7 sonuçtan 1 - 7 arası gösteriliyor
Cuma, 15 Eylül 2017 11:04
Samir Amin'in, sosyalizmin kapitalizmin tek seçeneği olduğu gerçeğinin altını çizmesi ne kadar anlamlı ve değerli ise, Bolşevik öncülük teorisini değersizleştirmeye çalışması ya da benzer bir şekilde, Troçkizan ''beşinci enternasyonele ihtiyacımız var'' yaklaşımında da bir o kadar eleştirilmeyi hak etmektedir.

soL'un notu: Marksist iktisatçı Samir Amin ile bu röportajı Siman Poelchau yaptı ve Alman Neues Deutschland gazetesinde yayımlandı.

Çarşamba, 26 Temmuz 2017 11:17
Solun müttefik ve muhalif olarak ikili rol oynaması gittikçe zorlaşıyor. Temel varlığı, ideolojik tutarlılığı ve gerici devlete karşı militan mücadelesi olan bir hareket, Başkan'ın ruh halini, politika değişiklikleri, demagojisini ve cani liderliğini çok fazla tolere edemez.

soL'un notu: Teddy A. Casiño'nun inquirer.net'te yayımlanan bu yazısında, Filipinler solunun Başkan Rodrigo Duterte'ye olan bakışının ne şekilde değiştiği anlatılıyor.

Pazartesi, 19 Haziran 2017 11:22
Bugünün Küba’sındaki “politik orta yolculuk” fikri, ABD’nin Devrim’i iktidardan düşürmek için uyguladığı stratejinin bir parçası olarak uzun zamandır hazırlanmaktaydı.

soL'un notu: Cubahora’da Elier Ramírez Cañedo imzasıyla yayımlanan bu yazı, ABD'nin Küba sosyalizmine yönelik ideolojik ve politik saldırılarına ilişkin tarihsel bir bilgi vermesinin yanı sıra, Küba'da sosyalizmin savunulması konusunda komünistlerin bilinç seviyesini göstermesi bakımından önem taşıyor.

Çarşamba, 29 Mart 2017 14:46
Lenin’in hayatında derin köklere sahip klasisizm, onu devrimden önceki dönemde ve devrim sürecinde sanatta ve edebiyatta yaşanan heyecan verici yeni gelişmelerden uzak tutan bir siper işlevi gördü. Lenin, Rusya’da ve başka herhangi bir yerde modernizmle uzlaşmak istemedi. Avangart sanat, Mayakovski ve yapısalcılar, onun zevkine uygun değildi.

soL'un notu: 25 Mart günü The Guardian'da Tarık Ali tarafından yazılan bu yazı, Ekim Devrimi'nin ve Bolşeviklerin öncüsü Lenin'in edebiyata bakış açısına dair özet bir fikir veriyor. Lenin'in beğendiği ve etkilendiği edebiyat, aynı zamanda Rus devrimci hareketinin ve Rus devrim tarihinin de nasıl şekillendiğini gösteriyor.

Çarşamba, 22 Şubat 2017 09:03
Marx ve Engels, zamanın en ileri siyasi, ekonomik ve felsefi düşüncesini bilimsel sosyalizmde birleştirdiler: toplumun değişim yasalarını belirlemek ve bu yasaları sosyalizmi ve daha sonra komünist toplumu yaratmak üzere uygulamak.

soL'un notu: Yayımlanışının üzerinden 169 yıl geçmesine rağmen kapitalizmin ölüm çanlarını çalan ve işçi sınıfının zaferini müjdeleyen Komünist Parti Manifestosu ile ilgili olarak, ABD'de mücadele eden Sosyalizm ve Özgürlük Partisi'nin (PSL) yayın organı Liberation News'de 2008 yılında yayımlanan bir makaleyi paylaşıyoruz.

Çarşamba, 22 Şubat 2017 12:37
KKE, Ekim Devriminin değerli deneyimi ışığında, işçi sınıfının iktidarının politik hedefinin nesnel olarak zamanın karakterine bağlı olduğunu, yani hareketin öncüsünün hangi sınıf olduğunun belirleyici olduğunu benimsemiştir. Devrimin karakterini bu belirler; yoksa kimi komünist partilerin saptadığı gibi güç dengeleri değil.

soL'un notu: Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Merkez Komitesi Sekreteri Dmitris Kuçubas'ın Brüksel'de düzenlenen Avrupa Komünistleri Konferansında yaptığı konuşmayı yayımlıyoruz.


EKİM DEVRİMİNİN YÜZÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE KAPİTALİZMİN VE TEKELLERİN AVRUPA BİRLİĞİ

Çarşamba, 25 Ocak 2017 21:22
"Trump’ın yemin töreniyle bağlantılı kitlesel protestolarda PSL (Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi) önemli bir rol oynamakta, kitlesel bir gösteriyle “İsyanı Başlatmak” için hazırlık yapmaktadır. Bizim açımızdan bu eylem tek günlük bir şey olarak görülmemeli, kitlesel bir hareketin inşa edileceği yeni bir dönemin ilk günü olarak kabul edilmelidir."

soL'un Notu: ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesi ve sonrasında yaşanan protestolarla birlikte Trump'a dair tartışmalar sürerken, ABD'li Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi'nin (PSL) yayın organı Liberation'da yayımlanan ve PSL'in tutumunu içeren makaleyi sizlerle paylaşıyoruz.