizim hükümet yetkilileri ve başlarındaki RTE küplere binmiş görünüyor.

Salı, 06 Eylül 2016 01:00
Oğuz Oyan

Karaburun Bilim Kongresi’nin 11 incisi 31 Ağustos-4 Eylül 2016 tarihleri arasında geleneksel mekânı olan Karaburun’da toplandı. Bu Kongrenin “Faşizm” başlıklı ve benim dışımda Korkut Boratav, Ertuğrul Mavioğlu ve Sezai Berber’in katıldığı 4 Eylül’deki kapanış oturumuna “Kapitalizm, Demokrasi ve AKP” başlıklı bildiriyle katıldım.

Salı, 16 Ağustos 2016 01:00
Oğuz Oyan

İktidar coştukça coşuyor. Ekonomi alanındaki cüreti ve iştahı da sınır tanımıyor. Olayın, ekonomi alanını dahi aşan muhtelif boyutları var. Gerçi 7 Haziran 2016 tarihli yazımızda çerçeveyi çizmiştik; şimdi yeni tasarı için hangi eklemeler yapılabilir ona bakalım.

Salı, 30 Ağustos 2016 01:00
Oğuz Oyan

Öncelikle kime boyun eğmemek?

Toplumu kendi gereksinimleri doğrultusunda sürekli olarak metamorfoza uğratan sisteme yani kapitalizme boyun eğmemek… Toplum eğer bu kavrayış düzeyine gelmişse, sistemin bütün diğer tezahürlerine zaten boyun eğmeyecektir.

Salı, 23 Ağustos 2016 01:15
Oğuz Oyan

16 Ağustos’taki son yazımızdan bu yana geçen bir haftada neler olmadı ki?

18 Ağustos: Elazığ, Bitlis ve Van’da, 10’u güvenlik güçlerinden 12 kayıpla sonuçlanan PKK saldırıları.

18 Ağustos’ta N. Kurtulmuş: “Başımıza gelen birçok şey Suriye politikasının bir sonucu”.

Cuma, 05 Ağustos 2016 14:45
Oğuz Oyan

İlk günden yapılması gereken yapılamadı. Ülkenin sürüklendiği İslami hizipler arası (ve emperyalizmin de sahne aldığı) şiddet sarmalının asıl siyasi sorumlusu olan iktidar suçlu ve sorumlu ilan edilemedi. Şimdi RTE ve diğerlerinin itirafları üzerinden yeni bir fırsat doğuyor. Bu fırsat yakalanabilecek mi, yoksa “yapıcı muhalefet” ürkekliği içinde gene harcanacak mı?

Salı, 05 Temmuz 2016 01:15
Oğuz Oyan

Rejimin ayar vericisi her gün ekranlarda. Buna mecbur. Bu kadar falsosu, bu kadar ileri-geri hareketi olan bir siyaseti iktidarda tutmanın başka yolu yok.

Pages